Premýšľate nad odchodom do predčasnej penzie po 40 odpracovaných rokoch či dva roky pred riadnou penziou? Čo musíte splniť? Tu je postup ako na to

Premýšľate nad odchodom do predčasného dôchodku? Prinášame vám postup ako oň požiadať.

30.12.2022 06:00
Dôchodca, dcéra. vecné bremeno Foto:
Ilustračné foto.
debata (22)

Od 1. januára 2023 máte nárok na predčasný starobný dôchodok, ak

  • ste odpracovali aspoň 15 rokov,
  • chýbajú vám najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo ste odpracovali najmenej 40 rokov a
  • suma vášho predčasného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, teda do 30. júna budúceho roka aspoň 375,10 eura.

Navyše, nesmiete pracovať ako zamestnanec a ani ako živnostník. Ak totiž platíte odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné vyplácať predčasný dôchodok. To znamená, že žiadateľovi nevznikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, ak ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok bude povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.

Senior, penzista, dôchodca, premýšlanie, dôchodok Čítajte aj Po valorizácii dôchodkov sa od 1. januára 2023 zmenia aj sumy exekučných zrážok z penzií

Čo sa započítava do odpracovaných rokov

Odpracovanými rokmi po 40 odpracovaných rokoch sú všetky roky dôchodkového poistenia, ktoré ste získali, a to aj vrátanie obdobia poistenia, ktoré ste prípadne získali v cudzine (cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia a štáty, s ktorými má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení), okrem

  • doby štúdia na strednej škole alebo vysokej škole (učebný pomer je jedným z druhov pracovnoprávnych vzťahov, teda nie je dobou štúdia, preto sa započítava do odpracovaných rokoch),
  • doby nezamestnanosti,
  • doby odborného školenia alebo politického školenia,
  • obdobia dodatočného zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie za obdobie štúdia a za obdobie zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Uvedené obdobia sú naďalej obdobím dôchodkového poistenia na účely posúdenia splnenia podmienky potrebnej doby 15 rokov a taktiež sú obdobím dôchodkového poistenia na účely určenia sumy predčasného starobného dôchodku.

Získali ste 40 odpracovaných rokov a viac?

Ak ste získali najmenej 40 odpracovaných rokov, nevzťahuje sa na vás veková podmienka. Čo znamená, že ak splníte aj ostatné zákonné podmienky, vznikne vám nárok na predčasný starobný dôchodok, aj keď vám chýbajú viac ako dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku.

Do dôchodku vám nechýbajú viac ako dva roky

Ak vám do dovŕšenia dôchodkového veku nechýba viac ako dva roky, na účely nároku na dôchodok sa nevyžaduje splnenie podmienky získania najmenej 40 odpracovaných ro­kov.

ruky, dávky od štátu, deti, rodina Čítajte aj Veľký prehľad zmien z dielne rezortu práce, ktoré v roku 2023 zlepšia život seniorom, rodinám aj pracujúcim

Minimálna suma predčasnej penzie

Suma vášho predčasného starobného dôchodku ku dňu, kedy požiadate o jeho priznanie, musí byť najmenej 375,10 eura mesačne, čo je viac ako 1,6-násobok životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Táto suma platí od 1. novembra 2022.

Za rovnakých podmienok získavate nárok, ak ste si sporili aj v II. pilieri, pričom výsledná suma je súčtom súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z II. piliera. Tá však musí byť opäť vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Suma životného minima, a teda aj jej 1,6-násobok pre vypočítanie minimálnej sumy predčasného starobného dôchodku, sa každý rok mení. Životné minimum je definované ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Zmení sa výška môjho dôchodku ak oň požiadam predčasne?

Áno. Za každý mesiac, o ktorý odídete do dôchodku skôr, sa suma vášho dôchodku zníži

o 0,3 %, keď získate najmenej 40 odpracovaných rokov, alebo

o 0,5 %, keď nezískate najmenej 40 odpracovaných ro­kov.

To znamená, že váš dôchodok sa za každých začatých 30 dní odo dňa, kedy vám naň vznikne nárok do dovŕšenia dôchodkového veku, zníži v závislosti od počtu odpracovaných rokov buď o 0,3 % alebo o 0,5%. Ak teda požiadate o predčasný starobný dôchodok presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku a nezískate aspoň 40 odpracovaných rokov, vaša dôchodková dávka sa zníži o 12,5%; ak rok pred jeho dovŕšením, bude znížená o 6,5%.

dôchodcovia, dôchodkyňa, počítanie, dôchodky Čítajte aj Rozdiel medzi penziami priznanými koncom tohto roka a v januári? Aj desiatky eur. Pozrite si príklady

Ako požiadam o predčasný starobný dôchodok?

  • O dôchodok požiadate v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska, kde príslušný zamestnanec s vami spíše žiadosť o jeho priznanie.
  • Termín si môžete rezervovať v Rezervačnom systéme.
  • Po zarezervovaní termínu v Rezervačnom systéme vám príde informácia o potvrdení termínu, tiež o dokladoch, ktoré sú potrebné pre spísanie žiadosti, kontaktné údaje na zamestnanca pobočky, ktorý bude s vami žiadosť spisovať a ktorého môžete, v prípade nejasností, kontaktovať.

© Autorské práva vyhradené

22 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #Dôchodcovia