Pokračovanie článku: Vyššie penzie? Vďaka presunu do investičných fondov. Po odchode do penzie si však už peniaze z druhého piliera nevyberiete

4. Zmena odplát v II. pilieri

Správcovia dôchodkových fondov podľa navrhovanej právnej úpravy nebudú mať nárok na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde. DSS rovnako stratia nárok na odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu vo výške 1 % zo sumy príspevkov pripísaných na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa. DSS bude mať naopak nárok na vyššiu odplatu za správu dôchodkového fondu na úrovni 0,4 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fon­de.

Efektívnejším nastavením poplatkovej štruktúry spojenej so zrušením odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde a odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu a nárastom odplaty za správu dôchodkového fondu je možné zvýšiť očakávanú nasporenú sumu sporiteľa priemerne o 10 %.

5. Jednoduchšia zmena DSS

Ak budete chcieť zmeniť správcovskú spoločnosť, po novom už nebudete musieť navštíviť Sociálnu poisťovňu a pýtať si akceptačný list. Medzi rokmi 2005 až 2021 zmenilo dôchodkovú správcovskú spoločnosť ročne priemerne 26 000 sporiteľov. Po odstránení administratívnej a finančnej prekážky možno očakávať zvýšený počet prestupov, ktorý by však mal byť obmedzený zrušením možnosti vyplácať províziu finančnému sprostredkovateľovi za získanie klienta od inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Zákon č. 677/2006 Z. z. zaviedol opatrenie, ktoré malo zabrániť neodôvodneným a nesprávne motivovaným prestupom sporiteľov z jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej – tzv. akceptačný list, ktorý vydáva Sociálna poisťovňa a v určitých prípadoch je jeho vydanie aj spoplatnené. Táto bariéra mala slúžiť na stabilizáciu systému starobného dôchodkového sporenia najmä v čase, keď bola situácia v oblasti finančného sprostredkovania a poradenstva pomerne turbulentná.

V roku 2006 dosiahol počet zrealizovaných prestupov v II. pilieri takmer 150-tisíc, po zavedení opatrenia klesol hneď nasledujúci rok na menej ako dvetisíc prestupov za rok. Následne sa počet prestupov kontinuálne zvyšoval, v posledných rokoch sa prestupy ustálili na počte okolo 40-tisíc za rok.

Zdroj: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

2023, 2022 Čítajte aj Penzie 2023: Ako sa vám zvýši dôchodok? Zistíte to jednoducho, vďaka našej kalkulačke!

© Autorské práva vyhradené

20 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #starobný dôchodok #Dôchodcovia #sporenie