Pol roka podpory a výška dôchodku? Čo sa oplatí viac? + otázky a odpovede

Môžem požiadať o predčasný dôchodok počas poberania dávky v nezamestnanosti? Zníži sa mi penzia po poberaní dávky v nezamestnanosti?

15.02.2023 12:00
Senior, penzista, dôchodca, premýšlanie, dôchodok Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak dostanem výpoveď v práci a nepožiadam o predčasný dôchodok, ale pôjdem na pol roka na úrad práce, zníži to môj budúci dôchodok, keďže počas poberania dávky v nezamestnanosti nebude za mňa platiť nik odvody? Ako poberanie podpory v nezamestnanosti ovplyvní môj osobný mzdový bod? O koľko mi to zníži penziu?

Po 31. decembri 2003 doba evidencie na úrade práce nie je obdobím dôchodkového poistenia, teda pre výpočet dôchodku sa toto obdobie nezapočítava. Zákon však dáva možnosť dobrovoľne si za toto obdobie doplatiť dôchodkové poistenie – v tom prípade sa toto obdobie započíta. Výška dôchodku vždy odráža individuálnu situáciu poistenca počas jeho pracovného života a závisí od troch ukazovateľov: výšky priemerného osobného mzdového bodu, dĺžky obdobia dôchodkového poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Ak ide o predčasný dôchodok, jeho suma sa znižuje o 0,5 % za každých – aj začatých – 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku.

Ak si poistenec chce zachovať svoj priemerný osobný mzdový bod a aj dĺžku obdobia dôchodkového poistenia, má možnosť sa za obdobie evidencie na úrade práce dobrovoľne poistiť v pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu a dobrovoľne si platiť poistné na dôchodkové poistenie. Vymeriavací základ si určuje poistenec sám, najmenej však z minimálneho vymeriavacieho základu. Za toto obdobie si môže poistenec doplatiť aj neskôr, spätne v čase odchodu do dôchodku. Vtedy sa mu toto obdobie započíta aj do dĺžky obdobia dôchodkového poistenia a aj vymeriavací základ, z ktorého platil poistné, sa mu premietne do výšky priemerného osobného mzdového bodu.

Ak si poistenec nebude platiť dobrovoľné poistné alebo si ho nedoplatí v čase odchodu do dôchodku, obdobie evidencie na úrade práce sa nezapočíta do sumy dôchodku. Nie je však možné povedať, o koľko bude z tohto dôvodu dôchodok nižší.

dôchodok, dôchodca, penzia, staroba, senior Čítajte viac Predčasná penzia alebo podpora? Pre koho je výhodnejšia najprv podpora? Plusy a mínusy

Ak mal manžel nárok na predčasný dôchodok a do riadnej penzie mu chýbalo 411 dní a zároveň mal nárok na dávky v nezamestnanosti, nemali mu znížiť dôchodok o menej než 7 %?

Podľa súčasne platných právnych predpisov, suma predčasného starobného dôchodku sa znižuje o 0,5 % za každých, aj začatých, 30 dní od vzniku nároku na tento dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Právna úprava, podľa ktorej sa poistencovi, ktorý ku dňu od ktorého požiadal o priznanie predčasného starobného dôchodku, spĺňal podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, na ktorú by mal nárok ako evidovaný uchádzač o zamestnanie, a tento nárok si neuplatní, sa obdobie, za ktoré sa znižuje suma predčasného starobného dôchodku, skráti o obdobie, počas ktorého by mal nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti, bola vypustená z ustanovenia zákona o sociálnom poistení od 1. januára 2008.

Som narodená 24. 11. 1961, vychovala som dve deti, môj dátum dovŕšenia dôchodkového veku bude 24. januára 2024. Ak by som dala teraz výpoveď, zaevidovala sa na úrade práce a poberala dávku v nezamestnanosti, budem môcť požiadať počas poberania podpory v nezamestnanosti o predčasný dôchodok? Alebo so žiadosťou počkať, až kým nevyčerpám podporu? Je možné súbežne poberať predčasnú penziu aj podporu v nezamestnanosti?

Môžete poberať len jednu z uvedených dávok. Ak sa teda rozhodnete požiadať o podporu v nezamestnanosti (podmienkou je, že musíte byť v evidencii úradu práce), o predčasný starobný dôchodok môžete požiadať až po skončení vyplácania podpory v nezamestnanosti.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #dávka v nezamestnanosti #podpora v nezamestnanosti