Máte funkčnú poruchu? Úrad práce posúdi váš stav a vydá vám preukaz. Na pravidelný príjem však nárok nemáte

Kto je vlastne ťažko zdravotne postihnutou osobou? Aké sú typy zdravotného postihnutia? Aké formy kompenzácie zdravotného hendikepu existujú?

27.10.2022 08:00
žena, práca, hendikep, postihnutie, invalidný... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Kto je vlastne ťažko zdravotne postihnutou osobou? Človek, ktorý je dlhodobo telesne alebo duševne znevýhodnený, pričom ťažké zdravotné postihnutie je postihnutie s obmedzením telesných a zmyslových alebo duševných schopností je minimálne 50 %. Rozsah týchto nedostatkov určuje takzvaná miera funkčnej poruchy (nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov, ktorá sa priraďuje každému ochoreniu individuálne a vyjadruje sa v percentách.

Typy zdravotného postihnutia:

 • Telesné postihnutie – postihnutie pohybových orgánov, trpia ním ľudia so zníženou pohyblivosťou.
 • Zrakové postihnutie – trvalé poruchy zraku (nevidiaci ľudia, slabozraké, čiastočne nevidiace osoby a osoby s poruchami bipolárneho videnia).
 • Sluchové postihnutie – poruchy sluchu (čiastočne alebo úplne nepočujúci).
 • Chronické choroby a postihnutia – nevyliečiteľné ochorenia typu cukrovka, celiakia, hemofília, skleróza multiplex a pod.
 • Mentálne postihnutie – trvalo znížené rozumové schopnosti spôsobujúce zhoršenú výmenu informácií s okolím, problémy so samoobslužnými činnosťami, prípadne určitými situáciami v spoločnosti.
 • Psychické postihnutie – nevyliečiteľné psychické ochorenia postihujúce citovú stránku, prežívanie, správanie, pričom intelekt postihnutých ostáva nepoškodený.
 • Kombinované zdravotné postihnutia – viaceré druhy postihnutia naraz.
ťzp, hendikep, invalid Čítajte viac Žiadate o priznanie invalidity? Pripravte sa na posudky

Ako sa posudzuje zdravotné postihnutie?

Posudzovanie nepriaznivého zdravotného vzťahu osoby na účely kompenzácie vo forme finančných príspevkov, vyhotovenia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo parkovacieho preukazu osoby s hendikepom sa vykonáva prostredníctvom lekárskej posudkovej činnosti a sociálnej posudkovej činnosti. Posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár príslušného orgánu alebo sociálny pracovník príslušného orgánu, prípadne iní odborníci z oblasti stavebníctva, architektúry, ergoterapie a pomôcok.

Aké formy kompenzácie zdravotného hendikepu existujú?

Finančná kompenzácia, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a parkovací preukaz sú kompenzácie, ktoré sa prideľujú na základe miery funkčnej poruchy.

Peňažné príspevky – jednorazové alebo opakované peňažné príspevky od štátu:

 • na osobnú asistenciu,
 • na kúpu, výcvik používania, na úpravu alebo na opravu pomôcky,
 • na kúpu zdvíhacieho zariadenia, na kúpu alebo úpravu osobného motorového vozidla,
 • na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže,
 • na prepravu,
 • na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
 • na opatrovanie.

Jednotlivé podmienky uplatnenia nároku na peňažné príspevky štátu osobám s ťažkým zdravotným postihnutím nájdete v zákone 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotné postihnutie #invalid #hendikep