Ste v invalidnom dôchodku a blíži sa vám odchod do penzie? Ako sa prepočítava invalidný dôchodok na starobný? Ktorý je vyšší?

Ak invalidný dôchodca splní nárok na starobný dôchodok a požiada oň, Sociálna poisťovňa mu vypočíta jeho výšku a porovná ju s výškou invalidného dôchodku. Dostávať bude potom ten dôchodok, ktorý bude výhodnejší. Ak ich výška bude rovnaká, dôchodca dostane tú penziu, ktorú si sám zvolí.

13.09.2023 06:00
seniori, vozíčkar, invalidný vozík, dôchodok, park Foto:
Ilustračné foto.
debata (8)

Suma starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. "Priemerný osobný mzdový bod na určenie sumy starobného dôchodku sa vypočíta nasledovne: spočítajú sa osobné mzdové body dosiahnuté v jednotlivých kalendárnych rokoch rozhodujúceho obdobia a tento súčet sa vydelí obdobím dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období. Osobný mzdový bod za obdobie poberania invalidného dôchodku je v hodnote 0,3, " uvádza Sociálna poisťovňa.

Ak je niekto popri poberaní invalidného dôchodku poistený aj z dôvodu zárobkovej činnosti, osobný mzdový bod tvorí súčet osobných mzdových bodov za obdobie poberania invalidného dôchodku a osobných mzdových bodov zo zárobkovej činnosti. Ak mu vznikne nárok na starobný dôchodok, tak suma starobného dôchodku sa nesmie určiť z nižšieho priemerného osobného mzdového bodu, než z ktorého bola určená suma invalidného dôchodku. Obdobie dôchodkového poistenia je celé obdobie, počas ktorého bolo prispievané do systému dôchodkového poistenia.

Ide o peniaze: Čo je nové v elektronickom účte poistenca
Video
Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku? Odpovedá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. / Zdroj: TV Pravda

Od 1. januára 2004 je obdobím dôchodkového poistenia aj doba poberania invalidného dôchodku priznaného a vyplácaného Sociálnou poisťovňou, a to do dovŕšenia dôchodkového veku. Aktuálna dôchodková hodnota je určená zákonom a platí v čase vzniku nároku na výplatu dôchodkovej dávky. Ak poberateľ invalidného dôchodku splní podmienky nároku aj na výplatu starobného dôchodku, vypláca sa dôchodková dávka, ktorej suma je vyššia. Pri rovnakej sume týchto dávok sa vypláca dávka, ktorú si občan zvolil. Na dávku, ktorá sa nevypláca, nárok zaniká.

8 debata chyba
Viac na túto tému: #starobný dôchodok #invalidný dôchodok #invalidný dôchodca