Chystáte sa do penzie? Pre koho je výhodnejšie počkať do budúceho roka a prečo? + otázky a odpovede

Kedy do penzie? Čakať na budúci rok či radšej teraz? Čo je výhodnejšie? Aké sú plusy a mínusy a je možné o penziu žiadať aj keď ste na péenke?

11.10.2022 06:00
penzista, dôchodok, senior, úsmev, Foto:
debata (6)

V októbri budem mať nárok na starobný dôchodok. Budúci rok sa očakáva zmena dôchodkového systému. Som plne zamestnaný v štátnej správe. Kedy je najlepšie požiadať o dôchodok, ešte v tomto roku alebo čakať až do budúceho roku 2023, alebo ešte neskoršie. Do dôchodku sa nechystám a ešte plánujem pokračovať v zamestnaní. Nie som poberateľ výsluhového dôchodku. Tu by som očakával poradiť, ako ďalej, alebo neváhať a požiadať dňom dovŕšenia dôchodku v októbri 2022 o starobný dôchodok a pokračovať v zamestnaní ako štátny zamestnanec, alebo žiadosť ešte nepodávať, pretože maximálne tri roky spätne sa dôchodok môže doplatiť?

O tom, čo je pre poistenca lepšie/výhodnejšie sa rozhoduje sám po zvážení svojej ekonomickej, zdravotnej a sociálnej situácie. Pri rozhodovaní treba brať do úvahy aktuálnu dôchodkovú hodnotu, ktorá sa každý rok mení, valorizáciu dôchodku, ako aj možnosť zvýšenia dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok bez poberania tohto dôchodku.

Ak sa rozhodnete odísť do dôchodku dňom dovŕšenia dôchodkového veku, pre výpočet sumy starobného dôchodku bude použité obdobie dôchodkového poistenia získané po ukončení povinnej školskej dochádzky do posledného dňa pred dovŕšením dôchodkového veku, vymeriavacie základy od roku 1984 do roku 2021 a aktuálna dôchodková hodnota platná v roku 2022. Odo dňa priznania starobného dôchodku vám bude patriť valorizácia na rok 2022. Od 1. 1. 2023 vám bude patriť aj valorizácia na rok 2023.

Ak sa rozhodnete požiadať o starobný dôchodok až od januára 2023, pre výpočet sumy starobného dôchodku bude použité rovnaké obdobie dôchodkového poistenia získané po ukončení povinnej školskej dochádzky do posledného dňa pred dovŕšením dôchodkového veku, vymeriavacie základy od roku 1984 do roku 2021 a aktuálna dôchodková hodnota platná v roku 2023. K sume starobného dôchodku vám bude pripočítané zvýšenie za obdobie zamestnania po dovŕšení dôchodkového veku bez poberania dôchodku. Bude sa hodnotiť aj vymeriavací základ odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku do 31. 12. 2022. Odo dňa priznania starobného dôchodku vám bude patriť valorizácia na rok 2023.

Seniori na káve Čítajte aj Radi by ste si vylepšili výšku dôchodku? Čo treba urobiť

Mám odpracovaných 39 rokov a tri deti. Momentálne som na dlhodobej péenke a môj vek odchodu do dôchodku je august 2023. Chcela by som sa informovať, či budem mať skrátený dôchodok kvôli péenke?

Suma starobného dôchodku závisí od počtu odpracovaných rokov a od vymeriavacích základov, ktoré zamestnanec dosiahol v zamestnaní. To znamená, že pre výpočet starobného dôchodku sa hodnotí od roku 1984 každý kalendárny rok s vymeriavacím základom až do roka pred rokom dovŕšenia dôchodkového veku. Ak poistenec v takomto období je práceneschopný a poberá nemocenské dávky, tak má za toto obdobie nižší vymeriavací základ a následne je nižší aj osobný mzdový bod pre výpočet dôchodkovej dávky.

Ako sa mi započítajú roky do penzie? Som čiastočný invalidný dôchodca a opatrujem ťažko zdravotne postihnutú osobu.

Obdobie poskytovania peňažného príspevku za opatrovanie sa do obdobia dôchodkového poistenia započítava najskôr od 1. 8. 2006, ak dostával človek peňažný príspevok za opatrovanie z úradu práce a mal počas poskytovania peňažného príspevku trvalý pobyt na Slovensku, nebol dôchodkovo poistený ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, ako osoba starajúca sa o dieťa, ako fyzická osoba vykonávajúca asistenciu a nebol mu priznaný predčasný alebo invalidný dôchodok a nedovŕšil dôchodkový vek. Obdobie poberania invalidného dôchodku od 1. 1. 2004 je obdobím dôchodkového poistenia. Za poistencov štátu platí štát poistné na dôchodkové poistenie len raz.

Ak vám vznikne nárok na starobný dôchodok, suma starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Suma starobného dôchodku sa nesmie určiť z nižšieho priemerného osobného mzdového bodu, než z ktorého bola určená suma invalidného dôchodku. Vyplácať sa bude ten dôchodok, ktorého suma je vyššia.

senior, dôchodca, Čítajte aj Péenka a zároveň dôchodok? Áno, je to možné

Prepočíta sa dôchodok opatrovateľovi, ak je on starobný dôchodca?

Obdobie poskytovania príspevku za opatrovanie sa do obdobia dôchodkového poistenia započítava, ak fyzická osoba mala poskytovaný príspevok za opatrovanie a mala počas poskytovania príspevku trvalý pobyt na Slovensku, nebola dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, ako osoba starajúca sa o dieťa, ako fyzická osoba vykonávajúca osobnú asistenciu, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek. Z uvedeného vyplýva, že poberateľovi starobného dôchodku sa jeho dôchodok neprepočíta z titulu výkonu opatrovania osoby s ŤZP.

V októbri dosiahnem dôchodkový vek, momentálne som však na péenke. Môžem aj počas péenky požiadať o starobný dôchodok?

Poistenci môžu podať žiadosť o priznanie dôchodku v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne aj v prípade, že poberajú náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenské. Na základe zmeny zákona od 1. júna 2022 bol vylúčený súbeh vyplácanej náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, resp. nemocenského a starobného dôchodku, predčasného a invalidného dôchodku, ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla pred priznaním dôchodkovej dávky.

Podľa zákona môžem ísť do penzie 8. januára 2023. Môžem žiadosť podať už v októbri?

Uplatniť si nárok na starobný dôchodok má možnosť poistenec najskôr dosiahnutím dôchodkového veku alebo ktorýkoľvek nasledujúci deň. Na spísanie žiadosti o dôchodok odporúčame objednať sa vopred prostredníctvom rezervačného systému na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #odchod do dôchodku #prepočítavanie dôchodkov #odchod do penzie #dôchodková hodnota