Nepriznala vám poisťovňa invalidný dôchodok? Môžete sa brániť? + príklady, kedy tak smie poisťovňa urobiť

Poisťovňa vám môže zamietnuť žiadosť o invalidný dôchodok, pokiaľ nespĺňate určité podmienky. Čo môžete urobiť?

09.06.2023 06:00
žena, invalidný vozík, ťzp Foto:
Ilustračné foto.
debata
  • Žiadosť o invalidný dôchodok vám poisťovňa zamietne v prípade, ak je vaša miera poklesu schopnosti pracovať menej ako 41 percent v porovnaní so zdravým človekom alebo ak ste nezískali potrebný počet odpracovaných rokov na vznik nároku na invalidný dôchodok (potrebný počet rokov dôchodkového poistenia sa nevyžaduje, ak sa poistenec stal invalidným v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania; v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom; v období, v ktorom je doktorandom v dennej forme štúdia a nedovŕšil 26 rokov veku)
Požiadali ste o dôchodok a... Kedy vám na účte pristane ten prvý? A ako sa vypočíta jeho výška?
Video
Zdroj: TV Pravda

Čo je podmienka odpracovaných rokov

Počet rokov dôchodkového poistenia závisí od veku, v ktorom bol človek uznaný za invalidného. Čím je starší, tým viac rokov musí mať odpracovaných.

Zákon to stanovuje takto: ak má vek do 20 rokov, na priznanie invalidného dôchodku môže mať odpracovaný menej ako jeden rok,

nad 20 rokov do 24 rokov – najmenej jeden rok,

nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej dva roky,

nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej päť rokov,

nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej osem rokov,

nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej desať rokov,

nad 45 rokov – najmenej 15 rokov.

Potrebný počet rokov dôchodkového poistenia sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity bez ohľadu na to, aký vek poistenec ku dňu vzniku invalidity dosiahol.

dievča, žena, smútok, rozmýšľanie, depresia Čítajte viac Invalidný dôchodok? Od júla by mala nastať zmena, ktorá prinesie vyššie penzie tisíckam invalidných dôchodcov

Príklad č. 1

Posudkový lekár na základe žiadosti o invalidný dôchodok posúdil dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pána Juraja na účely invalidity. Na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie bola stanovená miera poklesu schopnosti pracovať na 39 percent.

Sociálna poisťovňa jeho žiadosť zamietla s odôvodnením, že nie je invalidný, nakoľko jeho miera poklesu schopnosti pracovať je 39 percent, a teda nie je vyššia ako 40 percent v porovnaní so zdravým človekom.

Príklad č. 2

Žiadosť o invalidný dôchodok pre dlhodobé zdravotné problémy si podal 47-ročný Marian. Posudkový lekár na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie stanovil jeho mieru poklesu schopnosti pracovať na 78 percent, invalidita mu vznikla od 10. apríla tohto roka. K tomuto dňu má ale odpracovaných len 14 rokov.

Sociálna poisťovňa jeho žiadosť zamietla, pretože nezískal potrebný počet odpracovaných rokov. Aby mu bol invalidný dôchodok priznaný, mal by mať odpracovaných najmenej pätnásť rokov.

Zamietli vám invalidný dôchodok, lebo nemáte odpracované roky? Môžete si odvody doplatiť

Ak vám Sociálna poisťovňa priznala percento invalidity, ale zamietla jeho výplatu, pretože nemáte dostatočný počet odpracovaných rokov, za isté obdobie si môžete odvody doplatiť a penziu vám tak začnú vyplácať. Kedy tak môžete urobiť?

Podľa zákona o sociálnom poistení si dodatočne môžete zaplatiť odvody len za obdobie po 31. 12. 2003, a to len za obdobie, počas ktorého ste:

  • mali prerušené povinné dôchodkové poistenie (napríklad mali ste v zamestnaní neplatené voľno),
  • boli zamestnancom s odvodovou úľavou pre dlhodobo nezamestnaných,
  • boli zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
  • ste sa sústavne pripravovali na povolanie štúdiom na strednej alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku.
Ako sa dedí a čo s dlhmi? Dá sa dedičstva vzdať či ručíme za dlhy aj vlastným majetkom?
Video

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #invalidita #invalidný dôchodca