Do odpracovaných rokov sa nezapočítava všetko, táto vec ale áno, ak ju dokážete, o to vyššiu penziu máte

Nárok na starobný dôchodok má poistenec, ktorý získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a dovŕšil dôchodkový vek. Vzorec na výpočet dôchodku je jednoduchý. Za každý rok dôchodkového poistenia sa najprv vypočíta osobný mzdový bod. Ten sa vykráti počtom odpracovaných rokov a následne aktuálnou dôchodkovou hodnotou. Tá je dnes na úrovní 16,4764.

18.09.2023 06:00
laptop, dôchodca, odstupné Foto:
Ilustračné foto.
debata (5)

Mnoho mužov, ktorí zažili ešte základnú vojenskú službu sa obáva, či sa im toto obdobie počíta do dôchodku. Obdobím dôchodkového poistenia je aj základná vojenská služba. Toto obdobie je možné zhodnotiť na základe predloženej vojenskej knižky alebo potvrdenia vojenského archívu o vojenskej základnej službe. Suma dôchodku sa vypočítava podľa vzorca stanoveného zákonom o sociálnom poistení, ako súčin aktuálnej dôchodkovej hodnoty, priemerného osobného mzdového bodu a obdobia dôchodkového poistenia.

Ide o peniaze: Čo je nové v elektronickom účte poistenca
Video
Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku? Odpovedá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. / Zdroj: TV Pravda

Ak je poistenec aj v sporiteľom v II. pilieri, suma dôchodku sa stanoví rovnako ako poistencovi, ktorý nie je sporiteľom v II. pilieri a následne sa znižuje o pomernú sumu dôchodku patriacu za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení v závislosti od toho, v akom časovom období bolo toto obdobie získané. Sociálna poisťovňa na základe osobnej, písomnej, mailovej alebo telefonickej žiadosti o prehľad dôb poistenia, zašle poistencovi Informáciu o stave a zmenách stavu individuálneho účtu poistenca.

Sociálna poisťovňa klientovi na požiadanie v pobočke alebo v Informačno-poradenskom centre vypracuje „informatívny“ výpočet dôchodku z evidovaných období vo svojom informačnom systéme. Riadny výpočet sa robí až po podaní žiadosti o dôchodok. Sociálna poisťovňa v minulosti ponúkala na svojom webe aj „Kalkulačku na informatívny výpočet dôchodku“. Aktuálne pripravuje jej inovatívnu podobu v súvislosti s viacerými zásadnými legislatívnymi zmenami v nedávnom období, zmenou svojej webovej stránky a najmä v súvislosti s rozširovaním služieb Elektronického účtu poistenca, ktorý nahradil Individuálny účet poistenca.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

5 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #vojenská služba #odpracované roky #výška dôchodku