Odpracované roky a penzia? Komu sa stredná škola ráta a komu nie?

Ktoré roky sa započítavajú do starobného dôchodku? Ráta sa celé obdobie štúdia alebo len vysoká škola? Sú odpracované roky aj študentské roky na strednej škole?

26.09.2022 06:00
Dôchodky, seniori, penzia Foto:
debata (28)

Ak sa chystáte do penzie, dajte pozor na to, či vám Sociálna poisťovňa správne započítala obdobie dôchodkového poistenia. Kým niektorým ľuďom do dôchodku zaráta aj strednú školu, iní, ak nepredložia doklady, tieto roky započítané mať nebudú.

Na problém upozornil bývalý minister práce Jozef Mihál na svojej facebookovej stránke Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála.

Ako to teda so zápočtom strednej školy do penzie je? ,,Do dôchodku (každého, nielen starobného) sa započítava celé obdobie dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal po ukončení povinnej školskej dochádzky až do posledného dňa pred dňom vzniku nároku na dôchodok," informoval Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne.

,,Obdobím dôchodkového poistenia je aj štúdium na strednej a vysokej škole do 31. 12. 2003, a preto sa započítava pre výpočet sumy dôchodku. Započítava sa obdobie po ukončení povinnej školskej dochádzky, pričom povinná školská dochádzka mohla v minulosti trvať rôzne dlho (8, 9 či 10 rokov) podľa jednotlivých školských zákonov v danom období," uviedol.

Každému, kto študoval na strednej škole do 31. 12. 2003, sa štúdium na tejto škole započítava tak, ako je vyššie uvedené.
Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťobne

Ak hovoríme o hodnotení štúdia na strednej škole, to sa započítava po ukončení povinnej školskej dochádzky do 31. 8. kalendárneho roka, v ktorom bolo štúdium na strednej škole riadne ukončené.

Ale pozor! ,,Od 1. 1. 2004 štúdium na strednej a vysokej škole už nie je obdobím dôchodkového poistenia a pre výpočet sumy dôchodku sa teda nehodnotí. Študent si však môže po dovŕšení 16 rokov veku platiť dobrovoľné poistné a v takomto prípade sa štúdium pre výpočet dôchodku zhodnotí. Poistné za dobu štúdia je možné doplatiť si aj dodatočne, napr. pri odchode do dôchodku," dodal Martin Kontúr.

Toto sa však týka mladších ročníkov, pretože poistenci, ktorí idú teraz do starobného alebo predčasného starobného dôchodku, študovali na stredných a vysokých školách ešte pred 1. januárom 2004.

Video
Ide o peniaze: Ako mať na dôchodku o 100 eur viac? Poradí Pavel Škriniar, investičný analytik spoločnosti Swiss Life Select. Premiéra 13. 7. 2022.

Pýtali ste sa:

Idem do riadneho dôchodku v roku 2023. Bude sa mi počítať do odpracovaných rokov aj stredná škola?

Obdobím dôchodkového poistenia je aj doba štúdia po ukončení povinnej školskej dochádzky na učňovskej, strednej a vysokej škole. Doba štúdia sa hodnotí do 31. decembra 2003 a predkladá sa učňovským listom, maturitným vysvedčením, vysokoškolským diplomom alebo potvrdením školy odkedy dokedy štúdium trvalo. Doba štúdia získaná po 31. decembri 2003 sa hodnotí len vtedy, ak bol poistenec dobrovoľne dôchodkovo poistený alebo si za toto obdobie poistenie doplatil.

28 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzista #štúdium #odpracované roky #suma penzie