Nechcete prísť o penziu? Sledujte si termíny a kontrolným prehliadkam sa nevyhýbajte...

Ste invalidným dôchodcom? Dostali ste predvolanie na kontrolnú prehliadku? Vyhýbať sa jej sa nevypláca. Môžete totiž prísť o dôchodok. Účelom kontrolnej prehliadky je preskúmanie, či naďalej spĺňate podmienku zdravotného stavu na účely jej poberania.

15.03.2023 08:00
žena, depresia, smútok, invalidita Foto:
Ilustračné foto.
debata
  • vykonáva sa v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne (podľa miesta trvalého pobytu klienta)
  • jej predmetom je zhodnotenie predchádzajúceho posudkového záveru, posúdenie aktuálneho zdravotného stavu so zhodnotením vzniknutých zmien, prehodnotenie priebehu a očakávaného vývoja zdravotného stavu
  • jej súčasťou je preskúmanie dodržiavania liečebných a rehabilitačných odporúčaní, odporúčaní na obnovenie pracovnej schopnosti a opatrení na vhodné pracovné uplatnenie a určenie následnej kontrolnej lekárskej prehliadky
  • lehotu následnej kontrolnej prehliadky posudkový lekár pobočky určí v závislosti od povahy, dynamiky a predpokladaného vývoja zdravotného stavu, spravidla do troch rokov
ťzp, hendikep, opatrovanie, príspevok na opatrovanie Čítajte aj Potrebujete opatrovanie? Aké sú vaše práva. Môže vás opatrovateľ nejakým spôsobom obmedzovať?
  • len výnimočne pri stavoch, ktoré nie sú ovplyvniteľné ďalšou liečbou, ani rehabilitáciou, je vykonanie kontrolnej lekárskej prehliadky nepotrebné (napr. strata oboch dolných končatín v predkolení a vyššie, infaustné onkologické ochorenia, ťažké duševné zaostalosti)
  • trvanie invalidity sa nepreskúmava, ak pri kontrolnej prehliadke posudkový lekár pobočky neurčil lehotu jej ďalšieho uskutočnenia
  • zmena percentuálnej miery poklesu schopnosti pracovať musí byť riadne odôvodnená zlepšením, prípadne zhoršením zdravotného stavu, jeho výraznou stabilizáciou, vždy podložená aktuálnymi odbornými lekárskymi nálezmi zhodnotenými v celkovom posudku posudkového lekára
  • invalidný dôchodca sa jej musí zúčastniť. Ak tak neurobí, výplatu invalidného dôchodku Sociálna poisťovňa zastaví.
Invalid, invalidný dôchodok, PN, poistenec, Čítajte viac Priznávanie invalidity? Pripravte sa na posudky, potrebovať budete aj trpezlivosť + príklady

Príklad

1. Pán Igor bol v januári 2020 uznaný za invalidného pre ťažké degeneratívne zmeny oboch bedrových kĺbov, s mierou poklesu schopnosti pracovať 75 %.

V tom čase rozsahy pohybov v oboch kĺboch boli len naznačené, rotačné pohyby v nich nebolo možné vôbec vykonať.

Posudkový lekár určil kontrolnú prehliadku o dva roky, keďže bol objednaný na operáciu jedného bedrového kĺbu na september 2020 a v priebehu roku 2021 na operáciu druhého.

2. Pri kontrolnej prehliadke v januári 2022 bolo zistené, že operácia jedného bedrového kĺbu bola vykonaná v septembri 2020 podľa plánu, následne rehabilitoval.

V roku 2021 podstúpil operáciu druhého kĺbu. Pretože v čase kontrolnej prehliadky ešte absolvoval rehabilitácie a navyše posledný polrok bol liečený aj pre bolesti chrbtice v krížovej oblasti, posudkový lekár ho naďalej uznal za invalidného s mierou poklesu schopnosti pracovať 75 %, ale už nie pre ťažké degeneratívne zmeny na oboch bedrových kĺboch, ale pre stav po ich obojstrannej endoprotéze s obmedzením pohybu, s ešte neukončenou liečbou. Opätovnú prehliadku určil na január 2023.

Muž so sklonenou hlavou Čítajte viac Invalidný dôchodok? Keď problémy so zdravím nestačia. Dôležité sú aj odpracované roky. Prečo?

3. Pri nej bolo zistené, že liečba po operácii bedrových kĺbov bola ukončená. Pooperačný stav bol bez komplikácií, rozsahy pohybov v kĺboch boli len s minimálnym obmedzením, svalstvo nôh dobre tonizované.

Teda operáciou došlo k podstatnému zlepšeniu zdravotného stavu. Na základe týchto skutočností posudkový lekár naďalej uznal pána Igora za invalidného, ale znížil mieru poklesu schopnosti pracovať na 55 % (z možného rozpätia 45 – 55 %). Túto hodnotu zvýšil o 10 % pre pretrvávajúce ťažkosti v krížovej časti chrbtice, liečené opakovane infúziami a rehabilitáciou.

4. Mieru poklesu schopnosti pracovať tohto poistenca po opakovaných kontrolných prehliadkach, keďže sa jeho zdravotný stav zlepšil, posudkový lekár znížil zo 75 na 65 %.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotný stav #kontrolná prehliadka