Rodičovský dôchodok: Bude mať vplyv na výšku 13. a 14. dôchodku? + príklady

Otázok týkajúcich sa rodičovského dôchodku je neúrekom. Týkajú sa aj tzv. vianočných dôchodkov či neskoršej žiadosti o penziu. Tu sú odpovede.

27.02.2023 07:00
dôchodci, seniori, Foto:
Ilustračné foto
debata (4)

Keď si rodič požiada o starobný dôchodok spätne, bude mu spätne doplatený aj rodičovský dôchodok?

Áno, najskôr však od 1. januára 2023.

Bude mať rodičovský dôchodok vplyv na výšku 13 a 14. dôchodku rodiča?

Nie. Rodičovský dôchodok nebude mať vplyv na sumu 13. a 14. dôchodku rodiča. Suma rodičovského dôchodku sa určuje ako 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, z ktorých boli uhradené odvody na dôchodkové poistenie, čiže suma rodičovského dôchodku môže byť každý rok iná.

Video
Všetko, čo musíte urobiť, aby ste dali-dostali rodičovský dôchodok a kedy vám ho prvý raz pošlú?

Príklady – Nárok a určenie sumy

Kedy vznikne/nevznikne nárok na rodičovský dôchodok podľa doručenia vyhlásenia (ak si dieťa neželá poskytnúť rodičovský dôchodok rodičom)

1. Starobný penzista od 25. marca 2012 vychoval jedno dieťa. Ak vyhlásenie, aby rodičovský dôchodok nebol priznaný, bude Sociálnej poisťovni doručené

  • 25. februára 2023 – nárok na rodičovský dôchodok nevznikne,
  • 25. marca 2023 – nárok na rodičovský dôchodok vznikne od 1. januára 2023. Aby nárok na rodičovský dôchodok v roku 2023 nevznikol, vyhlásenie bolo potrebné doručiť Sociálnej poisťovni do 28. februára 2023. Keďže vyhlásenie bolo doručené po uplynutí zákonom stanovenej lehoty, nárok na rodičovský dôchodok zanikne najskôr od 1. januára 2028.

2. Dôchodcovi, ktorý vychoval jedno dieťa, vznikol nárok na rodičovský dôchodok od 1. januára 2023. Ak vyhlásenie, aby rodičovský dôchodok nebol priznaný, bude Sociálnej poisťovni doručené

  • 25. augusta 2027 – nárok na rodičovský dôchodok zanikne od 1. januára 2028,
  • 30. septembra 2027 – nárok na rodičovský dôchodok zanikne od 1. januára 2029, keďže dieťa nestihlo urobiť vyhlásenie najneskôr do 31. augusta 2027.

Určenie sumy rodičovského dôchodku

Na účely určenia sumy rodičovského dôchodku sa berie do úvahy:

  • vymeriavací základ (VZ) dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorých bolo zaplatené poistné na starobné poistenie,
  • všeobecný vymeriavací základ (VVZ) platný v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
  • Príslušným kalendárnym rokom je rok 2023. Na účely určenia sumy rodičovského dôchodku sa berie do úvahy VZ dieťaťa za kalendárny rok 2021 alebo VVZ za rok 2021.

Príklad 1

Poberateľovi dôchodku vznikol nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu 1. januára 2023. Vychoval jedno dieťa, ktoré malo VZ za rok 2021 v sume 12 000 eur. Z tejto sumy je určená suma rodičovského dôchodku nasledovne

Jedna dvanástina úhrnu VZ je 1 000 eur (12 000 : 12 = 1 000).

1,5 % jednej dvanástiny je 15 eur (1 000 x1,5 %= 15).

V roku 2023 je suma rodičovského dôchodku 15 eur mesačne.

Príklad 2

Maximálna suma rodičovského dôchodku sa v roku 2023 určí z VVZ platného na rok 2021.

VVZ na rok 2021 je 14 532 eur.

Jedna dvanástina z 14 532 eur je 1 211 eur (14 532 : 12 = 1 211).

1,2-násobok VVZ je 1 453,20 eur (1 211 × 1,2 = 1 453,20).

1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku VVZ je 21,80 eur mesačne (1453,20 × 1,5 % = 21,798 ≐ 21, 80).

V roku 2023 je maximálna suma rodičovského dôchodku 21,80 eura mesačne.

Príklad 3

Trom poberateľom dôchodku vznikol nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu 1. januára 2023 z VZ jedného dieťaťa.

VZ dieťaťa za kalendárny rok 2021 bol 12 000 eur.

Jedna dvanástina úhrnu VZ je 1 000 eur (12 000 : 12 = 1 000).

1,5 % jednej dvanástiny úhrnu VZ je 15 eur (1 000 × 1,5 % = 15).

3 % jednej dvanástiny úhrnu VZ je 30 eur (1 000 × 3% = 30).

Úhrnná suma rodičovského dôchodku troch poberateľov dôchodku je 45 eur mesačne (15 × 3 = 45).

Keďže táto suma je vyššia ako 3 % jednej dvanástiny úhrnu VZ dieťaťa, t. j. 30 eur, pomerne znížená suma rodičovského dôchodku každého poberateľa dôchodku je 10 eur mesačne (30 : 45 = 0,66666666; 0,66666666 × 15 = 9,9999999 ≐ 10).

Príklad 4

Maximálny úhrn súm rodičovského dôchodku sa v roku 2023 určí z VVZ platného na rok 2021.

VVZ na rok 2021 je 14 532 eur.

Jedna dvanástina z 14 532 eur je 1 211 eur (14 532 : 12 = 1 211).

1,2-násobok VVZ je 1 453,20 eur (1 211 × 1,2 = 1 453,20).

3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku VVZ je = 43,60 eur mesačne (1453,20 × 3 % = 43,596 ≐ 43,60).

V príslušnom kalendárnom roku 2023 je najvyšší úhrn súm rodičovského dôchodku určený z 1,2-násobku VVZ 43,60 eur mesačne.

Príklad 5

Trom poberateľom dôchodku vznikol nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu 1. januára 2023 z VZ jedného dieťaťa.

VZ dieťaťa za kalendárny rok 2021 bol 30 000 eur.

Jedna dvanástina úhrnu VZ je 2 500 eur (30 000 : 12 = 2 500).

Pretože jedna dvanástina VZ, t. j. 2 500 eur, je vyššia ako 1,2-násobok jednej dvanástiny VVZ v roku 2021, t. j. 1 453,20 eur, suma rodičovského dôchodku každého poberateľa dôchodku je 21,80 eur (1 453,20 × 1,5 % = 21,798 ≐ 21, 80).

Keďže úhrnná suma rodičovského dôchodku, t. j. 65,40 eur (21,80 × 3 = 65,40), je vyššia ako 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku VVZ, t. j, 43,60 eur (1 453,20 × 3 % = 43,596 ≐ 43,60), pomerne znížená suma rodičovského dôchodku každého poberateľa dôchodku je 14,60 eur mesačne [43,60 : 65,40 = 0,66666666; 0,6666666 × 21,80 = 14,53333318 ≐ 14,60).

Zdroj: Sociálna poisťovňa

4 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #penzia #dôchodky #penzie #rodičovský dôchodok