Pozostalostný dôchodok nie je navždy. Ako dlho ho dostanete a kedy vám ho vyplácať prestanú?

Bol mi priznaný pozostalostný dôchodok. Budem ho už poberať navždy? A ak nie, budem môcť oň ešte niekedy požiadať?

14.03.2023 06:00
pozostalý dôchodok, smútok, strata blízkeho,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Nie tak úplne. Nárok na výplatu vdovského dôchodku trvá väčšinou dva roky od smrti manžela. Po dvoch rokoch možno vdovský dôchodok poberať len v prípade, ak vdova dovŕšila dôchodkový vek (v prípade, ak neuzavrie nové manželstvo), ak sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok, alebo bolo toto dieťa v rodine zomretého vychovávané. Môže tak ísť aj o vlastné dieťa vdovy či jej osvojené dieťa alebo ak bolo dieťa vdove alebo zomretému manželovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu počas trvania manželstva, ak je vdova invalidná a jej schopnosť pracovať poklesla o viac ako 70 percent, ak vychovala aspoň tri deti alebo ak dovŕšila aspoň 52 rokov a vychovala dve deti alebo ak dovŕšila aspoň 57 rokov a vychovala jedno dieťa.

Príklad: Žena, ktorá ovdovela, nepoberá žiaden dôchodok. Jej zosnulý manžel tiež nepoberal žiaden dôchodok, nedosiahol totiž ešte dôchodkový vek. Manželke bol priznaný vdovský dôchodok, keďže jej zosnulý manžel získal potrebný počet rokov na nárok na invalidný dôchodok, v sume 302,50 eura. Manželia nemali žiadne deti, a tak bude pozostalá manželka dostávať vdovský dôchodok dva roky.

Ak vdove/vdovcovi zanikne nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku, pretože uplynú dva roky a prestane spĺňať niektorú z uvedených podmienok a neskôr, s odstupom času, začne niektorú z týchto podmienok znovu spĺňať, nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku sa jej/mu obnoví.

O uvoľnenie výplaty vdovského/vdo­veckého dôchodku treba požiadať neformálnou žiadosťou (listom) ústredie Sociálnej poisťovne, v ktorom uvedie identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu) a skutočnosť, že žiada o uvoľnenie výplaty vdovského/vdo­veckého dôchodku. Žiadosť musí byť podpísaná. K žiadosti treba predložiť čestné vyhlásenie o tom, že je naďalej vdovou/vdovcom po zomretom/zomretej manželovi/manželke (že sa napr. znovu nevydala/neoženil), prípadne preukázať splnenie niektorej z ďalších uvedených podmienok.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #vdovský dôchodok #vdovecký dôchodok #pozostalosť #pozostalostná dávka