Suma invalidného dôchodku závisí aj od percenta priznanej invalidity. Zdá sa vám ten váš nízky? (+ príklady výpočtu)

Ako sa počíta výška invalidného dôchodku? Na čo všetko sa prihliada?

03.06.2023 06:00
žena, invalidný vozík, invalidný dôchodok Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Na určenie sumy invalidného dôchodku sa k obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, pripočíta tzv. pripočítané obdobie, t. j. obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dňa dovŕšenia dôchodkového veku.

ak ide o poistenca, ktorého schopnosť pracovať poklesla o viac ako 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

POMB x ODP x ADH

POMB = priemerný osobný mzdový bod, ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok a pripočítaného obdobia, ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

ak schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 40 %, ale najviac 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

(POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu

ak invalidita vznikla v dôsledku stavu, ktorý si privodil poistenec sám požitím alkoholu alebo iných návykových látok, suma invalidného dôchodku sa určí ako

(POMB x ODP x ADH)/2

alebo

(POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu/2

Suma invalidného dôchodku poistenca vo veku do 20 rokov, ktorý nezískal žiadne obdobie povinného dôchodkového poistenia, ale bol len dobrovoľne dôchodkovo poistený v rozsahu menej ako rok, získal obdobie dôchodkového poistenia len dodatočným zaplatením poistného na dôchodkové poistenie za obdobie kratšie ako jeden rok, alebo bol dobrovoľne dôchodkovo poistený a získal obdobie dôchodkového poistenia po dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie v celkovom rozsahu kratšom ako jeden rok, sa s účinnosťou od 1. januára 2014 určí tak, že namiesto POMB sa použije osobný mzdový bod v hodnote 0,67.

ak ide o vyššie uvedeného poistenca vo veku do 20 rokov, ktorého schopnosť pracovať poklesla o viac ako 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

0,67 x ODP x ADH

ak schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 40 %, ale najviac 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

(0,67 x ODP x ADH) x miera poklesu %

dievča, žena, smútok, rozmýšľanie, depresia Čítajte viac Invalidný dôchodok? Od júla by mala nastať zmena, ktorá prinesie vyššie penzie tisíckam invalidných dôchodcov

Príklady výpočtu

Príklad č. 1: Poistenec bol uznaný za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 5 643 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 2 060 dní, spolu to je 7 703 dní, to znamená 21,1042 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (7 703 : 365 = 21,1042). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,7874. Aktuálna dôchodková hodnota je 16,4764 eura.

Suma invalidného dôchodku 0,7874 × 21,1­042 × 16,4764 = 273,80 eura mesačne. Táto suma sa zvýši ešte o valorizáciu, teda o 11,8 % – o 32,30 eura mesačne, na 306,10 eura mesačne.

Príklad č. 2: Poistenec bol uznaný za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o 50 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota je 16,4764 eura.

Suma invalidného dôchodku: 0,9616 × 41,3­261 × 16,4764 × 50 % = 327,40 eura mesačne. Táto suma sa zvýši o valorizáciu, o 11,8 % (o 38,70 eura), na 366,10 eura mesačne.

Príklady sú len informatívne.

Ako odkladať málo a nasporiť veľa
Video
Ide o peniaze s Martinom Babockým / Zdroj: TV Pravda

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #invalidné dôchodky #invalidita