Poisťovňa bude informovať o tom, kedy pôjdete do penzie, aj o jej sume. Dostanete tzv. dôchodkovú prognózu

Dôchodková prognóza má obsahovať dôchodkový vek alebo predpokladaný dôchodkový vek, počet odpracovaných rokov, ako aj informáciu o základnej prognóze starobného a predčasného dôchodku.

12.01.2023 06:00
dôchodok, penzia, dôchodca, penzista,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (14)

Sociálna poisťovňa by ju mala prvýkrát poslať poistencom do 31. mája 2024. Rezort práce chce zlepšiť informovanosť o budúcich penziách z dôchodkového poistenia a starobného dôchodkového sporenia prostredníctvom dôchodkovej prognózy.

VIDEO: Pozrite si najnovší diel relácie Ide o peniaze:

Video

Dôchodková prognóza má obsahovať dôchodkový vek poistenca alebo jeho predpokladaný dôchodkový vek, získané obdobie dôchodkového poistenia, ako aj informáciu o základnej prognóze starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku.

Táto prognóza bude v troch scenároch, v základnom, optimistickom a pesimistickom. Tie budú vychádzať z možných scenárov vývoja ukazovateľov, ktoré majú vplyv na výšku starobného a predčasného starobného dôchodku a z možných ekonomických scenárov. Súčasťou prognózy bude aj informácia o alternatívnej prognóze starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, aj informácia o vplyve inflácie na výšku budúcej penzie.

žena znázorňujúca 10 s rukami Čítajte aj Dôchodky v tomto roku? Tu je 10 najväčších zmien

„V súčasnosti aj napriek tomu, že informovanosť obyvateľov o ich budúcich dôchodkových nárokoch z druhého a tretieho piliera je parciálne zabezpečená na primeranej úrovni, informovanosť o budúcich dôchodkových nárokoch z prvého piliera nie je dostatočná," priznáva ministerstvo práce a sociálnych vecí.

peniaze Čítajte aj Čo nás čaká a neminie v roku 2023? Aké budú dôchodky? Potrápi nás inflácia? A čo hypotéky...

„Zavedenie komplexnej informácie je prvým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa, v ďalších rokoch bude potrebné smerovať aktivity k vytvoreniu aplikácie integrujúcej informácie z prvého piliera ako aj informácie od správcov v druhom a treťom pilieri," uviedol rezort. V tejto súvislosti tiež navrhuje predĺžiť obdobie na zasielanie každoročných výpisov z druhého a tretieho piliera z konca januára, resp. februára, na koniec marca.

Video
Elektronický účet poistenca v relácii Ide o peniaze exkluzívne predstavuje generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. Premiéra 8. 12. 2022.

Ako by mala prognóza vyzerať?

  • Od roka, ktorý nasleduje po roku v ktorom poistenec dovŕšil 18 rokov veku a odpracoval aspoň jeden deň, mu bude Sociálna poisťovňa zasielať dôchodkovú prognózu každých 5 rokov a to až do dovŕšenia jeho 50. roku veku.
  • Ak bude pracovať až od 27. roku veku, Sociálna poisťovňa zašle dôchodkovú prognózu nasledujúci rok a následne každých päť rokov (teda druhýkrát v 33. roku veku poistenca). Dôchodková prognóza bude navrhnutá tak, aby dokázala poistenca informovať nielen o prognóze starobného dôchodku (v prípade mladších poistencov v čase jej zasielania nie veľmi presnú), ale aj o premenných, od ktorých je jeho budúci dôchodok závislý.
  • Poistenec by si mal uvedomiť, že na výšku dôchodku má vplyv aj jeho vlastné rozhodnutie (vek odchodu do dôchodku, pokračovanie v pracovnej kariére, optimalizácia príjmov a pod.) a preto mu budú poskytnuté rôzne alternatívy prognóz, prispôsobené veku.
  • Od roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom poistenec dovŕši 50 rokov veku sa navrhuje zasielať dôchodkovú prognózu raz ročne a to až dovtedy, kým poistencovi nevznikne nárok na výplatu starobného alebo predčasného dôchodku, alebo v prípade poberateľa invalidného dôchodku do dovŕšenia jeho dôchodkového veku. Cieľom zvýšenej frekvencie zasielania dôchodkovej prognózy je zlepšenie schopnosti poistencov finančne plánovať odchod do penzie, nakoľko projekcie starobného, resp. predčasného dôchodku sa s blížiacim penzijným vekom spresňujú.
  • V prípade poistenca, ktorému bola naposledy zaslaná prognóza v 48. roku veku, bude informácia opätovne zaslaná v roku, ktorý nasleduje po roku v ktorom dovŕši vek 50 rokov.
  • Všetky vekové kategórie zároveň budú mať týmto možnosť aj priebežne kontrolovať správnosť údajov evidovaných Sociálnou poisťovňou a prípadne s predstihom reagovať a doplniť informácie tak, aby nasledujúce prognózy lepšie zohľadňovali skutočný stav.
14 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #starobný dôchodok #penzista #penzie #dôchodkový vek