Stále vám rodičovský bonus nie je jasný? Pozrite si 17 najčastejších otázok a odpovedí

Musím o rodičovský bonus požiadať? Od čoho závisí výška rodičovského bonusu?

20.06.2023 06:00
muž, matka, dôchodkyňa, tablet Foto:
Ilustračné foto.
debata

Som pracujúce dieťa

Môže Sociálna poisťovňa vyplatiť rodičovský bonus mojim rodičom?

Áno, ak spadáte do niektorej z týchto skupín:

  1. Deti, ktoré pred dvomi rokmi pracovali aspoň jeden deň a z príjmu zaplatili poistné na starobné poistenie do Sociálnej poisťovne.
  2. Deti, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát.
  3. Deti, ktoré boli pred dvomi rokmi dobrovoľne dôchodkovo poistené a zároveň je ich rodič (rodičia) poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku alebo poberateľom výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.
Krajniak vysvetľuje ako funguje dôchodkový bonus
Video
Zdroj: TV Pravda

Bude mať rodičovský bonus vplyv na výšku mojich odvodov alebo na výšku môjho budúceho dôchodku?

Nie, odvody na dôchodkové poistenie zostávajú rovnaké. Priznanie rodičovského dôchodku nezvýši vaše odvody do Sociálnej poisťovne. Rovnako platí, že rodičovský dôchodok vyplatený vašim rodičom nezníži váš budúci dôchodok.

Musím o rodičovský bonus pre rodičov niekde požiadať?

Nie. Rodičovský dôchodok biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi poistenca prizná Sociálna poisťovňa automaticky.

Môj otec/mama si nezaslúžia rodičovský bonus, pretože sa o mňa nestarali. Čo mám urobiť v prípade, ak nechcem, aby Sociálna poisťovňa vyplatila rodičovský dôchodok jednému alebo obom rodičom?

Stačí, ak do konca februára 2023 vyplníte formulár a oznámite Sociálnej poisťovni, že nechcete, aby vyplácala rodičovský dôchodok jednému (prípadne obom) rodičom.

Ako často môžem Sociálnej poisťovni určiť, komu má vyplácať rodičovský bonus?

V prípade, ak nárok na rodičovský dôchodok vznikol, trvá minimálne päť rokov. Ak nárok zanikol (resp. nevznikol), môže za predpokladu splnenia podmienok vzniknúť na základe vyhlásenia dieťaťa hneď v nasledujúcom kalendárnom roku.

Môžem sa kedykoľvek v priebehu roka rozhodnúť, že nechcem, aby z mojich odvodov bol vyplácaný rodičovský dôchodok?

Vyhlásenie o vyplácaní rodičovského dôchodku môžete podať len raz ročne. Prvýkrát to bolo do 28. februára 2023 a nasledujúce kalendárne roky vždy do konca augusta. Keď nárok na rodičovský dôchodok vznikne, trvá nasledovných päť rokov. Ak napríklad do konca augusta roku 2024 Sociálnej poisťovni doručíte vyhlásenie, že si neželáte zasielať rodičovský dôchodok jednému alebo obom rodičom (a týmto rodičom automaticky vznikol nárok 1. januára 2023), nárok na rodičovský dôchodok zanikne od 1. januára 2028.

Môžem prispievať rodičom a zároveň pestúnom?

Áno. Ak by sa rodičovský bonus rozdelil medzi štyri osoby, tak každá osoba by dostala rovnakú pomernú časť z výšky rodičovského dôchodku od jedného dieťaťa. Nakoľko môže jedno dieťa prispieť v úhrne dvom rodičom najviac 3 % (1,5 % každému rodičovi) jednej dvanástiny jeho vymeriavacích základov spred dvoch rokov, tak v prípade štyroch osôb sa 3 % pomerne rozdelia štyrmi, a tak každá zo štyroch osôb dostane 0,75 % jednej dvanástiny vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov. Zároveň platí, že úhrn súm rodičovských dôchodkov od jedného dieťaťa nemôže presiahnuť 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku priemernej mzdy spred dvoch rokov.

Môžem prispievať rodičom na dôchodku, pokiaľ som sám pracujúci dôchodca?

Áno, pokiaľ za vás zamestnávateľ v roku 2021 odvádzal poistné na dôchodkové poistenie, vašim rodičom vznikne v roku 2023 nárok na rodičovský dôchodok. Platí pravidlo, že rodičovský dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta z odvodov, ktoré ste platili pred dvomi rokmi.

Musel som platiť odvody a pracovať celý rok, aby rodičia rodičovský bonus dostávali?

Zjednodušene, do úvahy sa berú vymeriavacie základy (hrubé príjmy) dieťaťa spred dvoch rokov. Pričom nie je nevyhnutné, aby ste boli zamestnaný celých 12 mesiacov.

V minulom roku som stratil/a prácu, znamená to, že moji rodičia stratia nárok na rodičovský bonus?

Ak v roku 2023 vznikne rodičovi nárok na rodičovský bonus, pretože jeho dieťa v roku 2021 platilo poistné na starobné poistenie do slovenského dôchodkového systému, ale v roku 2022 bolo dieťa bez príjmu, nárok rodičovi v roku 2024 nezanikne, ale pozastaví sa jeho výplata. V prípade, že v roku 2023 bude dieťa opätovne zamestnané, výplata rodičovského bonusu bude pokračovať od januára 2025.

Je výška rodičovského dôchodku nejako ohraničená? Maximálne koľko môže Sociálna poisťovňa rodičovi vyplatiť na rodičovskom dôchodku?

Áno, je ohraničená – v roku 2023 bude maximálna výška rodičovského dôchodku pre jedného rodiča predstavovať sumu 21,80 eura mesačne, čo je približne 261,6 € ročne.

Môžem si zmeniť percento odvodov svojvoľne alebo dať celé 3 % len matke, ktorá sa o nás starala, ak sa otec o našu výchovu nezaujímal?

Nie. Výška rodičovského dôchodku je 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, maximálne však 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku priemernej mzdy spred dvoch rokov, čo v roku 2023 bude 21,80 eura mesačne pre jedného rodiča.

Som rodič dôchodca

Od čoho závisí výška rodičovského bonusu?

Od toho, koľko detí ste vychovali a koľko peňazí odvádzali vaše deti do Sociálnej poisťovne pred dvomi rokmi. Suma rodičovského dôchodku od jedného dieťaťa je 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa. Maximálna výška je však 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku priemernej mzdy spred dvoch rokov, čo v roku 2023 bude 21,80 eura mesačne od jedného dieťaťa. V prípade, ak ste vychovali viac detí, môžete získať rodičovský bonus od každého dieťaťa.

Môžem poberať rodičovský bonus, pokiaľ som poberateľom dôchodku z iného štátu EÚ, ale moje dieťa odvádza odvody na Slovensku?

Áno, ak ste v dôchodkovom veku, poberáte starobný dôchodok a máte aspoň jedno dieťa platiace odvody do Sociálnej poisťovne. Ak ste cudzincom poberajúcim dôchodok z tretích krajín, je dôležité, či s danou krajinou existuje bilaterálna zmluva.

Akým spôsobom sa bude rodičovský bonus vyplácať?

Sociálna poisťovňa vyplatí rodičovský bonus spolu s dôchodkom, ktorý poberáte buď v hotovosti prostredníctvom pošty, alebo na bankový účet, resp. do zariadenia sociálnych služieb.

Vychovával som svojho vnuka/vnučku, mám nárok na rodičovský bonus?

Automaticky nie, rodičovský dôchodok je určený priamo rodičom, nie starým rodičom. Bonus vám však Sociálna poisťovňa môže vyplatiť, ak ste vnuka/vnučku mali zvereného/zverenú do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Ak ste mali vnuka/vnučku zvereného/zverenú týmto spôsobom, stačí, ak do februára 2023 požiada (prostredníctvom formulára) Sociálnu poisťovňu, aby rodičovský dôchodok vyplácala vám, starým rodičom.

Som vdova a moje dieťa nebude poskytovať rodičovský bonus obom rodičom, môže teda presunúť celé 3 % mne?

Nie, Sociálna poisťovňa môže vyplatiť rodičovský bonus rodičovi od jedného dieťaťa vo výške najviac 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu jeho vymeriavacích základov spred dvoch rokov.

Ak máme štyri deti, dostaneme rodičovský bonus obaja a od všetkých?

Ak máte štyri pracujúce deti, ktoré boli pred dvomi rokmi dôchodkovo poistené a nepodajú vyhlásenie o nevyplácaní rodičovského dôchodku, rodičovský dôchodok dostane každý rodič od všetkých štyroch detí. Opäť platí, že v prípade, ak má dieťa dvoch rodičov, ktorým chce prispieť rodičovským dôchodkom, suma rodičovského dôchodku od jedného dieťaťa jednému rodičovi sa určí ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu jeho vymeriavacích základov spred dvoch rokov. Najviac to môže byť suma určená ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku priemernej mzdy spred dvoch rokov, čo v roku 2023 bude 21,80 eura mesačne od jedného dieťaťa.

MPSVR SR

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #rodičovský bonus #rodičovský dôchodok