Má rodičovský dôchodok svoje maximum? A je možné ho rozdeliť?

Ako je to s maximálnou sumou rodičovského dôchodku? Má nejaké limity? Je možné ho rozdeliť medzi viacerých poberateľov? Ak áno, medzi koľkých? Tu sú odpovede.

12.03.2023 13:48
penzisti, dôchodok, štastní seniori, notebook Foto:
Ilustračné foto.
debata

Je výška rodičovského dôchodku nejako ohraničená? Koľko peňazí môže rodič od dieťaťa dostať?

Áno, je ohraničená. V roku 2023 bude maximálna výška rodičovského dôchodku predstavovať sumu 21,80 eura mesačne.

Ak vznikne nárok na rodičovský dôchodok viacerým poberateľom dôchodku, maximálna suma úhrnu rodičovského dôchodku je 3 % z vymeriavacích základov dieťaťa. Takto určená suma zároveň nemôže byť vyššia než 43,60 eura mesačne, čo predstavuje 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku 2021.

dôchodca, penzista, senior na notebooku, premýšľanie Čítajte aj Ktoré roky sa započítavajú do penzie. Prečo sa posledný neráta? Tu je odpoveď

Môžem rozdeliť rodičovský dôchodok medzi rodičov či starých rodičov. Ako bude rozdelený ak chcem prispievať rodičom aj starým rodičom, ktorým som bol zverený do starostlivosti?

Áno, je to možné. Nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu vzniká rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa a fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Ak vznikne nárok na rodičovský dôchodok viacerým poberateľom dôchodku, maximálna výška rodičovského dôchodku je 3 % z vymeriavacích základov dieťaťa. Takto určená suma zároveň nemôže byť vyššia než 43,60 eura mesačne, čo predstavuje 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v roku 2021.

frustrácia, nezamestnaný, výpoveď, oblek, mútok Čítajte aj Priemerná mzda za rok 2022 vzrástla o takmer sto eur. Podpora v nezamestnanosti tak od júla bude viac ako 1300 eur. Kto ju dostane?
debata chyba