Šesťdesiattisíc ľuďom stúpne penzia. Máte aj vy nárok? O nič žiadať nemusíte, príde vám automaticky + príklady

Sociálna poisťovňa tak urobí automaticky, poistenci nemusia o nič žiadať a o tejto zmene dostanú písomnú informáciu, teda rozhodnutie. Zvýšené sumy dôchodkov dostanú na svoj bankový účet alebo v hotovosti prostredníctvom pošty vo svojich obvyklých októbrových výplatných termínoch. Zvýšenie minimálnych dôchodkov sa týka približne 60-tisíc poberateľov dôchodkov.

02.10.2023 06:00
dôchodkyňa, peniaze, senior Foto:
Poberatelia dôchodku nemusia o zvýšenie žiadať.
debata (5)

Zvýšené sumy dôchodkov dostanú na svoj bankový účet alebo v hotovosti prostredníctvom pošty vo svojich obvyklých októbrových výplatných termínoch. Zvýšenie minimálnych dôchodkov sa týka približne 60-tisíc poberateľov dôchodkov.

Zmeny v minimálnych dôchodkoch súvisia so zvýšením súm pomoci v hmotnej núdzi. Hodnota minimálneho dôchodku bola nastavená tak, aby poberateľ dôchodku nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.

Ako sa zvýšia minimálne dôchodky

Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia, ktoré sa hodnotia na účely minimálneho dôchodku, bude od 1. októbra 2023 predstavovať 145 % (namiesto doterajších 136 %) sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Základná suma minimálneho dôchodku sa tak od 1. októbra 2023 z doterajších 365,70 eura mesačne zvýši na 389,90 eura mesačne.

Základná percentuálna suma minimálneho dôchodku 145 % sa od 1. októbra 2023 bude ďalej zvyšovať o:

  • 2,5 % (namiesto doterajších 2 %) za 31. až 39. rok,
  • 3 % (rovnako ako doteraz) za 40. až 49. rok,
  • 5 % (rovnako ako doteraz) za 50. až 59. rok,
  • 7,5 % (namiesto doterajších 7 %) za 60. a každý ďalší získaný rok dôchodkového poistenia.
Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku?
Video
Zdroj: TV Pravda

Nárok na minimálny dôchodok dosiahne viac dôchodcov

Pretože sumy minimálneho dôchodku sa zvýšia, rozšíri sa okruh poberateľov dôchodku, ktorým vznikne nárok na minimálny dôchodok. Nárok na minimálny dôchodok tak vznikne aj niektorým dôchodcom, ktorí v súčasnosti minimálny dôchodok nepoberajú.

Ak od 1. októbra 2023, po zvýšení minimálnych dôchodkov, bude suma ich riadneho súčasného dôchodku (alebo úhrnu viacerých dôchodkových dávok) nižšia ako nové sumy minimálneho dôchodku, vznikne im nárok na minimálny dôchodok a dôchodok sa bude vyplácať vo zvýšenej sume minimálneho dôchodku.

Poberatelia dôchodkov tak dostanú dôchodok, ktorý je pre nich výhodnejší, teda vyšší. Prepočet minimálnych dôchodkov sa týka približne 60-tisíc poberateľov dôchodkov.

Príklad zvýšenia minimálneho dôchodku

Pán Ján poberá od 1. júla 2023 minimálny dôchodok v sume 376,50 eura mesačne za 32 rokov dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku (140 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu).

Suma jeho starobného dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok je 320,40 eura mesačne. Nová suma minimálneho dôchodku za 32 rokov bude od 1. októbra 2023 403,40 eura mesačne (150 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu).

O prepočet dôchodku netreba žiadať, Sociálna poisťovňa tak urobí automaticky

Zmenou určenia sumy minimálneho dôchodku sa rozšíri okruh poberateľov dôchodku, ktorým vznikne nárok na minimálny dôchodok. To znamená, že nárok na minimálny dôchodok vznikne aj tým dôchodcom, ktorí v súčasnosti minimálny dôchodok nepoberajú, lebo suma ich dôchodku bude vyššia.

Ak od 1. októbra 2023 bude suma ich súčasného dôchodku nižšia ako nové sumy minimálneho dôchodku, vznikne im nárok na minimálny dôchodok a dôchodok im Sociálna poisťovňa začne vyplácať vo zvýšenej sume minimálneho dôchodku.

Príklad

Poberateľovi starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou v sume 245,60 eura mesačne bol v auguste 2023 priznaný aj dôchodok z Rakúska v sume 50,50 eura mesačne. Celkový dôchodkový príjem tohto poberateľa je tak 296,10 eura mesačne (245,60 eura + 50,50 eura).

Súčasne je preukázané, že v Rakúsku získal ďalších päť rokov obdobia dôchodkového poistenia. Preto má od augusta 2023 nárok na minimálny dôchodok zodpovedajúci 45 rokom obdobia, teda 462,50 eura mesačne Od 1. októbra 2023 dochádza k zvýšeniu sumy dôchodku na základe mimoriadnej valorizácie a tiež k zvýšeniu súm minimálneho dôchodku.

Za 45 rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely zvýšenia dôchodku na sumu minimálneho dôchodku patrí minimálny dôchodok vo výške 498,80 eura mesačne. Sociálna poisťovňa starobný dôchodok na sumu minimálneho dôchodku zvýši vtedy, ak celkový dôchodkový príjem (vrátane dôchodku z Rakúska) bude od 1. októbra 2023 nižší ako 498,80 eura.

Príklad

Poistencovi Sociálna poisťovňa 10. októbra 2023 za 42 rokov dôchodkového poistenia prizná starobný dôchodok v sume 362,50 eura.

Súčasne posúdi nárok na zvýšenie priznaného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku za 39 rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely zvýšenia dôchodku na sumu minimálneho dôchodku a starobný dôchodok zvýši na sumu minimálneho dôchodku 474,60 eura mesačne.

Kedy mám nárok na minimálny dôchodok?

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak získa najmenej 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku, výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Obdobím dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku je:

  • Obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia)
  • V cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou), v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok, v kalendárnom roku, za ktorý sa osobný mzdový bod určil najmenej v hodnote 0,241.
  • Obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku.

Cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, štáty Európskeho združenia voľného obchodu (Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia) a štát, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Ako požiadam o minimálny dôchodok?

O zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok nie je potrebné žiadať. O nároku Sociálna poisťovňa rozhodne z úradnej povinnosti – bez osobitnej žiadosti. Sociálna poisťovňa bude vychádzať zo svojich evidovaných údajov a z údajov preukázanými poberateľmi dôchodkov.

Poberatelia budú pritom preukazovať predovšetkým údaje o období dôchodkového poistenia získanom v cudzine a sume dôchodkov vyplácaných z cudziny, a to prostredníctvom písomných oznámení.

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #zvyšovanie dôchodkov #poberateľ dôchodku