Aj keď ste na dôchodku, ale riadne pracujete, máte nárok na dovolenku aj na stravné lístky

Na čo máte nárok ako pracujúci penzista? V akých prípadoch máte nárok na pracovné voľno? Čo platí pre dohodárov?

15.11.2022 10:00
muž opravujúci auto, mechanik Foto:
Ilustračné foto
debata

Dovolenka

 • Zákonník práce priznáva všetkým zamestnancom minimálne štyri týždne platenej dovolenky do roka. Nárok na dovolenku majú ľudia, ktorí u toho istého zamestnávateľa odpracujú minimálne 60 dní.
 • Pomerná časť dovolenky je za každý celý mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina z celoročnej dovolenky.
 • Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. Priemerný zárobok sa počíta z platov v kalendárnom štvrťroku, ktorý predchádza štvrťroku, v ktorom si zamestnanec berie dovolenku. Ak by si chcel niekto zobrať dovolenku v júli, bude sa mu náhrada mzdy počítať z platu, ktorý poberal od apríla do júna. Dovolenku sa preto oplatí brať po tom, čo zamestnanec dostane odmeny.

Príplatky

 • Zamestnanec, ktorý pracuje v noci, má nárok na príplatok vo výške 40 percent z minimálnej mzdy za každú odpracovanú hodinu, čo je v súčasnosti 1,43 eura.
 • Za prácu vo sviatok musí zamestnanec dostať príplatok vo výške 100 percent svojho priemerného hodinového zárobku.
 • Ak zamestnanec pracuje v sobotu, musí dostať príplatok vo výške 50 percent z minimálnej mzdy, za každú hodinu tak dostane 1,79 eura.
 • Za prácu v nedeľu má zamestnanec nárok na príplatok vo výške 100 percent z minimálnej mzdy, čo je 3,58 eura na hodinu.

Stravné lístky

 • Po odpracovaní viac ako štyroch hodín musí zamestnávateľ aj pracujúcemu dôchodcovi zabezpečiť jedlo alebo mu dať stravný lístok. Minimálna hodnota stravného lístka je vo výške 4,80 eura. Zamestnávateľ z toho musí zaplatiť aspoň 55 percent. Dohodári môžu dostať stravné lístky, len ak im ich zamestnávateľ prizná v kolektívnej zmluve.

Ďalšie voľno

 • Zamestnanec má nárok na voľno aj pri plnení občianskych povinností, medzi ktoré patrí napríklad činnosť svedka, pri poskytnutí prvej pomoci, pri povinných lekárskych prehliadkach, pri mimoriadnych udalostiach alebo v prípadoch, keď je fyzická osoba povinná podľa osobitných predpisov poskytnúť osobnú pomoc.
dôchodca, pracovník, robotník Čítajte viac Penzisti a práca? Môžu pracovať bez obmedzení. A čo zárobok. Má limity?
 • Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na účasť na rekondičných pobytoch, na povinných lekárskych prehliadkach a na účasť zástupcov zamestnancov na vzdelávaní.
 • Zamestnávateľ ďalej poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy na účasť na darovaní krvi a ďalších biologických materiálov.
 • Zamestnanec, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie, má nárok na pracovné voľno päť dní v priebehu kalendárneho roka na sústavné vzdelávanie a náhradu mzdy.
 • Za prácu nadčas, ktorá presahuje rozsah práce nadčas, patrí zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie, náhradné voľno.

Čo musia dostať dohodári

 • Zamestnávateľ im musí vyplácať aspoň minimálnu mzdu. V tomto roku je hodinová minimálna mzda vo výške 3,713 eura. To znamená, že ak za mesiac odpracujete 40 hodín na dohodu, zamestnávateľ vám musí vyplatiť v hrubom aspoň 148,52 eura.
 • Majú nárok na voľno v prípade dôležitých osobných prekážok v práci. Zamestnávateľ im preto musí poskytnúť voľno napríklad na návštevu lekára. Na rozdiel od riadnych zamestnancov však majú nárok len na neplatené voľno.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno v prípade dôležitých osobných prekážok, ktorými sú napríklad:

 • vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení. Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času
 • sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie (najviac na sedem dní v kalendárnom roku)
 • pri úmrtí manžela alebo dieťaťa má zamestnanec nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb, pri úmrtí súrodenca alebo rodiča patrí pracovné voľno na jeden deň a na ďalší deň, ak zamestnanec zabezpečuje ich pohreb
 • znemožnenie cesty do zamestnania z poveternostných dôvodov individuálnym dopravným prostriedkom, ktorý používa zamestnanec so zdravotným postihnutím
 • nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #pracujúci penzista