Dôchodkový strop už neplatí. Ženám sa dôchodkový vek ale znižuje naďalej. Ako?

Po schválení novely zákona o sociálnom poistení, ktorý zaviedol odchod do penzie podľa vývoja strednej dĺžky života, zatiaľ platí zákon, ktorý ženám, ktoré vychovali deti, znižuje vek odchodu do dôchodku.

30.03.2023 08:00
kalkulačka, prasiatko, šetrenie, sporenie,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Novela ústavy, ktorou bol zavedený tzv. dôchodkový strop (teda vek 64 rokov potrebný na odchod do dôchodku pre mužov a pre bezdetné ženy) sa ešte netýka aktuálnych žiadateľov o starobný dôchodok. Aj keď je schválená novela zákona o sociálnom poistení, ktorý zaviedol opäť odchod do penzie podľa vývoja strednej dĺžky života, zatiaľ platí zákon, ktorý ženám, ktoré vychovali jedno dieťa, znižuje vek odchodu do dôchodku o šesť mesiacov na 63 rokov a 6 mesiacov; tým, ktoré mali dve deti, sa dôchodkový vek skráti o jeden rok na 63 rokov a ženy, ktoré vychovali tri a viac detí, budú môcť o dôchodok požiadať o jeden a pol roka pred dovŕšením veku 64 rokov, teda vo veku 62 rokov a 6 mesiacov.

žena, seniorka, dôchodkyňa Čítajte aj Sociálna poisťovňa vyplatí dôchodky pred sviatkami inak

Za výchovu detí „odrátané“ mesiace

64 rokov

63 rokov a šesť mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy jedného dieťaťa,

63 rokov, ak je splnená podmienka výchovy dvoch detí,

62 rokov a šesť mesiacov, ak je splnená podmienka výchovy troch a viac detí.

dôchodca, muž, laptop Čítajte viac Dôchodkový vek: Kto pôjde do penzie neskôr a ako sa predĺži vek odchodu do dôchodku?

Príklady určenia dôchodkového veku

Príklad 1

Dátum narodenia poistenky: 12. máj 1961

Počet vychovaných detí 1

Dôchodkový vek dovŕši 12. januára 2024

Príklad 2

Dátum narodenia poistenky: 20. november 1961

Počet vychovaných detí 2

Dôchodkový vek dovŕši 20. januára 2024

Príklad 3

Dátum narodenia poistenky: 8. februára 1962

Počet vychovaných detí 3

Dôchodkový vek dovŕši 8. decembra 2023

Príklad 4

Dátum narodenia poistenky: 30. novembra 1962

Počet vychovaných detí 2

Dôchodkový vek dovŕši 30. marca 2025

Príklad 5

Dátum narodenia poistenca: 6. júla 1963

Počet vychovaných detí 0

Dôchodkový vek dovŕši 6. januára 2027

Príklad 6

Dátum narodenia poistenca: 19. apríla 1967

Počet vychovaných detí 0

Dôchodkový vek dovŕši 19. 4. 2031 v prípade, že by sa nezmenil zákon. Novela ale zavádza pre ľudí narodených po roku 1967 odchod do penzie podľa strednej dĺžky dožitia. Pre ľudí narodených v roku 1967 je zatiaľ predpoklad, že by do penzie mohli ísť o mesiac alebo dva neskôr, ako keby platila tabuľka. Čiže poistenec z nášho príkladu by o penziu teoreticky mohol požiadať po 19. júni 2031.

Príklady sú len informatívne.

senior, opatrovanie, dôchodok, penzia Čítajte aj Budú príspevky pre opatrovateľov vyššie? Áno, od júla. Polepšia si najmä penzisti + tabuľka

Čo je podmienka výchovy dieťaťa?

Aby mohol byť v budúcnosti matke alebo otcovi priznaný nárok na zníženie dôchodkového veku podľa ústavného zákona, musí spĺňať podmienky. Aké?

Podmienka výchovy dieťaťa je splnená, ak sa poistenec osobne staral o dieťa

  1. najmenej desať rokov,
  2. najmenej päť rokov do nadobudnutia plnoletosti dieťaťa, ak sa poistenec začal o dieťa starať po dovŕšení ôsmich rokov veku dieťaťa,
  3. od jeho narodenia do jeho úmrtia, ak dieťa zomrelo po dovŕšení veku šesť mesiacov; to neplatí, ak poistenec podľa právoplatného rozhodnutia súdu spôsobil smrť dieťaťa úmyselným trestným činom,
  4. najmenej posledné tri roky pred dovŕšením dôchodkového veku poistenca.

Do obdobia osobnej starostlivosti o dieťa sa započítava aj obdobie, počas ktorého sa poistenec nemohol o dieťa starať z dôvodu

  1. svojho nepriaznivého zdravotného stavu alebo
  2. prijatia dieťaťa do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia.

Ak súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo ak súd schváli dohodu rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, na obidvoch rodičov sa hľadí, ako keby starostlivosť o dieťa zabezpečovali v rovnakom rozsahu; posudzovanie splnenia podmienky osobnej starostlivosti o dieťa tým nie je dotknuté.

Na účely posúdenia podmienky výchovy dieťaťa sa za dieťa považuje

  1. vlastné dieťa,
  2. osvojené dieťa,
  3. dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

To isté obdobie výchovy toho istého dieťaťa možno zohľadniť len raz a len jednému poistencovi, a to prednostne žene.

dôchodca, penzista, senior na notebooku, premýšľanie Čítajte aj Kalkulačka vám ukáže, koľko peňazí dostanú navyše, vďaka rodičovskému dôchodku, tento rok vaši rodičia

Ženy majú výhodu: Výchova detí znižuje dôchodkový vek prednostne im

Od začiatku tohto roka je dôchodkový vek zatiaľ známy pre všetkých poistencov. Nárok na starobný dôchodok vzniká, ak bol poistenec dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Ten sa určuje v rokoch a mesiacoch a závisí od roku narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí. Pokiaľ ide o tretí faktor, výchova dieťaťa ako veková podmienka sa pri spisovaní žiadosti o dôchodok zohľadňuje prednostne ženám. Mužom sa dôchodkový vek z tohto dôvodu znižuje len vtedy, ak starostlivosť o dieťa nie je možné zohľadniť žene. Príkladom takejto situácie môže byť úmrtie ženy pred dovŕšením dôchodkového veku, čiže ak muž vychovával deti po smrti ich matky.

Pre splnenie nároku na dôchodok pomôže aj práca v zahraničí

Poistencovi, ktorý pracoval v krajinách Európskej únie, sa pre posúdenie nároku na dôchodok zohľadnia aj tieto obdobia. To znamená, že napríklad slovenský občan, ktorý by inak nesplnil základnú podmienku nároku na dôchodok, pretože v našej krajine odpracoval (čiže bol dôchodkovo poistený) len 12 rokov, dokladuje ďalšie obdobia dôchodkového poistenia z inej krajiny alebo krajín EÚ v trvaní napr. 10 rokov, splnil tým jednu zo základných podmienok nároku na dôchodok. Nárok na starobný dôchodok má poistenec, ktorý odpracoval najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek.

Čo sa týka období odpracovaných v zahraničí, je pre posúdenie nároku na dôchodok dôležité, či bol občan dôchodkovo poistený v členskom štáte Európskej únie, alebo v štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia (v Nórskom kráľovstve, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve alebo Švajčiarskej konfederácii). Obdobia pre nárok na dôchodok sa zohľadnia aj v prípade, že občan bol dôchodkovo poistený v krajine, s ktorou má Slovensko uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #odchod do dôchodku #dôchodkový strop