Kedy pôjdete do penzie podľa nových pravidiel? Koho sa týkajú najväčšie zmeny a predĺži si vek odchodu do dôchodku?

Fixný dôchodkový vek a súčasné predlžovanie strednej dĺžky dožitia znamená, že na penzii ľudia budú žiť dlhšie. Reforma z roku 2022 prináša naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia. Napríklad ročníku 1993 sa dôchodkový vek zvýši približne o 3 roky oproti ročníku narodenia 1966.

03.04.2023 06:00
žena, počítač, laptop, dôchodkyňa Foto:
Ilustračné foto
debata (18)

Fixný dôchodkový vek a súčasné predlžovanie strednej dĺžky dožitia znamená, že na penzii ľudia budú žiť dlhšie. Ak sa však dôchodkový vek naviaže na strednú dĺžku dožitia, ľudia prežijú na dôchodku rovnakú dobu ako predchádzajúca i budúca generácia. Ale samotné naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia nerieši finančné problémy schémy v časoch, keď klesá počet prispievateľov do systému. Naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia tak rieši len rozdelenie ľudí na prispievajúcich a poberateľov.

Reforma z roku 2022 prináša opätovné naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia. Nič nové, mali sme tento systém do roku 2019. Potom sme ho zmenili tak, že každý rok rastie dôchodkový vek o 2 mesiace a zastane na hodnote 64 rokov.

Dôchodkový vek nemá až taký význam pre kapitalizačné schémy (II. pilier, III. pilier, celoeurópsky osobný dôchodkový produkt). Tu je moment odchodu do dôchodku daný výškou úspor. Ak je ich výška dostatočná na financovanie života na dôchodku na úrovni, ktorú si človek zvolí, vtedy odíde do dôchodku. Zákonné nastavenie je samozrejme iné, ale dôchodkový vek ako parameter pre udržateľnosť schémy je takmer irelevantný. Ak míňam na dôchodku veľa, vyčerpám úspory a nemám z čoho žiť. Preto sa v týchto schémach stanovuje skôr spôsob čerpania úspor.

dôchodca, muž, laptop Čítajte viac Dôchodkový vek: Kto pôjde do penzie neskôr a ako sa predĺži vek odchodu do dôchodku?

Čo hovorí o dôchodkovom veku zákon o sociálnom poistení?

Všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník je neupravený všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník zaokrúhlený na roky a kalendárne mesiace. Kalendárne mesiace sa zaokrúhľujú na celý mesiac nadol. Neupravený všeobecný dôchodkový vek sa pre príslušný ročník určí podľa vzorca, ktorý berie do úvahy medián zmeny v dôchodkovom ve­ku.

Príslušný ročník je rok narodenia osôb narodených v rovnakom roku.

Ak obdobie výchovy dieťaťa nemožno zohľadniť na určenie dôchodkového veku žene, zohľadní sa mužovi, ktorý dieťa vychoval.

Zákon teda zavádza úplne nový pojem – „neupravený všeobecný dôchodkový vek“ (NVDV). Tento je základom pre počítanie dôchodkového veku do budúcnosti. Upravuje sa o zmenu strednej dĺžky dožitia za posledné 2 až 13 rokov, pričom sa preskúmava 7 období a z týchto období sa vyberie stredná hodnota (hodnota, ktorá je 4. v poradí). Podľa tejto hodnoty sa upraví dôchodkový vek.

Zákon zároveň hovorí, že takto sa vypočíta dôchodkový vek pre ročníky narodenia 1967 a mladšie. Keďže dnes už vieme, že ročník narodenia 1966 má všeobecný dôchodkový vek 64 rokov, potom práve ročník narodenia 1967 zažije zmenu v dôchodkovom veku, ktorá sa odvíja od toho, ako dlho sa dožili predchádzajúce ročníky na dôchodku.

Aký je odhadovaný vývoj dôchodkového veku?

Naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia sa dotkne najmä mladších ročníkov. Napríklad ročníku 1993 sa dôchodkový vek zvýši približne o 3 roky oproti ročníku narodenia 1966. Inak povedané, za 27 rokov vzrastie dôchodkový vek o 3 roky, teda každý rok porastie približne o 40 dní (1,3 mesiaca). Dnes rastie tempom 2 mesiace ročne.

Ročníky, ako napríklad aj ročník 1993, nastúpil na trh práce o niečo neskôr ako staršie ročníky, a to z dôvodu štúdia. Odhadovaný vývoj dôchodkového veku naviazaného na strednú dĺžku dožitia je za predpokladu, že stredná dĺžka dožitia v dôchodkovom veku bude rásť rovnako aj v budúcich rokoch. To znamená, že ak stredná dĺžka dožitia v momente dosiahnutia dôchodkového veku oproti súčasnosti bude klesať, prejaví sa to aj na spomalení rastu dôchodkového veku, a naopak.

Zdroj: Oranžová obálka

© Autorské práva vyhradené

18 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #dôchodkový vek #dôchodková reforma