Dôchodkový vek: Pôjdete aj vy do penzie neskôr?

Vek odchodu do penzie už pre poistencov narodených v roku 1967 a neskôr nebude pevne určovať tabuľka, ale bude sa opäť, odvíjať od strednej dĺžky života.

31.03.2023 08:00
žena, dôchodkyňa, uvažovanie, úvaha, premýšľanie Foto:
Ilustračné foto.
debata
  • Vek odchodu do penzie už pre poistencov narodených v roku 1967 a neskôr nebude pevne určovať tabuľka, ale bude sa opäť, tak ako do roku 2019, odvíjať v závislosti od strednej dĺžky života. Ženám, ktoré vychovali dieťa, by mal byť aj naďalej dôchodkový vek znížený o 6 mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov (platí pre ženy, ktoré vychovali tri a viac detí).
  • V prípade, ak obdobie výchovy dieťaťa nemožno pri určení dôchodkového veku zohľadniť žene, navrhuje sa obdobie výchovy zohľadniť mužovi, ktorý dieťa vychoval, v rovnakom rozsahu.
  • V záujme predvídateľnosti a zapamätateľnosti dôchodkového veku sa bude dôchodkový vek ustanovovať všeobecne záväzným právnym predpisom ministerstva práce na päť rokov dopredu.
  • Prvýkrát by mali po novom ísť do penzie podľa rastu strednej dĺžky života ľudia narodení v roku 1967.
Video
Chcete mať pri odchode do dôchodku na účte 160-tisíc eur? Keď začnete včas, stačí si odkladať malú sumu. Príklady pre reláciu Ide o peniaze vypočítal odborník na investície Martin Babocký z Babocky Investment Office. Premiéra 15. 3. 2022.
dôchodca, muž, laptop Čítajte viac Dôchodkový vek: Kto pôjde do penzie neskôr a ako sa predĺži vek odchodu do dôchodku?

Príklad:

Konkrétne sa bude sledovať zmena strednej dĺžky života v siedmich referenčných obdobiach, pričom každé sleduje zmenu strednej dĺžky života na päťročnom horizonte. Pri určovaní dôchodkového veku je rozhodujúci rok, v ktorom určujeme dôchodkový vek, teda rok, v ktorom ministerstvo vydá opatrenie o dôchodkovom veku.

Ak by sa tak stalo vlani a zmena by začala platiť tento rok, pre osoby narodené v roku 1967 by sa použili hodnoty strednej dĺžky života v rokoch 2009 až 2020. Obdobie rokov 2009 až 2020 by sa rozdelilo na sedem tzv. referenčných období (obdobie 2015 až 2020; obdobie 2014 až 2019; obdobie 2013 až 2018; obdobie 2012 až 2017; obdobie 2011 až 2016; obdobie 2010 až 2015; obdobie 2009 až 2014), kde sa skúma zmena strednej dĺžky života na päťročnom horizonte, čiže napríklad v referenčnom období 2015 až 2020 sa zoberú údaje o strednej dĺžke života v referenčnom veku (v našom prípade vo veku 64 rokov), hodnoty sa odčítajú a vydelia dĺžkou horizontu, teda piatimi rokmi.

Vzorec na výpočet penzijného veku? Zložitý s jednoduchým výsledkom:

1. Referenčné obdobie 2015 až 2020 – podiel rozdielu strednej dĺžky života (SDŽ) v roku 2020 vo veku 64 rokov a strednej dĺžky života v roku 2015 vo veku 64 rokov a čísla 5 (SDŽ 2020; 64 – SDŽ 2015; 64) / 5 = (17,663 – 17,546) / 5 = 0,023

2. Referenčné obdobie 2014 až 2019 (SDŽ2019; 64 – SDŽ2014; 64) / 5 = (18,540 – 17,726) / 5 = 0,163

3. Referenčné obdobie 2013 až 2018 (SDŽ2018; 64 – SDŽ2013; 64) / 5 = (18,008 – 17,460) / 5 = 0,110

4. Referenčné obdobie 2012 až 2017 (SDŽ2017; 64 – SDŽ2012; 64) / 5 = (17,988 – 17,271) / 5 = 0,144

5. Referenčné obdobie 2011 až 2016 (SDŽ2016; 64 – SDŽ2011; 64) / 5 = (18,027 – 17,167) / 5 = 0,172

6. Referenčné obdobie 2010 až 2015 (SDŽ2015; 64 – SDŽ2010; 64) / 5 = (17,546 – 16,671) / 5 = 0,175

7. Referenčné obdobie 2009 až 2014 (SDŽ2014; 64 – SDŽ2009; 64) / 5 = (17,726 – 16,728) / 5 = 0,200

  • Následne sa vypočítané zmeny strednej dĺžky života zoradia od najnižšej po najvyššiu (0,023; 0,110; 0,144; 0,163; 0,172; 0,175; 0,200) a vyberie sa prostredná hodnota, teda hodnota štvrtá v poradí.
  • O túto hodnotu 0,163 sa zvýši dôchodkový vek osôb narodených v kalendárnom roku, ktorý bezprostredne predchádza príslušnému ročníku, teda v našom prípade dôchodkový vek osôb narodených v roku 1966.
  • V našom prípade by sme upravovali dôchodkový vek osôb narodených v roku 1967, to znamená dôchodkový vek 64 rokov (dôchodkový vek osôb narodených v roku 1966) bol zvýšený o 0,163 roka na hodnotu 64,163 roka.
  • To znamená, že ak by rezort práce vydal opatrenie o penzijnom veku v roku 2022 pre ľudí narodených v roku 1967, ich dôchodkový vek by bol 64 rokov a 1 mesiac.
  • Následne v ďalšom roku, keď ministerstvo bude určovať dôchodkový vek pre ľudí narodených v roku 1968, sa zmena strednej dĺžky života aplikuje na nezaokrúhlený dôchodkový vek, teda na dôchodkový vek 64,163 a zaokrúhlenie na celé roky a mesiace sa vykoná až následne, čím sa sleduje maximálne priblíženie k vývoju strednej dĺžky života, pričom nikdy nedochádza k situácii, aby bol dôchodkový vek zvýšený po zaokrúhlení o vyšší počet dní/mesiacov, ako predstavuje zmena strednej dĺžky života.

Zdroj: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #dôchodkový vek #odchod do penzie