Kedy stráca poberateľ nárok na vyplácanie sirotského dôchodku? Čo treba oznámiť Sociálnej poisťovni

Niektorí poberatelia sirotského dôchodku majú voči Sociálnej poisťovni povinnosť, ak chcú dostávať tento dôchodok. Na jeho výplatu od nového školského roka je potrebné zaslať Sociálnej poisťovni žiadosť o uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku spolu s potvrdením školy o štúdiu.

05.09.2023 13:10
študetn, študentka, škola, smútok, sirota Foto:
Ilustračné foto.
debata

Väčšina študentov, ktorí poberajú sirotský dôchodok a pokračujú v štúdiu, nemá na začiatku školského roka voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti. Výnimkou sú situácie, ak štúdium prerušili, študujú na školách silových rezortov alebo v zahraničí. Rovnako, ak pokračujú po ukončení strednej školy na I. stupni vysokoškolského štúdia alebo po ukončení I. stupňa vysokej školy na II. stupni vysokoškolského štúdia a mali v lete prerušenú výplatu sirotského dôchodku. Na jeho opätovnú výplatu od nového školského roka je potrebné zaslať Sociálnej poisťovni žiadosť o uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku spolu s potvrdením školy o štúdiu.

Pokračovanie v štúdiu

Na začiatku školského roku študenti, ktorí poberajú sirotský dôchodok a pokračujú v štúdiu, nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie, ani iné povinnosti. Informáciu o tom, že naďalej pokračujú v štúdiu a sú zapísaní do ďalšieho ročníka poskytne Sociálnej poisťovni Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR cez elektronický informačný systém. Výnimkou sú študenti tých škôl, ktoré neposkytujú údaje ministerstvu školstva(ide napríklad o školy patriace do pôsobnosti rezortov obrany a vnútra) a študenti-siroty, ktorí študujú v zahraničí. Títo študenti by v záujme skoršieho vyplatenia dávky mali potvrdenie o návšteve školy predložiť Sociálnej poisťovni.

Prerušenie štúdia

Iná situácia je, ak študent štúdium prerušil. Takýto študent prestáva byť od prerušenia štúdia nezaopatreným dieťaťom, a teda nemá nárok na výplatu sirotského dôchodku. Vyplácanie sirotského dôchodku sa mu obnoví opäť až po začatí štúdia. Potrebuje k tomu predložiť žiadosť o pokračovanie vo výplate sirotského dôchodku spolu s potvrdením o návšteve školy, ak študuje v zahraničí alebo v školách silových rezortov.

Ukončenie štúdia

Za ukončenie štúdia sa pri vysokoškolákoch považuje termín štátnej záverečnej skúšky, pri stredoškolákoch je to posledný deň letných prázdnin v záverečnom roku štúdia. Ukončením štúdia sa končí nárok na výplatu sirotského dôchodku.

Ak študent ukončil bakalárske štúdium a chce pokračovať v magisterskom, termínom ukončenia štúdia je termín bakalárskej skúšky. V lete sa mu preto výplata sirotského dôchodku prerušila. Následne po začiatku magisterského štúdia je potrebné, aby Sociálnej poisťovni predložil žiadosť o uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku a priložil k nej potvrdenie aj o štúdiu (vtedy, ak študuje v zahraničí alebo v školách silových rezortov).

Po ukončení stredoškolského štúdia je termínom ukončenia výplaty sirotského dôchodku 31. august v záverečnom roku štúdia. Ak študent chce pokračovať v bakalárskom štúdiu na vysokej škole, po začiatku bakalárskeho štúdia môže v záujme plynulého pokračovania výplaty dávky potvrdenie o návšteve školy predložiť Sociálnej poisťovni aj sám.

Len samotné rozhodnutie školy o prijatí na I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia nie je dostatočným dokladom na uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku. Sociálna poisťovňa študentovi opäť začne sirotský dôchodok vyplácať až po doručení žiadosti s potvrdením školy a doplatí mu ho aj za obdobie júl a august 2023.

Sociálna poisťovňa ku koncu augusta 2023 vyplácala celkovo 18 251 sirotských dôchodkov s priemernou výškou 189,32 eura.

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #penzia #srotský dôchodok