Prečo na minimálny dôchodok nemá nárok každý? Tu je odpoveď

Pokiaľ chce poberateľ penzie získavať sumu minimálneho dôchodku, musí splniť zákonom stanovené požiadavky.

25.10.2022 05:15
Premýšľajúci muž, senior, penzista, otáznik,... Foto:
Nárok na zvýšenie na minimálny dôchodok, rozhodne Sociálna poisťovňa.
debata

Poberám predčasný dôchodok v sume 342 eur. Tento mesiac som dosiahol dôchodkový vek. Mám odpracovaných 39 rokov. Zvýši sa mi predčasný starobný dôchodok na minimálny?

Predčasný starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku je starobný dôchodok. Predčasný dôchodok dovŕšením dôchodkového veku je možné zvýšiť na sumu minimálneho dôchodku len ak sú splnené podmienky nároku na minimálny dôchodok. Pre nárok na minimálny dôchodok je potrebné splniť zákonom o sociálnom poistení stanovené podmienky. Jednou z nich je získanie aspoň 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia.

Ak mi Sociálna poisťovňa vypočíta nízky starobný dôchodok, bude mi tento zvýšený na minimálnu penziu?

Starobný dôchodok je možné zvýšiť na sumu minimálneho dôchodku len ak sú splené podmienky nároku na minimálny dôchodok. Pre nárok na minimálny dôchodok je potrebné splniť zákonom o sociálnom poistení stanovené podmienky. Jednou z nich je získanie aspoň 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia.

krajniak Čítajte aj Koľko dostane každý dôchodca? Pozrite si, čo im schválila vláda (+ tabuľka)

Čo je kvalifikovaným obdobím dôchodkového poistenia nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne – https://www.socpoist.sk/…-2021/69148s. Sociálna poisťovňa posúdi súčasne pri starobnom dôchodku, či sú splnené podmienky nároku na zvýšenie starobného dôchodku na minimálny dôchodok. Ak sú podmienky splnené, starobný dôchodok bude zvýšený na sumu minimálneho dôchodku, o čom bude vydané rozhodnutie. Ak podmienky nároku na zvýšenie na minimálny dôchodok nebudú splnené aj v tomto prípade bude vydané rozhodnutie.

Za 31 kvalifikovaných rokov mi Sociálna poisťovňa vypočítala 190 eur dôchodok. Odôvodnila to tým, že poberám aj vdovský dôchodok 90 eur a zo zahraničia penziu 50 eur. Postupovala správne?

Áno, postupovala správne. Do dôchodkového príjmu na určenie sumy minimálneho dôchodku sa započítava starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok; vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok; výsluhový dôchodok; invalidný výsluhový dôchodok; vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok; čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok; vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera; dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov.

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #predčasný dôchodok #starobný dôchodok #Dôchodcovia #minimálna penzia