Vyššie penzie? Vďaka presunu do investičných fondov. Po odchode do penzie si však už peniaze z druhého piliera nevyberiete

Konkrétne zmeny, ktoré po novom nastanú v starobnom dôchodkovom sporení.

, 19.09.2022 06:00
Druhý pilier, penzia, peniaze, dôchodok Foto:
Rezort práce chce zmenou zákona dosiahnuť, aby mali sporitelia vyššie dôchodky, resp. aby bolo sporenie na súkromnú penziu bezpečné a výnosnejšie.
debata (20)

1. Jednorazový výber sa končí

Jednorazový výber celej nasporenej sumy v druhom pilieri po odchode do starobnej penzie bude po novom obmedzený. Dnes si približne 64 % sporiteľov poberá celý dôchodok alebo aspoň jeho časť v jednej splátke. Objem úspor, ktoré sporitelia použili v roku 2021 na jednorazový výber, dosiahol približne 44,3 mil. eur a na doživotný dôchodok išlo len asi 5,6 mil. eur. Iba zanedbateľný objem úspor sa pritom vypláca v pravidelných splátkach na dlhšom horizonte.

Zachovanie súčasných podmienok vyplácania dávok, ktoré umožňuje minúť peniaze v krátkom čase po dosiahnutí dôchodkového veku, zvyšuje riziko chudoby v starobe. Po dovŕšení penzijného veku dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) vyčísli sporiteľovi, koľko si v II. pilieri našetril. Výslednú sumu rozdelí na polovicu. Prvú mu bude postupne vyplácať pravidelným mesačným programovým výberom počas desiatich rokov.

Druhá polovica našetreného balíka sa počas týchto rokov ďalej zhodnocuje vo fondoch DSS. Ak sa toho sporiteľ dožije, po uplynutí prvej dekády poberania dôchodku dostane od DSS na výber dve možnosti, čo so svojimi zvyšnými odloženými peniazmi.

Prvou možnosťou je, že všetky peniaze použije na zakúpenie životnej poistky v poisťovni, ktorá mu za to bude vyplácať doživotnú rentu na neobmedzenú dobu. Ak však čo i len po prvých pár mesiacoch od začatia poberania poistky sporiteľ umrie, peniaze ostávajú poisťovni a nededia sa.

2. Dedenie po novom

V súčasnosti má sporiteľ možnosť poberať doživotný dôchodok s garanciou vyplatených 84 mesačných súm doživotného dôchodku (v prípade úmrtia sporiteľa počas týchto siedmich rokov aj jeho pozostalým). Novela umožní pozostalým po sporiteľoch dediť celý nevyčerpaný zostatok nasporenej sumy v období poberania starobného alebo predčasného starobného dôchodku formou programového výberu.

© Autorské práva vyhradené

20 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #starobný dôchodok #Dôchodcovia #sporenie