Predčasný dôchodok? Od júla pre mnohých nedostupný + príklady

Na priznanie predčasného dôchodku je potrebné, aby jeho suma, bola vyššia, ako 1,6-násobok sumy životného minima, pri prvom pilieri, a 0,8-násobok v druhom pilieri. K tomu musí mať odpracovaných najmenej 15 rokov, najviac dva roky do riadnej penzie a minimálny dôchodok vyšší ako 375,10 eura.

30.03.2023 06:00
žena, dôchodkyňa, prasiatko, šetrenie, sporenie Foto:
Ilustračné foto.
debata (6)

Jednou z podmienok na priznanie predčasného starobného dôchodku je, aby jeho suma ku dňu, od ktorého poistenec, ktorý nie je sporiteľ, požiadal o jeho priznanie, bola vyššia, ako je 1,6-násobok sumy platného životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ak si sporí na dôchodok v prvom pilieri, a 0,8-násobok, ak aj v druhom pilieri. K tomu musí mať ešte odpracovaných najmenej pätnásť rokov, najviac dva roky do riadnej penzie a minimálny dôchodok dnes vyšší ako 375,10 eura.

Suma životného minima by mala byť od júla 264,20 eura. Zvýšenie životného minima ovplyvní aj nároky poistencov na priznanie predčasného starobného dôchodku. Od júla tak bude platiť, že nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká od sumy 422,72 eura mesačne. Ak bude vypočítaná výška predčasného dôchodku nižšia ako táto hranica, nárok na tento druh dôchodku poistencovi nevznikne.

Príklady výpočtu

Príklad č. 1

Pán Juraj dovŕši dôchodkový vek 2. augusta 2024, požiada však o priznanie predčasného starobného dôchodku už od 2. augusta tohto roka. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýba 365 dní. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 0,5081, aktuálna dôchodková hodnota je 16,4764 eura, odpracoval 35 rokov.

Suma predčasného starobného dôchodku sa určí takto:

  • určí sa plná suma dôchodku:

0,5081 × 35 × 1­6,4764 = 293,00 eura mesačne

  • táto suma sa zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku: hodnota percentuálneho zníženia = (365 : 30) x 0,5
  • prihliada sa aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 × 0,5 = 6,5 %

293,00 – (6,5 % x 293,00) = 293,00 – 19,04 = 274,00 eura mesačne

Suma dôchodku sa následne zvýši o 32,40 eura na 306,40 eura mesačne.

Suma predčasného starobného dôchodku však nie je vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo bude 422,70 eura, preto bude jeho žiadosť o predčasný starobný dôchodok zamietnutá.

manželia, pár, dôchodcovia, premýšľanie, uvažovanie Čítajte viac Predčasný dôchodok. Dva druhy, rôzne podmienky. A od júla bude nedostupnejší

Príklad č. 2

Pán Karol, ktorý dovŕši dôchodkový vek 1. augusta 2024, požiada o priznanie predčasného starobného dôchodku od 1. augusta 2023. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu preto chýba 365 dní. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (zarábal priemernú mzdu). Odpracuje 46 rokov, aktuálna dôchodková hodnota je 16,4764 eura.

Suma predčasného dôchodku sa určí takto:

  • určí sa plná suma dôchodku: 1,0012 × 46 × 1­6,4764 = 758,90 eura mesačne
  • táto suma sa zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku: hodnota percentuálneho zníženia = (365 : 30) x 0,5 – prihliada sa aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 × 0,5 = 6,5 %

758,90 – (6,5 % x 758,90) = 758,90 – 49,32 = 709,60 eura mesačne

Suma predčasnej penzie sa následne zvýši o valorizáciu, teda o 83,80 eura mesačne, na 793,30 eura mesačne.

Keďže suma penzie je vyššia, ako bude zákonom stanovená suma 422,70 eura, predčasný dôchodok bude tomuto penzistovi priznaný.

Príklady sú len informatívne.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Suma životného minima, a teda aj jej 1,6-násobok pre vypočítanie minimálnej sumy predčasného starobného dôchodku, sa každý rok mení. Životné minimum je definované ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #Dôchodcovia #odchod do dôchodku