Čo ovplyvňuje výšku vášho budúceho dôchodku? Len plat a odpracované roky to nie sú...

Výška budúcej penzie je ovplyvnená viacerými faktormi. Prečítajte si, ktoré to sú.

10.10.2022 10:00
Senior, dôchodca, penzista, druhý pilier, Foto:
Do vzorca na výpočet starobného dôchodku vstupuje okrem iného aj výška mzdy či počet odpracovaných rokov.
debata

1. Dôchodkový vek

nárok na starobný dôchodok je podmienený dovŕšením dôchodkového veku a odpracovaním najmenej 15 rokov. Dôchodkový vek momentálne určuje pevná tabuľka. Zmena by mala nastať od januára

2. Všeobecný vymeriavací základ

je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom za príslušný kalendárny rok. Za rok 2020 je všeobecný vymeriavací základ vo výške 13 596 eur a je určený ako súčin hodnoty priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2020 a čísla 12, čiže 1 133 × 12 = 13 596. Na budúci rok bude všeobecný vymeriavací základ 14 532 eura (1 211 × 12)

3. Odpracované roky

započítava sa do nich aj dobrovoľné dôchodkové poistenie, obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, obdobie poberania invalidného dôchodku po 31. decembri 2007 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného dôchodku, obdobie, ktoré bolo získané pred 1. januárom 2004 ako doba zamestnania a náhradná doba

Dôchodky, seniori, penzia Čítajte aj Odpracované roky a penzia? Komu sa stredná škola ráta a komu nie?

4. Aktuálna dôchodková hodnota

pri výpočte penzie je jednou z troch dôležitých veličín a používa sa platná v roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Určuje ju rezort práce opatrením. Tento rok je jej suma 14,2107 eura, na budúci rok bude v sume 15,1300 eura. Aktuálna dôchodková hodnota na budúci rok bude známa až koncom tohto roka. Sociálna poisťovňa v návrhu rozpočtu na roky 2022 až 2024 počíta so sumou 15,6938 eura

5. Osobný mzdový bod

sa určuje za ten-ktorý rok rozhodujúceho obdobia (od 1. júla 2005 sú rozhodujúcim obdobím roky od 1. januára 1984 do roka, ktorý predchádza roku, v ktorom človek splnil podmienky nároku na dôchodok. Napr. ak splníte podmienky nároku na starobný dôchodok v roku 2016, rozhodujúcim obdobím, z ktorého sa vypočíta priemerný osobný mzdový bod, budú roky 1984 až 2015). Vypočíta sa ako podiel osobného vymeriavacieho základu dosiahnutého poistencom v príslušnom roku a všeobecného vymeriavacieho základu za daný rok

6. Osobný vymeriavací základ

je úhrn hrubých miezd poistenca za roky, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie alebo z ktorých sa poistné na dôchodkové poistenie považuje za zaplatené

7. Priemerný osobný mzdový bod

spolu s odpracovanými rokmi a aktuálnou dôchodkovou hodnotou tvorí trojicu základných veličín na výpočet dôchodku. Určí sa ako podiel súčtu osobných mzdových bodov vypočítaných za jednotlivé roky rozhodujúceho obdobia a počtu odpracovaných rokov. Tak sa vlastne určí priemerný osobný mzdový bod za jeden rok. Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava 68 %, k priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1,0 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a priemerným osobným mzdovým bodom 20 %. Rovnaké percento zostáva aj na budúci rok

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #starobný dôchodok #Dôchodcovia #výška dôchodkov #dôchodková hodnota