Prečo sa do dôchodku neráta posledný odpracovaný rok? Zníži sa vám tým penzia?

Ktoré odrobené mesiace a roky sa počítajú do dôchodku? Počíta sa aj práca pred 18. rokom života? Považuje sa za odpracované roky aj obdobie na materskej dovolenke?

14.09.2023 06:00
Seniori Foto:
Ilustračná foto.
debata (8)

Obdobie dôchodkového poistenia je obdobie povinného dôchodkového poistenia, obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, ak za tieto obdobia bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie. Za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj náhradná doba t.j. napr. doba štúdia získaná pred 1. januárom 2004, po skončení povinnej školskej dochádzky. V prípade, že po ukončení povinnej školskej dochádzky niekto pracoval a bol prihlásený do dôchodkového poistenia, bude doba zhodnotená pre dôchodkové účely.

Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku?
Video
Zdroj: TV Pravda

Dôchodkovo poistená je aj fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku (v období materskej dovolenky) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.

manželia, seniori, úspech, radosť, papiere Čítajte viac Vek odchodu do dôchodku sa mení. V akom veku sa pôjde do penzie od budúceho roka? + príklady a tabuľky s prepočtami

Prečo sa nepočíta posledný rok? Rozhodujúcim obdobím na zistenie priemerného osobného mzdového bodu (POMB)- ktorý je dôležitý pre výpočet sumy dôchodku, sú v zásade kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok s výnimkou rokov pred 1. januárom 1984, ak v tomto období je najmenej 22 rokov, za ktoré možno určiť osobné mzdové body. Keďže podmienky nároku na starobný dôchodok by ste splnili napríklad 21. decembra 2023, rozhodujúcim obdobím na zistenie POMB sú roky 1984 až 2022, a to aj vtedy, ak ste boli zárobkovo činný do konca roku 2023.

Za obdobie dôchodkového poistenia získané po vzniku nároku na starobný dôchodok bez poberania penzie, teda za obdobie od 21. decembra do 31. decembra 2023, by vám bola určená suma penzie z vymeriavacieho základu dosiahnutého v období po vzniku nároku na starobný dôchodok. Vypočítaná suma za uvedené obdobie sa pripočítala k sume starobného dôchodku určenej do vzniku nároku na starobný dôchodok.

8 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #výpočet dôchodku #výška penzie