7 spôsobov, ako si zvýšiť dôchodok + príklady, čo robiť, aby ste dostávali vyššiu penziu

Chcete si zabezpečiť vyšší dôchodok? Prinášame vám 7 spôsobov ako na to.

30.07.2023 06:00
dôchodcovia, dôchodky, notebook, laptop,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (7)

1. Nezabúdajte na II. pilier

Po dosiahnutí dôchodkového veku si v dôchodkovej spoločnosti alebo v komerčnej poisťovni dohodnete vyplácanie doživotného alebo dočasného dôchodku. Dôchodok je vyplácaný z dvoch zdrojov, ktorými sú I. a II. pilier. Dôchodok môže byť vyšší ako len ten z I. piliera. Nemusíte sa tak spoliehať len na štátny dôchodok, ktorého výška bude v budúcnosti otázna. Ak dôchodok z I. piliera dosiahne určitú zákonom stanovenú úroveň, všetky peniaze nasporené v II. pilieri si môžete dať vyplatiť aj jednorazovo, dokonca aj v hotovosti.

Výhodnosť II. piliera, ako uvádza Tatra banka, závisí od zhodnotenia peňazí vo fonde a od dĺžky obdobia, počas ktorého si budete sporiť. Výšku dôchodkov nie je možné presne vypočítať, pretože nikto nevie, akú sumu dosiahnu štátne dôchodky o 30 rokov. A preto neexistuje ani presný údaj o tom, koľko rokov treba sporiť, aby výsledný dôchodok bol určite vyšší.

Ide o peniaze: Ako sa pripraviť na prvý dôchodok
Video
Odpovedá Michaela Putecová, riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne. / Zdroj: TV Pravda

Odhady a prognózy hovoria, že ak sporíme 20 rokov a viac, výsledný dôchodok by mal byť vyšší. Podľa zákona je možné do II. piliera vstúpiť len do veku 35 rokov. Každý sporiteľ tak má možnosť sporiť si 30 a viac rokov.

Druhý pilier má podľa Tatra banky ďalšie dve výhody. Prvou výhodou je, že na váš dôchodkový účet v II. pilieri sa presúva časť dôchodkových odvodov, ktoré vy a váš zamestnávateľ platíte tak či tak, čo znamená, že na sporenie nemusíte použiť vlastné finančné prostriedky. Druhou výhodou je možnosť dedenia. Peniaze na dôchodkovom účte sú vaším majetkom a všetky nasporené peniaze môžu dediť vaši blízki. V čase, keď sa budete blížiť k dôchodkovému veku, môžete mať nasporených niekoľko desiatok tisíc eur. V I. pilieri možnosť dedenia nie je, tam všetky peniaze ostanú štátu.

Dnes už podľa najnovšej novely platí, že mladí ľudia po zaradení sa do aktívneho pracovného života sú automaticky zaradení do systému sporenia si v II. pilieri.

Ako vyzerá dôchodkový odvod do jednotlivých pilierov
rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
dôchodkový odvod 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%
ostáva v 1. pilieri 13,00% 12,75% 12,50% 12,50% 12,50% 12,25% 12,25% 12,00%
ide do druhého piliera 5,00% 5,25% 5,50% 5,50% 5,50% 5,75% 5,75% 6,00%

2. Nasporte si peniaze

Okrem dôchodkového poistenia (troch pilierov) si môžete budúcu penziu zvýšiť aj sporením a investovaním. Aký je medzi nimi rozdiel a aké výhody ponúkajú?

Ak si chcete zvýšiť dôchodok našetrenými peniazmi, mali by ste začať čím skôr. Pri dlhom sporení platí, že sporiteľ má výhodu z toho, že inkasuje aj úroky z úrokov.

Ďalší profit dlhšieho sporenia je aj to, že možno využiť aj fondy, ktoré z dlhodobého hľadiska prinášajú vysoké zisky, no neoplatí sa do nich investovať na krátky čas, pretože sa vyznačujú vysokou kolísavosťou. Čo znamená, že hodnota investície sa teda môže výrazne meniť, môže stúpať smerom nahor, ale aj upadať dole.

Sporiť na dôchodok sa oplatí aj cez takzvané ETF fondy. Presnejšie ide o indexové fondy, ktoré sledujú vybraný akciový index a na rozdiel od klasických podielových fondov do nich správca výrazne nezasahuje. Investori platia nižšie poplatky ako pri podielových fondoch a investícia do nich je po jednom roku oslobodená od dane z príjmov.

Typickými sporiacimi produktmi sú bežný účet, sporiaci účet alebo termínovaný vklad v banke. Ide skôr o kumulovanie prebytočnej hotovosti v banke. Je to aj ideálny krok pre udržanie si finančnej rezervy. Ale sporiace produkty majú veľmi nízke, takmer nulové úročenie, čiže vinou inflácie na nich svoje peniaze znehodnocujete. Ak napríklad necháte na svojom bežnom účte ležať tisíc eur, pri inflácii 10 % budú mať o rok hodnotu len 900 eur, čiže si za ne môžete kúpiť menej. {* koniec-sablona *}

3. Investujte a získajte lepšiu penziu

Ďalšia možnosť je napríklad investovanie. Medzi sporením a investovaním je zásadný rozdiel. Ak necháte zarobené peniaze odpočívať len na bežnom účte, prípadne si ich budete posielať na sporiaci účet, vinou inflácie sa vám časom znehodnotia. Preto je dobré poradiť sa s investičným špecialistom, ktorý má prehľad o možnostiach na trhu a odporučí vám investičné produkty s ohľadom na váš cieľ. Aby ste investovali, nemusíte mať k dispozícii veľký objem peňazí vo výške pár tisíc eur a odborné znalosti, ako ich investovať. Je to oveľa jednoduchšie a na začiatok vám stačí aj 20 či 50 eur.

Na rozdiel od sporenia ide o zhodnotenie finančných prostriedkov. Účelom investovania je dosiahnuť zisk, čiže okrem odkladania peňazí vďaka vyšším úrokom, respektíve výnosom dostanete aj niečo „navyše“. A vaše peniaze tak rokmi nestrácajú na hodnote, ale zarábajú.

Investovať môžete pravidelne napr. 25, 50 či 100 eur mesačne, ale aj jednorazovo, ak máte k dispozícii vyššiu sumu peňazí – napríklad tisíc či päťtisíc eur a podobne.

dôchodkyňa, dôchodky, Čítajte viac O koľko štát pridal dôchodcom s najnižšími penziami? Prvýkrát im príde vyšší dôchodok v auguste

Výšku investovanej sumy môžete kedykoľvek zmeniť, či už si ju zvýšte, alebo znížite, je len na vás a vašej aktuálnej finančnej situácii.

K investovaným peniazom sa v prípade potreby viete dostať do dvoch dní (alebo do týždňa, v závislosti od zvoleného finančného produktu). Typickými a často využívanými investičnými produktmi sú podielové fondy, indexové fondy, čo sú ETF, akcie, dlhopisy alebo investičné zlato.

4. Pracujte aj počas penzie

Zvýšiť si penziu sa dá aj vtedy, ak už ste v dôchodku a zároveň pracujete. Ak sa totiž zamestnáte, vznikne vám povinné dôchodkové poistenie. Po skončení práce môžete požiadať Sociálnu poisťovňu o prepočítanie penzie, prípadne počkať, kým tak Sociálna poisťovňa urobí sama. Starobný dôchodca môže pracovať a súčasne poberať starobný dôchodok. Ak pracuje, Sociálna poisťovňa mu vždy od 1. januára zvýši dôchodok za obdobie dôchodkového poistenia získaného popri poberaní dôchodku v predchádzajú­com roku.

Pozor však, neplatí to pre predčasných dôchodcov. Pre takého penzistu však platí obmedzenie vo výške jeho príjmu. Poberateľ predčasnej penzie môže pracovať na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti s odvodovou úľavou, ale príjem z takejto dohody nesmie presiahnuť 2 400 eur ročne, čiže 200 eur mesačne. Ak má príjem vyšší, Sociálna poisťovňa mu musí zo zákona výplatu predčasného dôchodku zastaviť a uvoľní mu ju až po ukončení dôchodkového poistenia, teda keď prestane pracovať.

Súbeh zamestnania a poberania predčasného dôchodku zákon nepovoľuje. O zvýšenie dôchodku však možno požiadať až potom, keď prestanete pracovať. Ak má niekto súčasne viacero zamestnaní, môže podať žiadosť až vtedy, keď mu zaniknú všetky poistenia.

5. Plaťte vyššie odvody

Nízke dôchodky hrozia najmä živnostníkom. Väčšina z nich si totiž platí odvody z minimálneho vymeriavacieho základu. SZČO síce ušetria na odvodoch a platia ich v čo najnižších sumách, v budúcnosti im však hrozí nízky dôchodok. Ten sa totiž počíta z rovnakého vymeriavacieho základu, z akého si živnostník platí odvody. Živnostník, ktorý si celý život platil minimálne odvody, bude mať teda nárok na dôchodok, ktorý presiahne sumu 300 eur.

Vďaka inštitútu minimálneho dôchodku však bude mať penziu o niečo vyššiu, získa totiž nárok na minimálny dôchodok. Znamená to, že každý, kto odpracuje aspoň 30 rokov, má nárok na stanovenú sumu minimálneho dôchodku a tá je v súčasnosti vo výške 365,70 eura. Živnostníkovi, ktorý stále platil minimálne odvody, sa teda suma jeho penzie upraví na sumu minimálneho dôchodku. Ale aj tak bude mať SZČO dôchodok takmer o 200 eur nižší ako zamestnanec s priemerným platom.

Dôchodkyňa pri stole Čítajte viac Kedy sa oplatí požiadať o dôchodok? Tento rok či až budúci? Kto ho bude mať vyšší?

6. Zarábajte čo najviac

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci minulého roka dosiahol 519 eur. Kto chce dostávať od štátu viac, musí platiť vyššie odvody alebo pracovať popri penzii. Každý odvod sa totiž zohľadňuje pri výpočte dôchodku. Ak napríklad zarábate v zamestnaní tisíc eur, do Sociálnej poisťovne idú za vás odvody z tejto sumy. Ak ale ešte pracujete na dohodu a zarobíte ďalších 300 eur, do dôchodku sa počíta vymeriavací základ 1 300 eur.

7. Dobrovoľný príspevok do III. piliera

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľné, takzvaný tretí pilier, v ňom sú finančné prostriedky účastníkov spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami. Doplnkové dôchodkové sporenie má umožniť účastníkom získať napríklad doplnkový dôchodkový príjem v starobe a doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu takzvaných rizikových prác.

Príklad:

Pani Marcela má dnes 30 rokov. Počas svojho života vyštudovala strednú školu s maturitou. Jej mesačná mzda je 1 300 eur. Do II. piliera si začala sporiť hneď v roku 2012. Okrem toho si tiež mesačne prispieva do III. piliera po 20 eur a zamestnávateľ jej tiež prispieva po 20 eur mesačne. Čiže každý mesiac jej do III. piliera príde 40 eur. Do dnešného dňa v III. pilieri našetrila 1 500 eur.

Ak sa predpokladá, že do penzie nastúpi v 64 rokoch, tak by jej dôchodok vychádzal 1 047 eur. Mesačný dôchodok Marcely pozostáva z troch súm, z I. II. a III. piliera. Z prvého piliera bude dostávať 478 eur, z druhého 278 eur a z tretieho 290 eur. Ak by si Marcela pravidelne neprispievala do III. piliera, tak by jej dôchodok klesol o sumu 290 eur mesačne, čiže by dostávala 756 eur. (Sumy sú len odhadom, pretože môžu nastať rôzne zmeny vo výpočtoch, pozn. red.).

Jej úspory v III. pilieri podľa kalkulačky Tatra banky by mohli dosiahnuť pri mesačnom príspevku viac než 40 eur až 68 283 eur. Z toho vlastné príspevky by predstavovali 13 346 eur, od zamestnávateľa by bola tá istá suma 13 346 eur a očakávaný výnos by bol 41 591 eur. Ak by teda Marcela oddnes ďalej sporila ešte ďalších 34 rokov, aby dosiahla dôchodkový vek 64 rokov.

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #dôchodky #dôchodkové sporenie