Čo musíte urobiť, aby ste dostali 13. dôchodok? Bez čoho vám ho Sociálna poisťovňa nevypočíta? Nezabudnite do konca mesiaca urobiť toto

Sociálna poisťovňa pripomína dôchodcom, že aj v roku 2023 je potrebné podľa zákona oznámiť naposledy vyplatenú sumu dôchodku (t.j. sumu dôchodku vyplatenú za august 2023), ktorý im vypláca zahraničný platiteľ dôchodku. Tento údaj je potrebný na určenie sumy 13. dôchodku, ktorý Sociálna poisťovňa vyplatí v roku 2023 v novembri.

21.08.2023 13:10
dôchodca, muž, laptop Foto:
Ilustračné foto.
debata

Sociálna poisťovňa zdôrazňuje ôchodcom, že ak okrem slovenského dôchodku poberajú tiež penziu zo zahraničia, je potrebné oznámiť výšku aktuálneho dôchodku zo zahraničia za august 2023 do 31. augusta 2023. Túto informáciu potrebuje Sociálna poisťovňa zo zákona na to, aby poberateľovi korektne vyrátala trinásty dôchodok, ktorý vyplatí v novembri. Na nahlásenie týchto údajov slúži nasledovný elektronický formulár na stránke Sociálnej poisťovne. Postup na oznámenie je teda rovnaký ako minulý rok. Použitie uvedeného elektronického formulára je jednoduché. Po zapísaní základných identifikačných údajov dôchodcu do príslušných častí e-formulára treba uviesť údaje o dôchodku z cudziny a elektronický formulár odoslať Sociálnej poisťovni. Ak dôchodca poberá penziu len zo Slovenska, táto povinnosť sa ho netýka.

debata chyba