Chystáte sa do penzie a sporíte si v druhom pilieri? Vyplatia vám celú nasporenú sumu a komu penziu zdania?

V druhom pilieri nastanú od januára tri zásadné zmeny. Príspevky po novom neporastú, pri zmene správcovskej spoločnosti už nebudete potrebovať akceptačný list. A najdôležitejšia zmena? Suma, od ktorej si budete môcť vybrať celú nasporenú sumu bude vyššia.

21.12.2022 02:50
dôchodok, penzia, dôchodca, penzista,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Od akej sumy si dôchodok z II. piliera môžete vybrať v hotovosti?

Sociálna poisťovňa už stanovila referenčnú sumu pre výplatu dôchodku z II. dôchodkového piliera na rok 2023. Jej výška bude 521,30 eura.

„Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne, teda z I. dôchodkového piliera. Táto suma je zároveň podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (z II. dôchodkového piliera) programovým výberom,“ vraví hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Dôchodca, starý muž, papiere Čítajte aj Pracovali ste v Čechách? Od januára vám odpracované roky započítajú do penzie

Programový výber sa z II. piliera uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov. Jedinou podmienkou programového výberu pritom je, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, musí byť vyšší ako referenčná suma.

„V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v II. pilieri budú v roku 2023 vyplácané dôchodky, napríklad starobný dôchodok z I. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku, či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrne prevyšujúcej sumu 521,30 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v II. pilieri jednorazovo,“ uviedol.

Od 1. januára 2024 dôjde k úprave výplatnej fázy II. piliera, pričom možnosť jednorazového výberu príspevkov zostane zachovaná. Toto jednorazové vyplatenie príspevkov však bude od 1. januára 2024 podliehať daňovej povinnosti. Na žiadosti o starobný dôchodok z II. piliera podané do 31. decembra 2023 sa bude na spôsob vyplácania dôchodkov z II. piliera vzťahovať právny režim účinný do 31. decembra 2023, vrátane možnosti vyplatenia nasporených príspevkov bez nutnosti ich zdanenia.

pár, žena, muž, účty, odvody, živnostníci Čítajte aj Novinky od januára. Kto po novom nebude musieť platiť odvody?

Zmrazenie sadzby príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)

Aktuálne platná sadzba príspevkov do II. piliera, ktorú sporiteľ odvádza zo svojich odvodov do svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vo výške 5,50 % zostáva zachovaná aj v rokoch 2023 a 2024.

Sadzba príspevkov do II. piliera sa pôvodne mala postupne zvyšovať: od roku 2023 na 5,75 % a v roku 2024 na 6 % hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Na základe novely príslušného zákona sa však sadzba do II. piliera zvýši na 5,75 % až od roku 2025 a bude platná aj v roku 2026. Na 6 % sa táto sadzba zvýši až od roku 2027.

„Primerane tomu sa upravilo aj znižovanie sumy starobného dôchodku z I. piliera. V praxi to znamená, že sporiteľom, ktorým sa pre nižšiu sadzbu príspevkov postúpia do ich dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky v nižšej sume, sa bude aj starobný dôchodok z I. piliera, na ktorý im v budúcnosti vznikne nárok, znižovať o menšiu pomernú časť, teda bude priznaný vo vyššej sume,“ priblížil Martin Kontúr.

Dôchodky, seniori, penzia Čítajte aj Čakáte na januárovú valorizáciu? Ak poberáte minimálny dôchodok, zvýšenia sa nedočkáte

Koniec akceptačných listov pri prestupe v II. pilieri

Od januára zaniká povinnosť požiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie akceptačného listu tým sporiteľom, ktorí majú záujem v rámci II. dôchodkového piliera prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

„Jeho predloženie pri uzatvorení prestupovej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení bolo doteraz podmienkou na akceptáciu tohto prestupu. Od roku 2023 táto administratívna podmienka odpadne a sporiteľ bude môcť prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti len na základe prestupovej zmluvy,“ dodal hovorca.

Obmedzenie však bude spočívať v možnej frekvencii týchto prestupov. Prestup medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami bude totiž možný najskôr rok od uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a následne pol roka od posledného prestupu.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #suma penzie