Vyšší dôchodok? Pomôže práca popri penzii? Alebo je lepšie dôchodok nepoberať a pracovať + príklady

Zvýšenie dôchodku závisí od toho, či penzista poberá dôchodok alebo nie, od mzdy a aj od dĺžky zamestnania.

02.03.2023 10:00
debata (3)

Starobný dôchodca, ktorý dostáva plat i dôchodok

Zvýšenie dôchodku sa vypočíta ako súčin jednej polovice osobných mzdových bodov získaných po dovŕšení dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Osobný mzdový bod sa odvíja od príjmu, z ktorého si platíte odvody. Aktuálna dôchodková hodnota sa mení každý rok v závislosti od vývoja priemerných platov v treťom štvrťroku. Tento rok je na úrovni 16,4764 eura.

Príklad

Pán Karol začal poberať penziu vlani. Od 1. februára do 31. mája tohto roku bude pracovať a po zániku dôchodkového poistenia požiada od 1. júna 2023 o zvýšenie starobného dôchodku. K 31. máju 2023 sa mu dôchodok bude vyplácať v sume 462,50 eura mesačne. Za obdobie od 1. februára do 31. mája 2023 bude mať osobný vymeriavací základ 3 700,50 eura. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2023 je 16,4764 eura.

Senior, penzista, dôchodca, premýšlanie, dôchodok Čítajte aj Dostávate stále rovnakú sumu penzie? Možno na zvýšenie nemáte nárok. Prečo?

Starobný dôchodok sa od 1. júna 2023 zvýši nasledovne:

určí sa zvýšenie z jednej polovice osobného mzdového bodu: 3 700,50 : 14 532,00 = 0,2546 (za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ 14 532,00 eura, to znamená všeobecný vymeriavací základ za rok 2021, ktorý dva roky predchádza roku 2023)

0,2546 : 2 = 0,1273 zvýšenie dôchodku = 0,1273 × 16,4764 = 2,097815 eura mesačne

toto zvýšenie sa pripočíta k vyplácanej sume starobného dôchodku: 462,50 + 2,097815 = 464,60 eura mesačne

Človek v dôchodkovom veku, ktorý pracuje a nepoberá dôchodok

Človek, ktorý dosiahne dôchodkový vek, nemusí hneď požiadať o dôchodok. Ak pracuje a nedostáva dôchodok, má nárok na zvýšenie svojej penzie, ktorá by mu patrila ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku. Zvýšenie sa vypočíta ako súčin osobných mzdových bodov získaných po dosiahnutí dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Takto vypočítaný dôchodok sa ďalej zvýši o pol percenta za každých 30 dní, keď senior bol dôchodkovo poistený, no nepoberal dôchodok, hoci mal naň nárok. Ak by niekto napríklad požiadal o dôchodok až po jednom roku po dosiahnutí dôchodkového veku, jeho penzia sa zvýši o šesť percent.

Príklad:

Pán Juraj splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 20. decembra 2022, o jeho priznanie nepožiadal, ale bude ďalej zamestnaný až do 31. marca 2023 a o priznanie penzie požiada od 1. apríla 2023. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období v priemere približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve). Odpracoval 43,6768 roka (15 942 : 365 = 43,6768). Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2023 je 16,4764 eura. Za obdobie od 1. januára do 31. marca 2023 bude mať poistenec osobný vymeriavací základ 2 847,63 eura.

penzistka, pracujúci dôchodca, kvetinárstvo, rastliny, záhradníctvo Čítajte aj Poberáte penziu a podnikáte? Odvody musíte platiť aj tak

Suma starobného dôchodku patriaca od 1. apríla 2023 sa určí nasledovne:

1. určí sa suma starobného dôchodku patriaca do vzniku nároku na starobný dôchodok, t. j. do 31. decembra 2022: 1,0012 × 43,6­768 × 15,1300 = 661,70 eura mesačne

2. k tejto sume sa pripočíta zvýšenie patriace za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok: určí sa osobný mzdový bod za obdobie od 1. januára 2023 do 31. marca 2023 – 2 847,63 : 14 532,00 = 0,1959 (za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ 14 532,00 eura, to znamená všeobecný vymeriavací základ za rok 2021, ktorý dva roky predchádza roku 2023)

  • vypočíta sa zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok 0,1959 × 16,4764 = 3,2277 eura mesačne
  • táto suma sa pripočíta k sume dôchodku určenej ku dňu vzniku nároku na dôchodok 661,70 + 3,2277 = 665,00 eura mesačne

3. k takto určenej sume sa pripočíta percentuálne zvýšenie za 90 dní obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok:

  • hodnota percentuálneho zvýšenia = (90 : 30) x 0,5
  • prihliada sa len na celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia = hodnota percentuálneho zvýšenia = 3 × 0,5 = 1,5 % – 665,00 + (1,5 % x 665,00) = 665,00 + 9,975 = 675,00 eura mesačne.

Suma starobného dôchodku sa následne od 1. januára 2023 zvýši o pravidelnú valorizáciu, teda o 11,8 % o 79,70 eura mesačne na 754,70 eura mesačne.

Príklady sú len informatívne.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #starobný dôchodok #seniori #Práca a kariéra #pracujúci dôchodca #penzia zo zahraničia