Aký bude v budúcnosti váš dôchodok? Dozviete sa z informácie, ktorú vám pošle poisťovňa. Ale až od roku 2026, rozhodla vláda

Síce až od roku 2026, ale rezort práce chce zlepšiť informovanosť ľudí o ich budúcich penziách. Zabezpečiť by to mala tzv. dôchodková prognóza, ktorá by mala obsahovať dôchodkový vek poistenca alebo jeho predpokladaný dôchodkový vek, získané obdobie dôchodkového poistenia, ako aj informáciu o základnej prognóze starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku.

22.02.2023 07:00
Mladí ľudia v spoločnosti starších ľudí Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Sociálna poisťovňa by mala prvýkrát od roku 2026 zasielať poistencom dôchodkovú prognózu v listinnej alebo v elektronickej podobe a sprístupniť ju prostredníctvom pasívneho prístupu na individuálnom účte poistenca.

Prognóza bude v troch scenároch, v základnom, optimistickom a pesimistickom. Tie budú vychádzať z možných scenárov vývoja ukazovateľov, ktoré majú vplyv na výšku starobného a predčasného starobného dôchodku a z možných ekonomických scenárov.

Súčasťou prognózy bude aj informácia o alternatívnej prognóze starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, aj informácia o vplyve inflácie na výšku budúcej penzie.

„V súčasnosti aj napriek tomu, že informovanosť obyvateľov o ich budúcich dôchodkových nárokoch z druhého a tretieho piliera je parciálne zabezpečená na primeranej úrovni, informovanosť o budúcich dôchodkových nárokoch z prvého piliera nie je dostatočná," priznáva ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Upozorňuje na to, že záväzok zlepšiť informovanosť občanov o predpokladanej výške ich dôchodku prostredníctvom pravidelne zasielanej komplexnej informácie podľa vzoru švédskej „oranžovej obálky“ je súčasťou programového vyhlásenia vlády, ako aj národného programu reforiem na rok 2022.

Snahou ministerstva práce a sociálnych vecí je postupne integrovať dostupné informácie od všetkých poskytovateľov dôchodkového poistenia a sporenia a komunikovať tak jednotnú prognózu dôchodku.

Dôchodcovia s peniazmi Čítajte viac Valorizácia: Porastú penzie dva razy ročne? Pomôže to alebo uškodí dôchodkom?

„Zavedenie komplexnej informácie je prvým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa, v ďalších rokoch bude potrebné smerovať aktivity k vytvoreniu aplikácie integrujúcej informácie z prvého piliera, ako aj informácie od správcov v druhom a treťom pilieri," uviedol rezort.

V tejto súvislosti tiež navrhuje predĺžiť obdobie na zasielanie každoročných výpisov z druhého a tretieho piliera z konca januára resp. februára na koniec marca.

Navrhuje sa zavedenie povinnosti pre Sociálnu poisťovňu zasielať poistencovi (osobe, ktorá bola dôchodkovo poistená aspoň jeden deň) informáciu o predpokladaných dôchodkových nárokoch z dôchodkového poistenia a starobného dôchodkového sporenia (ďalej len „dôchodková prognóza“).

Navrhuje sa, aby sa dôchodková prognóza zasielala do 31. mája kalendárneho roka, pričom údaje v nej uvedené by mali vychádzať zo stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Periodicita zasielania dôchodkovej prognózy sa navrhuje v závislosti od veku poistenca.

Ako by mala prognóza vyzerať?

Od roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom poistenec dovŕšil 18 rokov veku a odpracoval aspoň jeden deň, mu bude Sociálna poisťovňa zasielať dôchodkovú prognózu každých 5 rokov a to až do dovŕšenia jeho 50. roku veku.

Ak bude pracovať až od 27. roku veku, Sociálna poisťovňa zašle dôchodkovú prognózu nasledujúci rok a následne každých päť rokov (teda druhýkrát v 33. roku veku poistenca).

Dôchodková prognóza bude navrhnutá tak, aby dokázala poistenca informovať nielen o prognóze starobného dôchodku (v prípade mladších poistencov v čase jej zasielania nie veľmi presnú), ale aj o premenných, od ktorých je jeho budúci dôchodok závislý.

Poistenec by si mal uvedomiť, že na výšku dôchodku má vplyv aj jeho vlastné rozhodnutie (vek odchodu do dôchodku, pokračovanie v pracovnej kariére, optimalizácia príjmov a pod.) a preto mu budú poskytnuté rôzne alternatívy prognóz, prispôsobené veku.

Dôchodcovia sediaci v lístí Čítajte viac Prídu ďalšie veľké zmeny v penziách. Ako často porastú dôchodky? Koľko peňazí dostanú ľudia s nízkou penziou? A čo sa ešte zmení?

Od roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom poistenec dovŕši 50 rokov veku, sa navrhuje zasielať dôchodkovú prognózu raz ročne, a to až dovtedy, kým poistencovi nevznikne nárok na výplatu starobného alebo predčasného dôchodku, alebo v prípade poberateľa invalidného dôchodku do dovŕšenia jeho dôchodkového veku.

Cieľom zvýšenej frekvencie zasielania dôchodkovej prognózy je zlepšenie schopnosti poistencov finančne plánovať odchod do penzie, nakoľko projekcie starobného, resp. predčasného dôchodku sa s blížiacim penzijným vekom spresňujú.

V prípade poistenca, ktorému bola naposledy zaslaná prognóza v 48. roku veku, bude informácia opätovne zaslaná v roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom dovŕši vek 50 rokov.

Všetky vekové kategórie zároveň budú mať týmto možnosť aj priebežne kontrolovať správnosť údajov evidovaných Sociálnou poisťovňou a prípadne s predstihom reagovať a doplniť informácie tak, aby nasledujúce prognózy lepšie zohľadňovali skutočný stav.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #penzie #dôchodková prognóza