Zdravotné postihnutie či invalidita? V jednom prípade môžete dostať príspevok, v druhom "plat"

Invalidita, invalidný človek, hendikep, ťažko zdravotne postihnutý človek. Funkčná porucha alebo miera poklesu schopnosti pracovať. Sociálna poisťovňa a úrad práce. Jedno nevylučuje druhé. Často ale samostní ľudia, ktorí majú zdravotný problém netušia, kedy na ktorý úrad zájsť, respektíve majú problém rozlíšiť mieru poklesu schopnosti pracovať a funkčnú poruchu. Obe sa totiž určujú v percentách.

10.10.2022 06:00
ťzp, invalid, vozíček Foto:
Ilustračné foto.
debata

Takýto problém riešila aj naša čitateľka. „Sociálna poisťovňa mi vyrúbila invalidný dôchodok 128 eur, uznala mi teda mieru poklesu schopnosti pracovať 45 %. Som 58-ročná, rozvedená, bývam v jednej domácnosti s dcérou, ktorá má 38 rokov. Mám nárok na nejaké úľavy, mám napríklad nárok na preukaz ťažko zdravotne postihnutej osoby, keď mi bolo priznané len také nízke percento invalidity?“ pýta sa.

V jej prípade sa Sociálnou poisťovňou určený pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na účely preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nezohľadňuje. Posudzuje sa miera funkčnej poruchy podľa prílohy č. 3 zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Ťažkým zdravotným postihnutím je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 % v zmysle tejto prílohy. Posúdenie vykonáva úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak z právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, vydá jej preukaz. Ten slúži na uplatnenie zliav a výhod, napríklad v doprave, kultúre, v oblasti miestnych daní. Záleží od konkrétnej organizácie a prevádzkovateľa, či a aké výhody držiteľovi preukazu ponúknu.

Ľudia / invalid / Čítajte viac Invalidný dôchodok: Ako začať? Pripraviť si lekárske správy a podať žiadosť

Ak teda človek, ktorý má funkčnú poruchu a požiada o priznanie statusu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, môže žiadať o príspevok na kompenzáciu. Ak má niekto mieru poklesu schopnosti pracovať, a to o viac ako 41 percent, môže požiadať o invalidný dôchodok. O ťažkom zdravotnom postihnutí rozhoduje úrad práce a o invalidite zas Sociálna poisťovňa.

Invaliditita je stav, ktorý zásadným spôsobom bráni práci, ťažké zdravotné postihnutie zas ovplyvňuje schopnosť viesť aktívny život, ale nemusí brániť možnosti pracovať. Invalidný dôchodok môže poberať iba dospelá osoba, zatiaľ čo príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia aj dieťa. Ťažké zdravotné postihnutie nemá s invalidným dôchodkom nič spoločné. Či je niekto invalidný, alebo nie, nemá vpyv na to, či má, alebo nemá nárok na nejaký kompenzačný príspevok. Pokiaľ ide o posudzovanie invalidity, tá sa posudzuje podľa zákona o sociálnom poistení, kým ťažké zdravotné postihnutie zas podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Ak má človek dlhodobo zdravotné problémy, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie invalidného dôchodku. Aby sa tak však stalo, musí mať mieru poklesu schopnosti pracovať o viac ako 40 percent. Ak je uznaný za invalidného, dostáva každý mesiac invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Ak je však niekto uznaný za ťažko zdravotne postihnutého, nedostáva žiadnu pravidelnú dávku. Môže však požiadať o preukaz zdravotne znevýhodnenej osoby, parkovací preukaz alebo príspevky na kompenzáciu. Aj keď človek dostane preukaz ťažko zdravotne postihnutej osoby, napriek hendikepu nedostáva žiadnu náhradu mzdy.

ťzp, hendikep, invalid Čítajte viac Žiadate o priznanie invalidity? Pripravte sa na posudky

Mnohí zdravotne znevýhodnení ľudia si myslia, že ak majú priznaný invalidný dôchodok, automaticky majú priznanú aj funkčnú poruchu a nárok aj na kompenzačné príspevky. Lenže ak nie sú zároveň držiteľmi preukazu ŤZP, na príspevky nárok nemajú.

Predpokladom toho, že bude človek uznaný za zdravotne ťažko postihnutého je, že jeho zdravotné postihnutie má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 percent. „Funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov,“ vysvetlili pracovníci tlačového odboru rezortu práce.

Inak je to v prípade, ak sa človek stane invalidným. Invalidný dôchodok má ľuďom, ktorí z dôvodu invalidity stratili čiastočne alebo úplne schopnosť pracovať, sčasti nahradiť ich príjem pred vznikom invalidity. „Občan je invalidný, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 percent v porovnaní so zdravým človekom,“ konštatovala Zuzana Dvoráková zo Sociálnej poisťovne. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti pracovať a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotné postihnutie #invalid #invalidné dôchodky