III. pilier - čo o ňom treba vedieť a pre koho je výhodný? Zvýši vám penziu?

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný, tzv. tretí pilier dôchodkového systému, v ktorom vaše finančné prostriedky spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti.

15.05.2023 07:00
penzisti, dôchodok, štastní seniori, notebook Foto:
Ilustračné foto.
debata (4)

Doplnkové dôchodkové sporenie vám umožní získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe.

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Výška mesačných príspevkov je dohodnutá v účastníckej zmluve.

Výška príspevkov zamestnávateľa, ktorý platí príspevky za svojich zamestnancov, je súčasťou zamestnávateľskej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a DDS. Platenie príspevkov zamestnávateľa a ich výšku možno dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo ich zamestnávateľ dohodne so splnomocnenými zástupcami zamestnancov.

Ak ide o zamestnancov, ktorí nevykonávajú tzv. rizikové práce, zamestnávateľ si v zamestnávateľskej zmluve dohodne podmienky, výšku, lehotu splatnosti a spôsob platenia príspevkov za svojich zamestnancov, ktorí sú účastníkmi doplnkového dôchodkového sporenia. Zamestnávateľ nie je povinný zamestnávateľskú zmluvu uzatvoriť. Zamestnávateľ má právo platenie jeho príspevkov podmieniť príspevkami zamestnancov.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva účastníkov vykonávajúcich uvedené rizikové práce, je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platí za týchto zamestnancov príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie povinne. Výška jeho príspevkov je najmenej 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca alebo príjmu zúčtovaného na výplatu. Účastník vykonávajúci rizikové práce počas obdobia výkonu uvedených prác príspevky platiť môže, ale nemusí.

peniaze, dôchodci, seniori Čítajte viac Čo má vplyv na výšku vašej penzie zo Sociálnej poisťovne? Ako sa počíta výška dôchodku ? +príklady

Chýba vám príspevok účastníka alebo zamestnávateľa na účte?

Ak v niektorom mesiaci neboli na váš osobný účet účastníka pripísané príspevky účastníka a/alebo zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, môže to byť spôsobené:

A. krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19, počas ktorej: mohla byť splatnosť príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie za niektoré mesiace odložená, to znamená, že môžu byť pripísané na váš účet neskôr, mohol byť príspevok zamestnávateľa za mesiac apríl 2020 odpustený, to znamená, že príspevok nebude na osobný účet účastníka pripísaný vôbec.

B. inými situáciami, ktorých dôvody môžu byť nasledovné: vaše údaje v rozpise príspevkov za zamestnancov, ktorý zasiela zamestnávateľ DDS, neboli uvedené správne, resp. tento rozpis nebol odoslaný vôbec, príspevky neboli zaplatené na účet doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

Ako sa určí suma doplnkového starobného dôchodku?

Suma doživotného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka a od veku účastníka, od ktorého sa mu začne vyplácať doživotný doplnkový dôchodok. Určí sa v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka a od počtu rokov (najmenej však 5), počas ktorých sa mu dočasný doplnkový dôchodok bude vyplácať.

dôchodca, senior, mince, peniaze Čítajte viac II. dôchodkový pilier: Pre koho je vstup povinný a ako zvýši penziu? Zabezpečí príjem aj dedičom?

V akej sume sa vyplatí jednorazové vyrovnanie?

Ak požiadate o jednorazové vyrovnanie súčasne so žiadosťou o vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku, jednorazové vyrovnanie sa vyplatí najviac v sume zodpovedajúcej 50 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prevodu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do poisťovne, ktorá vypláca doživotný doplnkový dôchodok. Ak požiadate o jednorazové vyrovnanie súčasne so žiadosťou o vyplácanie dôchodku, jednorazové vyrovnanie sa vyplatí najviac v sume zodpovedajúcej 25 % aktuálnej hodnoty osobného účtu. Pri splnení podmienok sa jednorazové vyrovnanie vyplatí v sume zodpovedajúcej 100 % aktuálnej hodnoty osobného účtu. Patrí aj v prípade smrti účastníka oprávnenej osobe určenej v účastníckej zmluve v sume zodpovedajúcej 100 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka.

Zmeny od 1. januára 2023

Postupné znižovanie odplaty za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu Postupne sa znižuje percentuálna sadzba odplaty za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu z 1,2 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde v roku 2022 na 1,15 % v roku 2023, 1,05 % v roku 2024 na 1 %, ktoré bude platiť od roku 2025.

Maximálna výška odmeny za uzatvorenie účastníckej zmluvy sa znižuje z 10 % na 8 % priemernej mesačnej mzdy.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #doplnkové dôchodkové sporenie #penzie