Ako sa posudzuje zdravotné postihnutie? Majú zdravotne postihnuté osoby nárok na invalidný dôchodok?

Človek, ktorý nemá priznaný invalidný dôchodok, môže byť ťažko zdravotne postihnutou osobou. Takou je človek, ktorý je dlhodobo telesne alebo duševne znevýhodnený, pričom ťažké zdravotné postihnutie je postihnutie s obmedzením telesných a zmyslových alebo duševných schopností minimálne 50 %. Úrad práce takýmto osobám vydáva preukazy ťažko zdravotne postihnutej osoby. Môžu dostať príspevok, nie však pravidelný príjem.

14.04.2023 06:00
Muž na vozíku Foto:
Ilustračná foto.
debata

Rozsah týchto nedostatkov určuje takzvaná miera funkčnej poruchy (nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov), ktorá sa priraďuje každému ochoreniu individuálne a vyjadruje sa v percentách.

Typy zdravotného postihnutia:

 • Telesné postihnutie – postihnutie pohybových orgánov, trpia ním ľudia so zníženou pohyblivosťou.
 • Zrakové postihnutie – trvalé poruchy zraku (nevidiaci, slabozraké, čiastočne nevidiace osoby a osoby s poruchami bipolárneho videnia).
 • Sluchové postihnutie – poruchy sluchu (čiastočne alebo úplne nepočujúci).
 • Chronické choroby a postihnutia – nevyliečiteľné ochorenia typu cukrovka, celiakia, hemofília, skleróza multiplex a pod.
 • Mentálne postihnutie – trvalo znížené rozumové schopnosti spôsobujúce zhoršenú výmenu informácií s okolím, problémy so samoobslužnými činnosťami, prípadne s určitými situáciami v spoločnosti.
 • Psychické postihnutie – nevyliečiteľné psychické ochorenia postihujúce citovú stránku, prežívanie, správanie, pričom intelekt postihnutých ostáva nepoškodený.
 • Kombinované zdravotné postihnutia – viaceré druhy postihnutia naraz.

Ako sa posudzuje zdravotné postihnutie?

Posudzovanie nepriaznivého zdravotného vzťahu osoby na účely kompenzácie vo forme finančných príspevkov, vyhotovenia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo parkovacieho preukazu osoby s hendikepom sa vykonáva prostredníctvom lekárskej posudkovej činnosti a sociálnej posudkovej činnosti. Posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár príslušného orgánu alebo sociálny pracovník príslušného orgánu, prípadne iní odborníci z oblasti stavebníctva, architektúry, ergoterapie a pomôcok.

muž pri papieroch Čítajte viac Žiadosť o invalidný dôchodok krok za krokom: Čo si treba nachystať? Priznávajú lekári aj 100 percentnú invaliditu?

Aké formy kompenzácie zdravotného hendikepu existujú?

Finančná kompenzácia, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a parkovací preukaz sú kompenzácie, ktoré sa prideľujú na základe miery funkčnej poruchy.

Peňažné príspevky – jednorazové alebo opakované peňažné príspevky od štátu:

Jednorazové:

 • peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
 • peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky,
 • peňažný príspevok na úpravu pomôcky,
 • peňažný príspevok na opravu pomôcky,
 • peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
 • peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla,
 • peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla,
 • peňažný príspevok na úpravu bytu,
 • peňažný príspevok na úpravu rodinného domu,
 • peňažný príspevok na úpravu garáže.

Opakované:

 • peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 • peňažný príspevok na prepravu,
 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
 • peňažný príspevok na opatrovanie.

Jednotlivé podmienky uplatnenia nároku na peňažné príspevky štátu osobám s ťažkým zdravotným postihnutím nájdete v zákone 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok #ťažko zdravotne postihnutá osoba