Odvody penzista platiť nemusí. No nie vždy. Kto si môže uplaniť odvodovú úľavu?

Chcete popri poberaní dôchodku pracovať? Môžete, zákon vás nijakým spôsobom neobmedzuje a neukladá vám ani povinnosť oznámiť to Sociálnej poisťovni. V určitých prípadoch si dokonca môžete uplatniť odvodovú úľavu. Výnimkou je len poberanie predčasného dôchodku, pri ktorom môžete pracovať na dohodu len vtedy, ak váš ročný príjem nepresiahne stanovenú hranicu.

12.05.2023 07:00
dôchodca, penzista, senior na notebooku,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Starobní, predčasní či výsluhoví penzisti po dovŕšení dôchodkového veku alebo poberatelia invalidného výsluhového dôchodku pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti si môžu v jednom kalendárnom mesiaci určiť jednu dohodu, z ktorej nebudú platiť poistné na dôchodkové poistenie, ak príjem z tejto dohody za mesiac nepresiahne 200 eur.

Ak by dôchodca z určenej dohody za mesiac zarobil viac ako 200 eur, platí poistné len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur.

Vďaka odvodovej úľave môže pracovať na dohodu aj poberateľ predčasného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila jeho výplatu – môže poberať predčasný dôchodok a zároveň pracovať na dohodu.

Ak jeho príjem za rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného dôchodku a v ďalšom roku mu výplatu obnoví a zúčtuje.

Penzisti, ktorí využijú odvodovú úľavu a nebudú vôbec platiť odvody na dôchodkové poistenie, však nebudú mať nárok na zvýšenie svojho dôchodku.

dôchodci Čítajte viac Vyšší dôchodok? Pracujúci penzisti o zvýšenie žiadať nemusia. Kedy ale žiadosť môžu podať sami?

Sociálna poisťovňa totiž zvyšuje dôchodky len tým pracujúcim penzistom, ktorí sú povinne dôchodkovo poistení.

Podobne sú na tom aj invalidní dôchodcovia. Tým sa síce invalidná penzia nezvyšuje na základe toho, že pracujú, ale zaplatené odvody sa im zohľadňujú pri výpočte starobného dôchodku.

Len čo dovŕšia dôchodkový vek, môžu požiadať o starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa im vypočíta jeho výšku a porovná ju s invalidným dôchodkom. Vyplácať im bude tú penziu, ktorá bude vyššia.

Čo je odvodová úľava?

Ako dôchodca pracujúci na dohodu si môžete uplatniť odvodovú úľavu (výnimku). Uplatnenie výnimky znamená, že si určíte jednu dohodu, z ktorej nebudete platiť poistné na dôchodkové poistenie, a to:

  • vôbec, ak váš príjem z danej dohody za kalendárny mesiac nepresahuje 200 eur alebo
  • v zníženom rozsahu, ak váš mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem z danej dohody presiahne 200 eur. Poistné na dôchodkové poistenie v takom prípade platíte len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur.

Ak máte ako dôchodca uzatvorených viacero dohôd o pracovnej činnosti, zo všetkých ostatných dohôd budete platiť poistné na dôchodkové poistenie v plnom rozsahu.

dôchodci dve ženy a muž Čítajte viac Kedy môžu penzisti žiadať o zvýšenie dôchodku? Komu zvýši penziu poisťovňa automaticky?

Ako požiadam o odvodovú úľavu (výnimku)?

Písomne informujte zamestnávateľa, že dohodu, ktorú s ním máte uzatvorenú, si určujete ako dohodu na uplatnenie odvodovej úľavy a formou čestného vyhlásenia potvrďte, že si odvodovú úľavu v tom istom kalendárnom mesiaci neuplatňujete aj u iného zamestnávateľa. Poistné za vás odvedie váš zamestnávateľ a vy Sociálnej poisťovni teda nemusíte nič oznamovať. Zamestnávateľa ste povinný písomne informovať aj tom, že si už odvodovú úľavu (výnimku) uplatňovať nechcete.

Som dôchodca poberajúci predčasnú penziu, kedy môžem pracovať na dohodu?

Na to, aby sa vám ako poberateľovi predčasného dôchodku s uplatnenou odvodovou úľavou dôchodok naďalej vyplácal, treba splniť tieto podmienky:

  • váš príjem z dohody za kalendárny rok nepresahuje sumu 2 400 eur (ak túto sumu presiahnete, Sociálna poisťovňa výplatu dôchodku zastaví a obnoví ju až v ďalšom kalendárnom roku, keď vykoná zúčtovanie),
  • nie ste dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti (v opačnom prípade váš nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zanikne od najbližšieho výplatného termínu dôchodku po vzniku pracovného pomeru).

Som poberateľom starobného dôchodku. Pracujem na dohodu s pravidelným príjmom od 1. februára a uplatňujem si aj výnimku z platenia poistného. V mesiacoch október, november a december 2022 môj príjem prekročil sumu 200 eur. Zvýši sa mi za toto obdobie dôchodok?

Áno. Váš zamestnávateľ v mesiacoch, kedy ste prekročili sumu 200 eur, za vás odviedol poistné z rozdielu medzi skutočne dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. Za obdobie, keď ste boli povinne dôchodkovo poistený, vám patrí zvýšenie starobného dôchodku. Sociálna poisťovňa vám starobný dôchodok zvýši automaticky od 1. januára 2023. Písomné rozhodnutie o zvýšení dôchodku vám malo byť doručené začiatkom apríla 2023.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #odvody #dovodová úľava