O koľko sa zvýši dôchodok, ak podáte žiadosť o penziu o rok neskôr, ako dosiahnete dôchodkový vek?

V prípade, ak nepožiadate o penziu hneď ako vám vznikne nárok, budete mať o niečo vyšší dôchodok. Presná suma závisí na čase, v ktorom nebudete penziu poberať, napriek tomu, že už by ste mohli.

25.09.2023 06:00
penzista, dôchodok, senior, úsmev, Foto:
debata (2)

Ak požiadate o penziu neskôr, ako môžete, vypočíta sa vám dôchodok ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku s použitím aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku. K tomu sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Takto určená suma sa zvýši o 0,5 % za každých 30 dní dôchodkového poistenia získaných po vzniku nároku na dôchodok bez poberania tejto penzie.

Ide o peniaze: Čo je nové v elektronickom účte poistenca
Video
Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku? Odpovedá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. / Zdroj: TV Pravda

Priemerný osobný mzdový bod sa vyráta z rokov pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok. Ak vám vzniká nárok na dôchodok tento rok posledný rok rozhodujúceho obdobia je rok 2022.

Ak odídete do penzie dňom dovŕšenia dôchodkového veku, pre výpočet sumy starobného dôchodku bude použité obdobie dôchodkového poistenia získané po ukončení povinnej školskej dochádzky do posledného dňa pred dovŕšením dôchodkového veku, zárobky dosiahnuté v rozhodujúcom období a aktuálna dôchodková hodnota.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #nárok na penziu #nárok na dôchodok