Ako možno získať peniaze na kúpu auta pre hendikepovaného človeka. Prečo nedostane príspevok každý

Nie každý ťažko zdravotne postihnutý človek má nárok na príspevok na kúpu auta. Ako je to možné? V akom prípade môže ťažko zdravotne postihnutá osoba (ŤZP) žiadať o príspevok? Komu ho úrady práce poskytnú?

19.04.2023 07:00
Invalid, invalidný dôchodok, PN, poistenec, Foto:
Potrebná je včasná a dostatočná terapia.
debata

Pri kúpe osobného auta musia byť splnené viaceré podmienky. Peňažný príspevok na jeho kúpu slúži na zabezpečenie mobility osoby s hedikepom. Možno ho poskytnúť, ak takýto človek je zamestnaný alebo preukáže, že bude zamestnaný, podniká alebo sa mu poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, alebo navštevuje školu, alebo preukáže, že ju bude navštevovať a auto bude využívať najmenej dvakrát v týždni na prepravu do zamestnania, školy alebo do domova sociálnych služieb.

Handicapovaný muž Čítajte viac Invalidita či zdravotné postihnutie? Jedno nevylučuje druhé. Na aké dávky a príspevky máte nárok?

Osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu autom, ak nie je schopná z dôvodu ťažkej poruchy mobility premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus, električka, vlak, trolejbus) a späť, nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla, alebo z dôvodu duševnej poruchy s často sa opakujúcimi prejavmi agresivity, neovládateľného alebo nepredvídateľného správania prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb, alebo pre ťažkú poruchu zvieračov prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb.

Muž na vozíku Čítajte viac Ako sa posudzuje zdravotné postihnutie? Majú zdravotne postihnuté osoby nárok na invalidný dôchodok?

Peňažný príspevok nemožno poskytnúť na kúpu auta, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päťnásobok sumy životného minima (v súčasnosti 1 172,10 eura). Príspevok je možné poskytnúť vo dvoch sumách: najviac vo výške 6 638,79 eura, ak ide o auto s manuálnou prevodovkou alebo najviac vo výške 8 298,48 eura, ak má auto automatickú prevodovku. Cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura.

Peňažný príspevok nemožno poskytnúť:

  • na kúpu auta, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov,
  • ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päťnásobok sumy životného minima,
  • na auto, ktoré bolo zakúpené predo dňom vypracovania komplexného posudku.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ŤZP #zdravotne znevýhodnení #príspevok na kúpu auta #handicap