Čím vyššie odvody, tým vyšší dôchodok + príklady

V dôchodkovom poistení platí zásada, že čím sú vyššie odvody na dôchodkové poistenie, tým bude vyššia suma budúceho dôchodku. Pozor, ale doplatiť si odvody nemôže každý.

28.09.2022 10:00
usmievajúci sa dôchodci Foto:
Ilustračné foto
debata (36)

Kedy si môžete doplatiť odvody?

  • Doplatiť odvody do Sociálnej poisťovne si nemôže každá osoba. Zákon o sociálnom poistení totiž stanovuje, že zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie dodatočne je možné iba v striktne vymedzených prípadoch. Doplatiť možno odvody až za obdobie najskôr od roku 2004, a to za obdobie, počas ktorého fyzická osoba bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov alebo sa sústavne pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku.
  • Takisto je možné dodatočne zaplatiť poistné za obdobie, keď mala fyzická osoba prerušené poistenie napr. z dôvodu čerpania pracovného voľna bez náhrady mzdy alebo z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, alebo bola zamestnancom, ktorý si uplatňoval odvodovú úľavu.
Video
Ide o peniaze: Ako mať na dôchodku o 100 eur viac? Poradí Pavel Škriniar, investičný analytik spoločnosti Swiss Life Select. Premiéra 13. 7. 2022.
  • V prípade dodatočného zaplatenia poistného sú za jednotlivé roky od roku 2004 stanovené minimálne vymeriavacie základy, pričom maximálny vymeriavací základ stanovený nie je. Fyzická osoba pri dodatočnom zaplatení poistného platí poistné – 18 % na starobné poistenie a 6 % na invalidné poistenie. Pri spätnom doplatení si fyzická osoba teda sama určuje vymeriavací základ (konkrétnu sumu), z ktorého si doplatí poistné na dôchodkové poistenie.
Penzista, dôchodcovia, senior, dôchodok, druhý pilier Čítajte viac Seniori, strážte si výdavky. Dôchodok je príjem, môže vám naň siahnuť exekútor

Výpočet dôchodku

Suma dôchodku ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok sa určí ako:

POMB x ODP x ADH

POMB = priemerný osobný mzdový bod

ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok

ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku poistenca, ktorý bol dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok (hoci aj len jeden deň) a nepoberal tento dôchodok alebo jeho časť, sa určí tak, že

  1. najprv sa vypočíta základná suma starobného dôchodku ku dňu vzniku nároku (pozri bod vyššie),
  2. k základnej sume sa pripočíta suma dôchodku patriaca za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku (po odpočítaní dôb, ktoré sa na účely zvýšenia nezapočítavajú do obdobia dôchodkového poistenia), ktorá sa vypočíta ako

∑ OMB x ADH

∑ OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku

ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

  1. k takto určenej sume dôchodku sa ďalej pripočíta suma percentuálneho zvýšenia dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia získané po vzniku nároku na dôchodok (po odpočítaní dôb, ktoré sa na účely zvýšenia nezapočítavajú do obdobia dôchodkového poistenia), ktoré predstavuje 0,5 % za každých celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia. Na zvyšky dní sa pri výpočte dní, za ktoré patrí toto zvýšenie, neprihliada. Ak je počet dní po vzniku nároku na dôchodok nižší ako 30, zvýšenie o 0,5 % sa neposkytne. Za 365 dní sa poskytne zvýšenie o 6 %.
  • Na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.
  • Ak bol poistenec po vzniku nároku na starobný dôchodok dôchodkovo poistený vo viacerých kalendárnych rokoch, od 1. augusta 2006 sa na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.
Druhý pilier, penzia, peniaze, dôchodok Čítajte viac Vyššie penzie? Vďaka presunu do investičných fondov. Po odchode do penzie si však už peniaze z druhého piliera nevyberiete

© Autorské práva vyhradené

36 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #Dôchodcovia #dôchodky