Invalidný dôchodok? Od júla by mala nastať zmena, ktorá prinesie vyššie penzie tisíckam invalidných dôchodcov

Pri slove invalidita si mnohí z nás predstavia barly alebo invalidný vozík a ľudí, ktorí utrpeli úraz alebo mali nehodu. Avšak invaliditu spôsobujú najmä civilizačné ochorenia, teda choroby pohybovej a obehovej sústavy, duševné choroby, ale aj onkologické ochorenia.

30.05.2023 06:00
dievča, žena, smútok, rozmýšľanie, depresia Foto:
Ilustračné foto.
debata (5)

„Štatistiky uvádzajú, že každý dvanásty Slovák v produktívnom veku poberá invalidný dôchodok. Jeho výška sa z roka na rok voči priemernej mzde znižuje. Túto finančnú stratu možno dohnať vďaka správne nastavenému poisteniu pre prípad invalidity,“ tvrdí Peter Mocker, poistný analytik Swiss Life Select. „Mnoho ľudí sa domnieva, že invalidita sa ich netýka, lebo jej príčinou sú väčšinou vážne úrazy. To je však omyl, pretože úrazy sú príčinou iba v troch percentách prípadov. V zvyšných 97 percent sú príčinou choroby,“ upozorňuje Peter Mocker.

Na Slovensku máme viac ako 220-tisíc invalidných dôchodcov, pričom priemerná suma invalidného dôchodku je 470 eur. Z tejto sumy musí človek mesačne vyžiť, a to často celé roky. „Výška invalidného dôchodku sa postupne vzďaľuje priemernej mzde. Zatiaľ čo invalidný dôchodok v roku 2020 tvoril 45 % z priemernej čistej mzdy, v roku 2022 to už bolo len 42 %,“ vysvetľuje Mocker.

Preto ak sa nechcete spoliehať iba na štát, je dôležité byť poistený pre prípad invalidity. Možno ešte dôležitejšie ako pre prípad smrti, pretože pravdepodobnosť invalidity v produktívnom veku je o 11 % vyššia ako pravdepodobnos­ť smrti.

Čo ale robiť, aby ste dostali invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne, teda aby vám ho priznali za vaše zaplatené odvody? Základným kritériom na to, aby ste mohli o invalidný dôchodok žiadať a aby vám bol priznaný, je skutočnosť, že váš zdravotný stav je dlhodobo nepriaznivý a spôsobuje takzvaný „pokles schopnosti pracovať v porovnaní so zdravou osobou“. Musí teda existovať predpoklad, že vaše zdravotné problémy budú trvať dlhšie ako rok, a zároveň musíte mať mieru poklesu schopnosti pracovať vyššiu ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou.

Chorá žena Čítajte viac Kto má nárok na invalidný dôchodok? Ako sa počíta jeho suma? Kedy vám žiadosť zamietnu?

To, či je váš zdravotný stav taký vážny, aby vám bol priznaný invalidný dôchodok, neposudzuje ošetrujúci lekár, ale posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. „Pokles schopnosti pracovať sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej osoby. Lekár pritom vychádza z podkladov zdravotnej dokumentácie, odborných lekárskych nálezov, vyhodnocuje všetky ochorenia, ktorými osoba trpí,“ vysvetlil hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Podkladom na jej posúdenie sú lekárske nálezy ošetrujúcich lekárov a špecialistov rôznych medicínskych odborov. Zákon stanovuje presné kritériá posudzovania zdravotného stavu podľa druhu a závažnosti postihnutia jednotlivých orgánov a systémov. Posudkový lekár určuje mieru poklesu schopnosti pracovať v percentách, pričom pri posudzovaní invalidity hodnotí vždy najzávažnejšie zdravotné postihnutie.

Od júla by v posudzovaní invalidity mala nastať zmena, ktorá prinesie vyššie penzie tisíckam invalidných dôchodcov. Zmeniť by sa mala percentuálna miera poklesu schopnosti pracovať pri niektorých ochoreniach tak, aby zodpovedala závažnosti poškodenia zdravia a umožnila zaradiť nové druhy ochorení, ktoré sú v súlade s aktuálnymi medicínskymi poznatkami.

„Presun invalidných dôchodcov z invalidity „do 70 %“ do tej „nad 70 %“ percentuálnej miery poklesu schopnosti pracovať sa dotkne 73 ochorení. Z celkového počtu vyplácaných invalidných dôchodkov do 70 % tak Sociálna poisťovňa zrejme zvýši invalidný dôchodok približne 16 100 poistencom, ktorým penzia porastie asi o 182,60 eura,“ píše sa v dôvodovej správe.

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #civilizačné choroby #invalid #invalidné dôchodky