Komu sa zvýši penzia a prečo? Pozrite sa, koho sa to týka + príklady

Nárok na tzv. rodičovský dôchodok majú už aj rodičia detí, ktoré sú dôchodkovo poistené, od dnes nárok budú mať aj rodičia detí, ktorí pracujú ako vojaci či policajti. Peniaze dostanú spätne od 1. januára 2023.

24.05.2023 12:00
seniori, Sociálna poisťov Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Poslanci schválili navrhovanú právna úprava, ktorá by mala zaviesť vznik nároku na rodičovský dôchodok podľa zákona o sociálnom poistení aj z titulu účasti dieťaťa poberateľa dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku na výsluhovom zabezpečení. Dotkne sa tak až 50 000 seniorov.

Na účely určenia sumy rodičovského dôchodku odvodeného od účasti dieťaťa na výsluhovom zabezpečení sa navrhuje, aby základom pre toto určenie bol vymeriavací základ na určenie poistného na výsluhové zabezpečenie podľa zákona o výsluhovom zabezpečení.

dôchodok, dôchodkyňa, penzia, penzistka, žena s počítačom Čítajte viac Nedostali ste rodičovský bonus? Poisťovňa dôchodcom radí, čo urobiť

Suma rodičovského dôchodku sa, rovnako ako v prípade rodiča poistenca podľa zákona o sociálnom poistení, určí ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému roku.

Maximálna suma je rovnaká ako pre rodiča poistenca podľa zákona o sociálnom poistení, teda 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku priemernej mzdy dieťaťa spred dvoch rokov. Úhrn rodičovských dôchodkov od jedného dieťaťa sa navrhuje určiť tiež rovnako, teda najviac ako 3 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa, maximálne 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu (priemernej mzdy) spred dvoch rokov.

Príklady kedy vznikne alebo nevznikne nárok na rodičovský bonus:

Kedy vznikne alebo respektíve nevznikne nárok na rodičovský bonus podľa doručenia vyhlásenie (ak si dieťa neželá poskytnúť rodičovský dôchodok rodičom).

1. Poberateľ starobného dôchodku od 25. marca 2012 vychoval jedno dieťa. Ak vyhlásenie, aby rodičovský bonus nebol priznaný, bude Sociálnej poisťovni doručené:

  • 25. februára 2023 – nárok na rodičovský bonus nevznikne
  • 25. marca 2023 – nárok na rodičovský bonus vznikne od 1. januára 2023. Aby nárok na rodičovský dôchodok v roku 2023 nevznikol, vyhlásenie bolo potrebné doručiť Sociálnej poisťovni do 28. februára 2023. Keďže vyhlásenie bolo doručené po uplynutí zákonom stanovenej lehoty, nárok na rodičovský dôchodok zanikne najskôr od 1. januára 2028.

2. Poberateľ penzie, ktorý vychoval jedno dieťa, tak mu vznikol nárok na rodičovský dôchodok od 1. januára 2023. Ak vyhlásenie, aby rodičovský dôchodok nebol priznaný, bude poisťovni doručené:

  • 25. augusta 2027 – nárok na rodičovský bonus zanikne od 1. januára 2028
  • 30. septembra 2027 – nárok na rodičovský dôchodok zanikne od 1. januára 2029 (keďže sa nestihlo podať vyhlásenie do 31. augusta 2027).

Príklady určenia sumy rodičovského dôchodku

Na určenie sumy sa berie do úvahy:

  • vymeriavací základ dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorých bolo zaplatené poistné a starobné poistenie.
  • všeobecný vymeriavací základ platný v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Príslušným kalendárnym rokom je dnes rok 2023, takže sa do úvahy berie vymeriavací základ dieťaťa z roku 2021.

//Pani Anke vznikol nárok na rodičovský bonus a jeho výplatu 1. januára 2023. Vychovala jedno dieťa, ktoré malo za rok 2021 vymeriavací základ 12 000 eur. Z tejto sumy sa suma rodičovského dôchodku vypočíta takto://

Jedna dvanástina úhrnu vymeriavacieho základu je 1 000 eur (12 000 : 12 = 1 000).

1,5 % jednej dvanástiny je 15 eur ( 1 000 × 1,5% = 15).

V roku 2023 je suma rodičovského dôchodku 15 eur. Keďže sa v roku 2023 rodičovský dôchodok vyplácal v jednej dávke za celý rok suma by mala byť x 12 mesiacov, čiže 180 eur.

Maximálna suma rodičovského dôchodku sa v roku 2023 urči zo všeobecného vymeriavacieho základu platného na rok 2021. Ten je vo výške 14 532 eur.

Jedna dvanástina z 14 532 eur je 1 211 eur. (14 532 : 12 = 1 453,20).

1,2 násobok všeobecného vymeriavacieho základu je 1 453,20 eur. (1 211 × 1,2 = 1 453,20).

1,5% jednej dvanástiny 1,2 násobku všeobecného vymeriavacieho základu je 21,80 eur mesačne ( 1453,20 × 1,5% = 21,798 – po zaokrúhlení 21,80.

V roku 2023 je maximálna suma rodičovského dôchodku 21,80 eur. Za rok 2023 však bol vyplatený celý rodičovský bonus v jednej splátke. Takže po znásobení 12 mesiacmi, by mal maximálny bonus v tomto roku prísť dôchodcovi vo výške 261,60 eur.

Trom poberateľom dôchodku vznikol nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu 1. januára 2023 z vymeri­avacieho základu jedného dieťaťa.

Vymeriavací základ dieťaťa za kalendárny rok 2021 bol 12 000 eur.

Jedna dvanástina úhrnu vymeriavacieho základu je 1 000 eur (12 000 : 12 = 1 000).

1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu je 15 eur (1 000 × 1,5 % = 15).

3 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu je 30 eur (1 000 × 3% = 30).

Úhrnná suma rodičovského dôchodku troch poberateľov dôchodku je 45 eur mesačne (15 × 3 = 45).

Keďže táto suma je vyššia ako 3 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa, t. j. 30 eur, pomerne znížená suma rodičovského dôchodku každého poberateľa dôchodku je 10 eur mesačne (30 : 45 = 0,66666666; 0,66666666 × 15 = 9,9999999 ≐ 10).

Maximálny úhrn súm rodičovského dôchodku sa v roku 2023 určí zo všeobecného vymeriavacieho základu platného na rok 2021.

Všeobecný vymeriavací základ na rok 2021 je 14 532 eur.

Jedna dvanástina z 14 532 eur je 1 211 eur (14 532 : 12 = 1 211).

1,2-násobok všeobecného vymeriavacieho základu je 1 453,20 eur (1 211 × 1,2 = 1 453,20).

3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu je = 43,60 eur mesačne (1453,20 × 3 % = 43,596 ≐ 43,60).

V príslušnom kalendárnom roku 2023 je najvyšší úhrn súm rodičovského dôchodku určený z 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu 43,60 eur mesačne.

Trom poberateľom dôchodku vznikol nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu 1. januára 2023 z vymeri­avacieho základu jedného dieťaťa.

Vymeriavací základ dieťaťa za kalendárny rok 2021 bol 30 000 eur.

Jedna dvanástina úhrnu vymeriavacieho základu je 2 500 eur (30 000 : 12 = 2 500).

Pretože jedna dvanástina vymeriavacieho základu, t. j. 2 500 eur, je vyššia ako 1,2-násobok jednej dvanástiny všeobecne vymeriavacieho základu v roku 2021, t. j. 1 453,20 eur, suma rodičovského dôchodku každého poberateľa dôchodku je 21,80 eur (1 453,20 × 1,5 % = 21,798 ≐ 21, 80).

Keďže úhrnná suma rodičovského dôchodku, t. j. 65,40 eur (21,80 × 3 = 65,40), je vyššia ako 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecne vymeriavacieho základu, t. j, 43,60 eur (1 453,20 × 3 % = 43,596 ≐ 43,60), pomerne znížená suma rodičovského dôchodku každého poberateľa dôchodku je 14,60 eur mesačne [43,60 : 65,40 = 0,66666666; 0,6666666 × 21,80 = 14,53333318 ≐ 14,60). Príklady uviedla Sociálna poisťovňa.

Pani Alenka má dve deti – Jedno malo v roku 2021 vymeriavací základ 12 000, druhé 9 000. Súčet dohromady robí 21 000 eur, keďže výška vymeriavacieho základu je vyššia ako všeobecne vymeriavací základ, dostane pani Alenka maximálne rodičovský bonus, a to vo výške 21,80 eur.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #vojaci #penzisti #rodičovský bonus