Odchodné: Kedy vám ho zamestnávateľ vyplatí? A v akom prípade oň prídete?

Ak odchádzate do penzie, máte nárok na tzv. odchodné. Ale len v prípade, že ste zamestnancom.

09.02.2023 06:00
penzista, úmrtie príbuzného, pozostalý, dôchodkyňa Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak odchádzate do penzie, máte, podľa Zákonníka práce nárok na tzv. odchodné. Ale len v prípade, že ste zamestnancom. Navyše odchodné môže získať zamestnanec len raz v živote a iba od jedného zamestnávateľa.

Ak odchodné už niekto dostane, napríklad po získaní predčasnej penzie, po dovŕšení riadneho dôchodkového veku už naň nemá nárok. Alebo ak má zamestnanec uzatvorených viac pracovných pomerov u rôznych zamestnávateľov, ktoré skončí v ten istý deň kvôli odchodu do dôchodku, odchodné mu poskytne len jeden zamestnávateľ. Spravidla ide o toho zamestnávateľa, s ktorým má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer v najväčšom rozsahu.

V prípade, že zamestnancovi vznikne nárok na odchodné, musí mu byť vyplatené minimálne vo výške jeho priemernej mesačnej mzdy. V kolektívnej alebo pracovnej zmluve sa však môže zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť aj na vyššej sume.

dôchodca, dôchodok Čítajte viac Dôchodok alebo podpora v nezamestnanosti: Čo je výhodnejšie a kedy? Tu sú príklady

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

Neplatí to však v prípade, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.

Ak by zamestnanec najprv čerpal dávku v nezamestnanosti a až následne požiadal o predčasný alebo o starobný dôchodok, nesplní podmienky na priznanie odchodného.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanci #odchodné #dávka v nezamestnannosti