Rodičovský bonus: Deti prispejú rodičom sumou približne 25 eur

Parlament schválil veľkú penzijnú reformu prvého piliera v rámci ktorej bol schválený aj návrh na zavedenie rodičovského dôchodku.

, 13.12.2022 10:00
usmiate ženy Foto:
Ilustračné foto
debata
 • Schválený je aj návrh na zavedenie rodičovského dôchodku. Dieťa pracujúce na Slovensku bude môcť odviesť každému rodičovi na penzii 1,5 percenta z jeho hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu. Vychádzať sa pritom bude z jeho príjmov spred dvoch rokov. Pôvodne navrhovaná suma rodičovského bonusu vo výške 2,5 percenta pre každého rodiča bola napokon znížená na 1,5 percenta z hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu pracujúceho dieťaťa. Budúca suma rodičovského dôchodku má aj svoj strop: ten sa má počítať najviac z 1,2-násobku priemernej mzdy na Slovensku.
Ide o peniaze: Všetko o rodičovskom dôchodku s Martinom Kontúrom, hovorcom Sociálnej poisťovne. Premiéra 16. 11. 2022.
 • Nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu vznikne vlastnému rodičovi dieťaťa (vrátane osvojiteľa) automaticky a náhradnému rodičovi dieťaťa, ktorý toto dieťa vychoval len na základe súhlasného vyhlásenia dieťaťa v zákonom stanovenej lehote. Zároveň sa navrhuje, aby vlastné dieťa mohlo v rovnakej lehote vyhlásiť, že nárok na rodičovský dôchodok rodičovi nemá vzniknúť. V takom prípade je zachovaná možnosť dieťaťa v ktoromkoľvek nasledujúcom roku vyhlásiť súhlas so vznikom nároku na rodičovský dôchodok.
usmiaty seniori Čítajte viac Prichádza veľká dôchodková reforma. Čo prinesie od januára pre súčasných aj budúcich penzistov?
 • V prípade existencie nároku na rodičovský dôchodok môže dieťa vyhlásiť, že nárok na rodičovský dôchodok má vlastnému rodičovi/osobe, ktorá ho vychovala, zaniknúť. Navrhuje sa aby na základe takéhoto vyhlásenia nárok na rodičovský dôchodok zanikol najskôr po piatich rokoch od jeho posledného vzniku, teda ak dieťa najneskôr do 31. októbra piateho roku od posledného vzniku nároku na rodičovský dôchodok vyhlási, že nárok má zaniknúť, tento zanikne od prvého dňa šiesteho roku (sledovaný rok) od posledného vzniku nároku na rodičovský dôchodok.
 • Ak dieťa toto vyhlásenie podá po tomto termíne, resp. v termíne do 31. októbra ďalšieho roku, účinky jeho vyhlásenia (zánik nároku na rodičovský dôchodok) sa posunú o jeden rok.
 • Súčasne sa navrhuje, aby každý nasledujúci rok mohlo dieťa vyjadriť súhlas s opätovným vznikom nároku na rodičovský dôchodok v nasledujúcom ro­ku.
 • Rodičovský dôchodok sa napríklad pri žiadosti o životné minimum nebude počítať do príjmu žiadateľa o dávku. Toto sa navrhuje najmä z dôvodu, že by bolo nevhodné, aby štát krátil svoje výdavky napr. na pomoc v hmotnej núdzi, ak členovi domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi prispieva dieťa určitou sumou prostredníctvom rodičovského dôchodku, ako aj vzhľadom na predpokladanú výšku takéhoto dôchodku by bolo administratívne náročné prehodnocovanie príjmov.
penzia, dôchodok, dôchodca, Čítajte viac Do predčasnej penzie po 40 odpracovaných rokoch? Od januára. Musíte ale splniť podmienky. A to hneď nieľkolko naraz
 • Vyplácanie rodičovského dôchodku zaťaží Sociálnu poisťovňu: predpokladané výdavky na budúci rok by mali byť na úrovni približne 252,6 mil. eur, v roku 2024 na úrovni približne 274,0 mil. eur a v roku 2025 na úrovni 295,8 mil. eur.
 • Na základe údajov Sociálnej poisťovne by na penzie rodičov malo prispievať v roku 2023 viac ako milión poistencov.
 • Ako priemerne porastie starobná penzia vďaka rodičovskému dôchodku: v roku 2023 na úrovni 25,40 eura, v roku 2024 na úrovni 27,30 eura a v roku 2025 na úrovni 29,30 eura.
 • Koľko penzistov by túto dávku mohlo dostávať: v roku 2023 na úrovni približne 828-tisíc, v roku 2024 na úrovni približne 836-tisíc a v roku 2025 na úrovni 842,5 tisíca osôb.

Príklady:

 1. Dieťa poberateľa rodičovského dôchodku, ktorému vznikol nárok 1. 1. 2023, vyhlási 1. 10. 2026, že nárok má zaniknúť. V takomto prípade nárok zanikne 1. 1. 2028 pretože až rok 2028 je šiesty rok od posledného (v tomto prípade aj prvého) vzniku nároku na rodičovský dôchodok, a teda nárok môže zaniknúť najskôr od 1. 1. 2028 (nie 2027).
 2. Dieťa poberateľa rodičovského dôchodku, ktorému vznikol nárok 1. 1. 2023, vyhlási 31. 10. 2027, že nárok má zaniknúť. V takomto prípade nárok zanikne 1. 1. 2028. Dieťa stihlo lehotu a rok 2028 je sledovaný rok, teda šiesty rok od posledného (v tomto prípade aj prvého) vzniku nároku na rodičovský dôchodok.
 3. Dieťa poberateľa rodičovského dôchodku, ktorému vznikol nárok 1. 1. 2023, vyhlási 1. 11. 2027, že nárok má zaniknúť. V takom prípade nárok zanikne najskôr 1. 1. 2029, pretože vyhlásenie nestihlo do 31. 10. 2027.

Zdroj: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodková reforma #rodičovský bonus
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy