Predčasný dôchodok má svoje nové minimum. Takmer o sto eur viac ako doteraz. Od akej sumy vám ho priznajú?

Predčasný dôchodok má svoje prísne podmienky: musíte mať aspoň 15 odpracovaných rokov, minimálne dva roky do riadnej penzie, nesmiete pracovať a, musíte dosiahnuť jeho minimálnu sumu. A tá je od novembra vyššia. Odchod do penzie bude tak pre mnohých nedosiahnuteľný.

15.11.2022 06:00
senior, zamyslenie, otázka, otáznik Foto:
Ilustračné foto.
debata (8)

Kým do konca októbra musel každý, kto o predčasný dôchodok žiadal dosiahnuť jeho minimálnu sumu – 281,40 eura mesačne, od novembra je táto suma vyššia. Musí totiž dosiahnuť aspoň 1,6 násobok sumy životného minima, teda minimálne 375,10 eura mesačne.

Minimálna suma predčasnej penzie do konca októbra a od novembra

 1. júl 2022 – 31. október 2022 – 281,40 eura mesačne
 2. november 2022 – 30. jún 2023 – 375,10 eura mesačne

A to všetko po odpočítaní „trestu“ za skorší odchod do penzie, teda po znížení sumy dôchodku o pol percenta za každý skorší deň odchodu do penzie.

Príklad výpočtu

Pán Juraj dovŕši dôchodkový vek 2. novembra 2023, požiadal však o priznanie predčasného dôchodku teraz 2. novembra. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýba 365 dní. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1, aktuálna dôchodková hodnota je 15,1300 eura, odpracoval 30 rokov.

Suma predčasného starobného dôchodku sa určí nasledovne:

 • určí sa plná suma dôchodku:

1 × 25 × 15,1300 = 378,25 eura mesačne

 • táto suma sa zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku: hodnota percentuálneho zníženia = (365 : 30) x 0,5
 • prihliada sa aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 × 0,5 = 6,5 %

378,25 – (6,5 % x 378,25) = 378,25 – 24,58 = 353,70 eura mesačne

Suma dôchodku sa následne zvýši o 4,60 eura na 358,30 eura mesačne.

Keby pán Juraj žiadal o predčasnú penziu do 31. októbra tohto roka, Sociálna poisťovňa by mu túto dávku priznala, pretože do konca októbra bola jej minimálna suma stanovená ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo bolo 281,40 eura.

Keďže ale svoju žiadosť podal až po 1. novembri, kedy platí nová minimálna suma predčasnej penzie, žiadosť mu bude zamietnutá, pretože suma 358,30 je nižšia ako 1,6 násobok sumy životného minima, teda nižšia ako 375,10 eura mesačne.

Príklad je len informatívny.

„Suma predčasného dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku,“ uviedla Zuzana Dvoráková zo Sociálnej poisťovne. „To znamená, že ak poistenec o predčasný dôchodok požiada presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, tento sa mu skráti o 12,5 %,“ vysvetlila. Ak oň požiada rok pred dovŕšením penzijného veku, celkovo sa predčasný dôchodok skráti o 6,5 %.

Podmienky nároku

Nárok na predčasný starobný dôchodok má od 1. novembra 2022 poistenec, ak

 • získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia
 • chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
 • suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Poistenec mal do 31. októbra 2022 nárok na predčasný starobný dôchodok, ak

 • získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia
 • chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
 • suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.
8 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #predčasný dôchodok #suma penzie