Kto dostane vdovský dôchodok navždy a komu ho po dvoch rokoch zoberú?

Prestali vám vyplácať pozostalostný dôchodok? Ako dlho máte nárok ho dostávať?

23.09.2023 08:55
žena, okno, vdova Foto:
Ilustračné foto.
debata (18)

Vdovský alebo vdovecký dôchodok sa vypláca v sume 60 % starobného alebo invalidného dôchodku. Vdovám sa vypláca už nie iba jeden rok po smrti manžela, ale dva roky po smrti manžela. Vdovám, ktoré vychovali jedno dieťa, sa po uplynutí jedného roka po smrti manžela vdovský dôchodok vyplácal až po dovŕšení dôchodkového veku. Vdovám sa vypláca už nie iba jeden rok po smrti manžela, ale dva roky po smrti manžela. Vdovám, ktoré vychovali jedno dieťa, sa po uplynutí jedného roka po smrti manžela vdovský dôchodok vyplácal až po dovŕšení dôchodkového veku. Od tohto roka sa im vdovský dôchodok vypláca už po dovŕšení 57 rokov.

Ide o peniaze: Ako sa pripraviť na prvý dôchodok
Video
Odpovedá Michaela Putecová, riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne. / Zdroj: TV Pravda

Po uplynutí dvoch rokov trvá nárok na jeho výplatu alebo sa po čase obnoví iba vtedy, ak vdova/vdovec spĺňa aj niektorú z týchto podmienok:

  • Nárok na výplatu vdovského dôchodku trvá väčšinou dva roky od smrti manžela.

Po dvoch rokoch možno vdovský dôchodok poberať len v nasledujúcich prípadoch:

ak vdova dovŕšila dôchodkový vek (v prípade, ak neuzavrie nové manželstvo),

ak sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok, alebo bolo toto dieťa v rodine zomretého vychovávané.

Môže tak ísť aj o vlastné dieťa vdovy či jej osvojené dieťa alebo ak bolo dieťa vdove alebo zomretému manželovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu počas trvania manželstva,

ak je vdova invalidná a jej schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 70 percent,

ak vychovala aspoň tri deti alebo ak dovŕšila aspoň 52 rokov a vychovala dve deti alebo ak dovŕšila aspoň 57 rokov a vychovala jedno dieťa.

18 debata chyba
Viac na túto tému: #vdovský dôchodok #pozostalostná penzia #pozostalostný dôchodok #nárok na vdovský dôchodok