Seniorom ostáva už len pár dní. Ak neodošlete toto tlačivo, môžete prísť o penziu

Dôchodcovia s bydliskom v štátoch, ktoré nepatria k štátom EÚ/EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, majú do 15. októbra 2023 povinnosť doručiť Sociálnej poisťovni Potvrdenie o žití, informuje o tom Sociálna poisťovňa.

04.10.2023 10:17
dôchodkyňa, peniaze, senior Foto:
Ilustračné foto.
debata

Preukázanie žitia je zákonnou podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo Európskej únie a mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, kam ho Sociálna poisťovňa dôchodcom zasiela spätne na štvrťročnej báze.

Dôchodcovia v štátoch, ktoré sa riadia koordinačnými nariadeniami EÚ, okrem Českej republiky, zasielajú potvrdenia o žití len raz ročne v januári.

Tlačivo Potvrdenie o žití, ktoré majú do 15. októbra Sociálnej poisťovni doručiť dôchodcovia z „mimoeurópskej“ cudziny, musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané. Podpis pritom nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni a súčasne musí byť úradne overený, napr. notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte. Následne im Sociálna poisťovňa zašle dôchodok za III. štvrťrok, t. j. za obdobie od 1. júla 2023 do 30. septembra 2023.

seniori, Sociálna poisťov Čítajte viac Táto vec má výrazný vplyv na výšku dôchodku. Prídete o peniaze, ak vám ju poisťovňa do penzie nezaráta?

Podľa informácii poisťovne tlačivá Potvrdenie o žití zaslala Sociálna poisťovňa týmto dôchodcom ešte v januári. Tlačivo je k dispozícii v rôznych jazykoch aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Sociálna poisťovňa – Formuláre – Dôchodcovia mimo SR (socpoist.sk).

Termín na doručenie nasledujúceho formulára je január 2024

Ďalšie žitie bude potrebné preukázať v januári 2024. V tomto mesiaci preukazujú žitie aj poberatelia dôchodku s bydliskom v členských štátoch EÚ/EHP, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska s výnimkou Českej republiky. V prípade Českej republiky si totiž Sociálna poisťovňa informácie o dôchodcoch vymieňa elektronicky s Českou správou sociálneho zabezpečenia.

Od 1. januára 2004 sa dôchodky poukazujú do cudziny, a to aj do štátov, s ktorými Slovenská republika nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení. Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa dôchodky vyplácajú pozadu v

trojmesačných lehotách vždy až po predložení Potvrdenia o žití. Do štátov, na ktoré sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa dôchodky vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch a Potvrdenie o žití predkladajú Sociálnej poisťovni v januári príslušného kalendárneho roka.

Sociálna poisťovňa k 30. júnu 2023 vyplatila do zahraničia spolu 34 591 dôchodkových dávok, z toho do krajín mimo EÚ – 3 734. Najviac ich z krajín mimo EÚ smerovalo do zámoria – do Kanady (1 486) a USA (1 054). Do krajín EÚ/EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva vyplatila Sociálna poisťovňa 30 857 dôchodkov, z toho najviac do Českej republiky (15 742) a Nemecka (3 860).

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #senior #dôchodky