Kto má nárok na pozostalostný dôchodok? Dostane ho len manžel alebo manželka?

Obdobie po smrti partnera patrí, nepochybne, medzi najhoršie v živote. K zlému psychickému rozpoloženiu pozostalého sa môžu neraz pridružiť aj existenčné problémy, ale aj mnohé vybavovačky na úradoch. Jednou z nich je aj vybavovanie pozostalostnej penzie, ktorú na Slovensku dostáva takmer 340-tisíc ľudí.

24.05.2023 06:00
pozostalostný dôchodok, vdova Foto:
Ilustračné foto.
debata

Sociálna poisťovňa prizná pozostalostný dôchodok a začne ho vyplácať len manželke alebo manželovi, teda vdove alebo vdovcovi po zomretom manželovi či manželke. Nárok naň má podľa zákona o sociálnom poistení manželka-vdova alebo manžel-vdovec aj v prípade, že manželia pred smrťou nežili v spoločnej domácnosti. Poisťovni totiž neprináleží skúmať spoločné žitie manželov pred smrťou jedného z nich.

„Nárok na vdovský či vdovecký dôchodok má len manželka alebo manžel po zosnulom. Druh a družka takýto nárok nemajú, bez ohľadu na to, ako dlho spolu žijú, tak to určuje zákon o sociálnom poistení. Nemôže ho dostať ani rozvedený manžel či manželka. Pri nezaopatrených deťoch-sirotách je to podobné. Nárok na sirotský dôchodok majú deti po zosnulých rodičoch alebo osvojiteľoch, nie však po pestúnoch,“ vysvetlila podmienky Dvoráková. Čiže druh alebo družka, aj keď spolu žili desiatky rokov, ale ani rozvedený manžel či manželka, naň nárok nemajú. Zákon totiž takúto možnosť nepripúšťa.

Treba si uvedomiť aj tú skutočnosť, že pozostalostná dávka nie je automatická a treba o ňu požiadať. A to písomne po vystavení úmrtného listu matrikou prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta bydliska.

Ak pozostalý splní podmienky a Sociálna poisťovňa mu vdovský či vdovecký dôchodok prizná, nepôjde o celú sumu penzie zomretého. „Pozostalostná penzia je vyplácaná v sume 60 percent starobného dôchodku, na ktorý mal nárok zomretý manžel či manželka ku dňu smrti,“ uviedla Zuzana Dvoráková zo Sociálnej poisťovne.

pozostalý dôchodok, smútok, strata blízkeho, hypotéka, osamelá žena Čítajte viac Pozostalostný dôchodok nie je navždy. Ako dlho ho dostanete a kedy vám ho vyplácať prestanú?

Napríklad zosnulá manželka poberala dôchodok v sume 500 eur mesačne. Suma vdoveckého dôchodku predstavuje 60 % z tejto sumy, teda 300 eur mesačne. Túto sumu ale dostane pozostalý iba v prípade, že sám nie je dôchodcom s priznanou penziou. Ak ale poberá dôchodok, dochádza k takzvanému súbehu. V tomto prípade má pozostalý manžel nárok na dva dôchodky, keďže je sám penzistom a túto dávku dostáva v sume 500 eur, dostávať v plnej sume bude teda svoj dôchodok a ten nižší, teda vdovecký bude dostávať v sume jednej polovice, dostane tak 150 eur. Spolu tak bude dostávať 650 eur.

V súčasnosti má vdova či vdovec nárok na výplatu pozostalostnej dávky počas dvoch rokov. „Treba rozlišovať zánik na dávku a zánik na jej výplatu,“ upozorňuje Dvoráková. „Nárok na dávku zaniká buď uzatvorením manželstva alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova alebo vdovec úmyselným trestným činom spôsobili smrť zomretého. Čo sa týka zániku nároku na výplatu dôchodku, vdovský/vdovecký dôchodok vypláca Sociálna poisťovňa spravidla dva roky, dlhšie len po splnení ďalších podmienok,“ uviedla Dvoráková.

Zákon ustanovuje podmienky, po splnení ktorých má vdova alebo vdovec nárok na výplatu pozostalostnej dávky aj po uplynutí dvoch rokov od smrti partnera. Sú to prípady, ak sa stará o nezaopatrené dieťa, je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, vychovali aspoň tri deti, dovŕšili vek 52 rokov a vychovali dve deti alebo dovŕšili dôchodkový vek.

Vdove alebo vdovcovi, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa, sa od januára znížila veková hranica opätovného vzniku nároku na pozostalostný dôchodok z dôchodkového veku na vek 57 rokov.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #pozostalostné dôchodky #vdovské dôchodky