Minimálna penzia nie je ani štyristo eur. Budú vám stačiť? Kedy dostanete vyšší dôchodok?

Na výšku penzie vplýva aj výška odvodov, ktoré si živnostník platí. Minimálne odvody posiela podľa Sociálnej poisťovne okolo 80 percent živnostníkov a práve im hrozí v budúcnosti nízky dôchodok.

28.09.2023 06:00
porada, diskusia Foto:
Dôchodkový vek pre živnostníkov sa pohybuje v rozmedzí od 62 do 65 rokov.
debata (3)

Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia, ktoré sa hodnotia na účely minimálneho dôchodku, bude od 1. októbra 2023 predstavovať 145 % (namiesto doterajších 136 %) sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Základná suma minimálneho dôchodku sa tak od 1. októbra 2023 z doterajších 365,70 eur mesačne zvýši na 389,90 eur mesačne.

Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku?
Video
Zdroj: TV Pravda

Od roku 2008 platí zákon, ktorý ukladá povinnosť živnostníkom povinne prispievať na dôchodkové sporenie.

Platením nízkych odvodov majú síce SZČO k dispozícii viac peňazí ako zamestnanci, platenie minimálnych odvodov sa však odrazí na výške budúcej penzie aj na dávkach od štátu.

Platiť nízke odvody umožňuje SZČO možnosť uplatňovať si paušálne výdavky. Na ich základe si môže živnostník odpočítať až 60 percent z príjmov bez ohľadu na to, aké sú jeho skutočné výdavky. Týmto spôsobom si SZČO vie znížiť daňový základ aj vymeriavací základ pre platenie odvodov.

Kalkulačka Čítajte viac Kedy nemusia SZČO platiť poistné? Nie každý živnostník je povinný platiť odvody

Práve z neho sa živnostníkovi počítajú napríklad dávky v nezamestnanosti aj dôchodok. V roku 2023 platí minimálny vymeriavací základ vo výške 605,50 eura.

Minimálny vymeriavací základ je vo výške polovice priemernej mzdy spred dvoch rokov. Ak si teda živnostník platil len minimálne odvody, bude mať nárok na starobný dôchodok približne v polovičnej výške, ako keby bol zamestnaný a poberal priemernú mzdu.

Dôchodkový vek pre živnostníkov sa pohybuje v rozmedzí od 62 do 65 rokov podľa počtu odpracovaných rokov a splnenia ďalších podmienok.

Ak si živnostník praje ísť do dôchodku skôr, môže sa rozhodnúť pre predčasný dôchodok, ale s určitými obmedzeniami a penalizáciami. Takými istými, ako platia pre zamestnancov.

Okrem platenia odvodov si živnostníci môžu založiť aj dobrovoľné dôchodkové sporenie, ktoré im umožní zhromažďovať dodatočné finančné prostriedky na dôchodok.

penzisti, dôchodok, štastní seniori, notebook Čítajte viac III. pilier - čo o ňom treba vedieť a pre koho je výhodný? Zvýši vám penziu?

Tieto dobrovoľné dôchodkové sporenia sú spravované rôznymi dôchodkovými správcami a živnostníci si môžu vybrať ten, ktorý im najviac vyhovuje.

Je však dôležité poznamenať, že dôchodkový systém a pravidlá môžu byť časom menené a aktualizované, preto je vhodné sledovať oficiálne informácie od slovenských dôchodkových inštitúcií a vlády, aby ste mali aktuálne a presné informácie o dôchodkoch pre živnostníkov na Slovensku.

Ak by ste dosiahli vyšší dôchodok ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), musíte o tom premýšľať už počas vašej podnikateľskej činnosti. Kľúčom k zvýšeniu dôchodku je kombinácia I., II. a III. piliera spolu s individuálnym investovaním na vlastnú päsť.

dôchodca, senior, penzia, strašia pani na tablete Čítajte aj Výška dôchodku nezávisí len od štátu. Tu sú možnosti, ako si ho zvýšiť

Ak máte menej ako 50 rokov, stále sa vám oplatí vstúpiť aj do II. piliera. No aby ste dosiahli čo najvyššie zhodnotenie vašich finančných prostriedkov, odporúča sa investovať do tzv. indexového fondu v rámci tohto piliera. Tento fond investuje nasporené prostriedky na akciovom trhu, ktorý dlhodobo prináša najvyšší výnos.

III. pilier, známy ako doplnkové dôchodkové sporenie, je pre SZČO výhodný aj z hľadiska dane. Príspevky do tohto piliera si totiž môžete odpočítať zo základu dane vo výške 180 € ročne, čím ušetríte 34,20 € na dani z príjmu.

Ak sa rozhodnete pre samostatné investovanie, dôležité je zvoliť dlhodobú, likvidnú, nadpriemerne výnosnú a diverzifikovanú investíciu, ktorá môže rásť až do dôchodku.

Takéto kritériá spĺňajú napríklad investície do nehnuteľností alebo individuálne investovanie do indexových fondov. Naopak, životné poistenia, stavebné sporenie a ukladanie peňazí na účet v banke by ste mali obísť, keďže tieto spôsoby investovania obvykle neposkytujú nadpriemerný výnos a môžu byť spojené s poplatkami.

Živnostníci môžu platiť aj dobrovoľné odvody, pomôžu si tak k lepšej penzii

Fyzická osoba, ktorá má na Slovensku trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a dosiahla vek 16 rokov, sa môže dobrovoľne zapojiť do dôchodkového poistenia. Nemôže však mať súčasne nárok na priznanie predčasného starobného dôchodku.

Na dobrovoľné poistenie sa fyzická osoba prihlasuje prostredníctvom Registračného listu FO, ktorý vyplní ako prihlášku dobrovoľne poistenej osoby (DPO). Spolu s prihláškou pobočke Sociálnej poisťovne v mieste bydliska doručí aj Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby.

V ňom okrem iného deklaruje, že k dátumu prihlásenia nie je povinne poistená v inom členskom štáte EÚ ani v Nórskom kráľovstve, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve, ani vo Švajčiarsku a že berie na vedomie všetky podmienky dobrovoľného poistenia.

Dobrovoľné poistenie vzniká najskôr dňom podania prihlášky a zaniká dňom odhlásenia z dobrovoľného poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky, teda nie je možné spätné prihlásenie ani odhlásenie z dobrovoľného poistenia.

Ako postupovať?

Fyzická osoba, ktorá splní predpísané podmienky, vyjadruje záujem o komplexný balík dobrovoľného poistenia. Na tento účel vyplní Registračný list FO – prihlášku DPO a uvedie dátum, kedy sa začína platnosť nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti – 29. jún 2023.

Prihlášku osobne doručí najneskôr 29. júna 2023. Dobrovoľné poistenie pre túto osobu sa potom začne 29. júna 2023. V prípade, že prihlášku osobne doručí alebo zašle poštou až 30. júna 2023, začne sa jej dobrovoľné poistenie až 30. júna 2023.

Fyzická osoba sa prihlasuje na dobrovoľné dôchodkové poistenie vyplnením tlačiva Registračný list fyzickej osoby v pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá je príslušná podľa miesta bydliska.

Na registračnom liste je potrebné vyznačiť, že ide o prihlášku dobrovoľne poisteného jednotlivca (DPO). Následne vyplníme údaje v bode 2 – identifikácia FO, teda titul, meno a priezvisko.

Adresu uvádzame v bode 3 a v bode 6 uvedieme názov banky a číslo účtu. Dobrovoľne poistená osoba musí vyplniť aj bod 10, kde uvedie dátum, kedy sa začína platnosť dôchodkového poistenia, a vymeriavací základ v rozmedzí od minimálneho do maximálneho vymeriavacieho základu.

Po podaní prihlášky na dobrovoľné poistenie pobočka Sociálnej poisťovne pridelí dobrovoľne poistenej osobe variabilný symbol, ktorý uvádza pri platení poistného.

Okrem neho pri platení poistného správne uvedie aj špecifický symbol a číslo účtu pobočky. Poistné sa platí za predchádzajúci kalendárny mesiac – do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #živnosť #dôchodkové sporenie #minimálna penzia #III. dôchodkový pilier