Ako sa vypočíta suma invalidného dôchodku? Starobnému sa nevyrovná. Pozrite si príklady

Na určenie sumy invalidného dôchodku sa k obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, pripočíta tzv. pripočítané obdobie, t. j. obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dňa dovŕšenia dôchodkového veku.

21.03.2023 06:00
Premýšľajúci muž, senior, penzista, otáznik,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Ak ide o poistenca, ktorého schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

POMB x ODP x ADH

POMB = priemerný osobný mzdový bod, ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok a pripočítaného obdobia, ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

ak schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 40 %, ale najviac 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

(POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu

ak invalidita vznikla v dôsledku stavu, ktorý si privodil poistenec sám požitím alkoholu alebo iných návykových látok, suma invalidného dôchodku sa určí ako

(POMB x ODP x ADH) —————————————————————— 2

alebo

(POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu ——————————————————————————————————————————————————— 2

Suma invalidného dôchodku poistenca vo veku do 20 rokov, ktorý nezískal žiadne obdobie povinného dôchodkového poistenia, ale bol len dobrovoľne dôchodkovo poistený v rozsahu menej ako rok, získal obdobie dôchodkového poistenia len dodatočným zaplatením poistného na dôchodkové poistenie za obdobie kratšie ako jeden rok, alebo bol dobrovoľne dôchodkovo poistený a získal obdobie dôchodkového poistenia po dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie v celkovom rozsahu kratšom ako jeden rok, sa s účinnosťou od 1. januára 2014 určí tak, že namiesto POMB sa použije osobný mzdový bod v hodnote 0,67.

muž pri papieroch Čítajte viac Žiadosť o invalidný dôchodok krok za krokom: Čo si treba nachystať? Priznávajú lekári aj 100 percentnú invaliditu?

ak ide o uvedeného poistenca vo veku do 20 rokov, ktorého schopnosť pracovať poklesla o viac ako 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

0,67 x ODP x ADH

ak schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 40 %, ale najviac 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

(0,67 x ODP x ADH) x miera poklesu %

Príklady výpočtu

Príklad č. 1:

Poistenec bol uznaný za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 5 643 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje** 2 060 dní, spolu to je 7 703 dní, to znamená 21,1042 roku obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (7 703 : 365 = 21,1042). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,7874. Aktuálna dôchodková hodnota je 16,4764 eura. Suma invalidného dôchodku 0,7874 × 21,1­042 × 16,4764 = 273,80 eura mesačne. Táto suma sa zvýši ešte o valorizáciu – teda o **11,8 % – o 32,30 eura mesačne na 306,10 eura mesačne.

Invalid, invalidný dôchodok, PN, poistenec, Čítajte viac Priznávanie invalidity? Pripravte sa na posudky, potrebovať budete aj trpezlivosť + príklady

Príklad č. 2:

Poistenec bol uznaný za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o 50 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 roku obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota je 16,4764 eura.

Suma invalidného dôchodku: 0,9616 × 41,3­261 × 16,4764 × 50 % = 327,40 eura mesačne. Táto suma sa zvýši o valorizáciu – o 11,8 % (o 38,70 eura) na 366,10 eura mesačne.

Príklady sú len informatívne ==.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok