Invalidný dôchodok? Keď problémy so zdravím nestačia. Dôležité sú aj odpracované roky. Prečo?

Keď začujeme slovo invalidita, väčšina z nás si predstaví ľudí po úraze alebo nehode. Lenže ľudí do invalidného dôchodku ženú najmä tzv. civilizačné choroby, teda onkologické ochorenia, duševné poruchy, choroby obehovej či pohybovej sústavy a ďalšie ochorenia.

20.02.2023 06:00
Muž so sklonenou hlavou Foto:
Ilustračné foto.
debata

Invalidný dôchodok na Slovensku poberá viac ako 224-tisíc ľudí, pričom priemerná výška invalidného dôchodku je 418 eur.

Základným kritériom na to, aby ste mohli o invalidný dôchodok žiadať a aby vám bol priznaný, je skutočnosť, že váš zdravotný stav je dlhodobo nepriaznivý a spôsobuje takzvaný „pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou“.

Váš zdravotný stav teda musí spĺňať podmienku dlhodobosti, musí teda existovať predpoklad, že bude trvať dlhšie ako jeden rok, a zároveň podmienku závažnosti, teda musíte mať mieru poklesu schopnosti pracovať vyššiu ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou.

demencia mozgova hmla Čítajte aj Je možné "vybabrať" s demenciou? Ženy to vraj majú ľahšie

To, či je váš zdravotný stav taký vážny, aby vám bol priznaný invalidný dôchodok, neposudzuje ošetrujúci lekár, ale posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

„Pokles schopnosti pracovať sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej osoby. Lekár pritom vychádza z podkladov zdravotnej dokumentácie, odborných lekárskych nálezov, vyhodnocuje všetky ochorenia, ktorými osoba trpí,“ vysvetlil hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Podkladom na posúdenie invalidity sú lekárske nálezy ošetrujúcich lekárov a špecialistov rôznych medicínskych odborov.

Zákon stanovuje presné kritériá posudzovania zdravotného stavu podľa druhu a závažnosti postihnutia jednotlivých orgánov a systémov.

žena, choroba, smrkanie, vreckovka, teplota, horúčka, Covid-19, prechladnutie, chrípka, alergia Čítajte aj Ste na péenke? Vedeli ste, že vás môžu skontrolovať a dať pokutu? Môže tak urobiť aj zamestnávateľ?

Posudkový lekár určuje mieru poklesu schopnosti pracovať v percentách. Hodnotí vždy najzávažnejšie zdravotné postihnutie a určí príslušnú percentuálnu mieru poklesu schopnosti pracovať.

Závažnosť všetkých ostatných ochorení, teda vedľajšie choroby, môžu všetky spolu ovplyvniť celkové percento navýšením najviac o desať percent.

Od miery poklesu schopnosti pracovať bude potom závisieť aj výška sumy invalidného dôchodku. Ale nielen od nej.

ťzp, hendikep, invalid Čítajte viac Máte dlhodobo zdravotné problémy? Požiadajte o invalidný dôchodok. Koľko peňazí môžete dostať?

Na vznik nároku na invalidný dôchodok a jeho výplatu vám nestačí, aby ste splnili len medicínsku podmienku.

Dôležitou podmienkou je aj dostatočný počet odpracovaných rokov ešte pred vznikom invalidity. Platí, že čím má človek žiadajúci o invalidný dôchodok vyšší vek, tým musí byť aj dlhšie dôchodkovo poistený.

Od júla by v posudzovaní invalidity mala nastať zmena. Tisíckam invalidných dôchodcov prepočítajú penzie.

Zmeny navrhuje rezort práce v novele zákona o sociálnom poistení. Zmeniť by sa mala percentuálna miera poklesu schopnosti pracovať pri niektorých ochoreniach tak, aby zodpovedala závažnosti poškodenia zdravia a umožnila zaradiť nové druhy ochorení, ktoré sú v súlade s aktuálnymi medicínskymi poznatkami.

Bude to mať pozitívny vplyv a priznanie vyššieho percenta invalidity ako doteraz a tým aj vyššieho invalidného dôchodku.

Invalidita by mala byť vyššia pri 24 ochoreniach prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení v rámci invalidity „do 70 %“, vďaka čomu by viac ako 5 300 invalidným dôchodcom mala ich penzia vzrásť približne o 22,60 eura.

veselí dôchodcovia, penzisti, dôchodok, seniori Čítajte viac Prečo mi nezvýšili minimálny dôchodok? Koľko dostanem, ak mám dve práce? Ďalších 15 otázok a odpovedí o dôchodkoch

„Presun invalidných dôchodcov z invalidity „do 70 %“ do tej „nad 70 %“ percentuálnej miery poklesu schopnosti pracovať sa bude týkať 73 ochorení. Z celkového počtu vyplácaných invalidných dôchodkov do 70 % tak Sociálna poisťovňa zrejme zvýši invalidný dôchodok približne 16 100 poistencom, ktorým penzia porastie asi o 182,60 eura,“ píše sa v dôvodovej správe.

Prepočítavanie dôchodkov bude trvať približne dva roky. Invaliditu budú posudkoví lekári Sociálnej poisťovne preskúmavať v rámci kontrolných prehliadok.

Ak ju ale invalidný dôchodca nemá určenú, Sociálna poisťovňa takého penzistu posúdi ex offo, teda termín posúdenia trvania invalidity určí sama. V roku 2023 bude prehodnotených 25 % invalidít.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok #civilizačné choroby #problémy so zdravím